In Waarheid is die Lig van Wysheid

UV

In Waarheid is die Lig van Wysheid

Die Kovsie-leuse wat ons aksies rig en deur ons wese syfer.

Jongste Nuus
Inligting om vir die tweede semester te registreer
Studente moet teen 25 Julie 2014 registreer.
Beter opleiding lei noodwendig tot indiensneming, nie waar nie?
Salim Vally en Enver Motala se boek bevraagteken hierdie veronderstelling.
Nominasies nou oop vir Kovsie Alumni-toekennings
Nomineer 'n alumnus of personeellid vir hul uitsonderlike bydraes en prestasies in 2013.
Durf ons hoop?
Prof Pumla Gobodo-Madikizela stel haar jongste boek bekend.

Vryskutfotograwe

Die Universiteit van die Vrystaat (UV) het nuwe regulasies met betrekking tot die neem van foto’s tydens gradeplegtighede en ander spesiale geleenthede geïmplementeer.

Hierdie regulasies is daargestel om beter beheer en sekuriteit toe te pas wanneer fotograwe die Bloemfontein-kampus besoek om foto’s van graduandi tydens gradeplegtighede en ook spesiale geleenthede (bv. troues, matriekafskeid, ens.) te neem.

‘n Groot hoeveelheid vryskutfotograwe besoek die Bloemfontein-kampus tydens gradeplegtighede. Dié fotograwe is nie by die UV geakkrediteer nie en nader uit hul eie die graduandi en hul ouers na afloop van die gradeplegtigheid om foto’s te neem.

Met betrekking tot fotosessies van spesiale geleenthede (bv.troues, matriekafskeid, ens.) het die UV talle klagtes van studente, ouers en personeel ontvang oor die ontwrigting wat van hierdie gaste tydens die fotosessies veroorsaak.

Voortaan moet alle fotograwe minstens 15 dae (vir spesiale geleenthede) en 10 dae (vir gradeplegtighede) vóór die aanvang van die betrokke geleentheid aansoek doen om foto’s op die kampusterrein te neem.

In die geval van gradeplegtighede sal die suksesvolle aansoekers ‘n nominale registrasietarief betaal en ‘n area op die kampus sal aan die fotograaf toegeken word waarbinne hy/ sy mag foto’s neem.

Geen registrasiegeld is betaalbaar vir fotosessies van spesiale geleenthede nie, maar gaste sal aan sekere reëls onderhewig wees (bv. geen musiek en drank en ‘n maksimum van 20 persone per groep).

Hierdie regulasies sal onmiddellik van krag wees.

Aansoekvorm: Gradeplegtighede
Aansoekvorm: Spesiale geleenthede


Vir meer inligting, kontak ons by +27(0)51 401 3422 of news@ufs.ac.za (gradeplegtighede) en +27(0)51 401 2634 of frankimwj@ufs.ac.za (spesiale geleenthede).


Mediavrystelling
28 November 2011
Uitgereik deur: Lacea Loader
Direkteur: Strategiese Kommunikasie
Tel: 051 401 2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: news@ufs.ac.za
 

Laas opgedateer: 13 April 2012 15:05