• Kovsie Lewe
  Studenteraad verwelkom internasionale studente op kampus
  Internasionale ervaring sal alle vorme van kennis en waarheid verryk.
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Sello, Brits en Van Vuuren skitter by Varsity-atletiek

  Kovsies behaal algeheel knap derde plek in Potchefstroom.

  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Dames verpletter kompetisie en tree as wenners uit stryd
  Roosmaryn- en Sonnedou-dames maak weer van Stagedoor iets besonders.
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Japannese navorser praat met studente oor grenskwessies
  Etnisiteit vorm deel van eerste akademiese gesprek vir 2017.
  Lees meer

Aansoekvorms vir Toelating tot die UV

Word ’n UV-student in 9 stappe:

Stap 1: Doen aanlyn of in harde kopie (skriftelik) aansoek.
Stap 2: Jou aansoekvorm word verwerk. Jy sal ’n studentenommer ontvang. As jy nie die verpligte dokumente ingedien het nie, sal jy versoek word om dit te doen sodat jou aansoek afgehandel kan word.
Stap 3: Jy word voorwaardelik toegelaat sodra jy aan al die toelatingsvereistes voldoen.
Stap 4: As jy vir kampusverblyf aansoek gedoen het, sal jy nou korrespondensie van Behuising en Koshuisaangeleenthede ontvang.
Stap 5: As jy aanvaar word wanneer die finale graad 12-uitslae in Januarie 2018 beskikbaar word, sal jy ’n aanvaardingsbrief ontvang.
Stap 6: Jy moet vyf (5) dae voor registrasie in Januarie 2018 vooruitbetalings maak. Gebruik jou studentenommer as die verwysingsnommer.
Stap 7: Registreer gedurende Januarie 2018.
Stap 8: Kry jou studiemateriaal en rooster na afloop van registrasie.
Stap 9: Geniet jou klasse, wat vroeg in Februarie 2018 begin.

Belangrike datums

Aansoeke vir 2018 open: 1 April 2017
Bloemfontein-kampus Opedag:
13 Mei 2017
Qwaqwa-kampus Opedag:
20 Mei 2017
Aansoeke vir Gesondheidswetenskappe en Argitektuur sluit:
31 Mei 2017

Doen aansoek om in 2017 te studeer

Besoek http://www.ufs.ac.za/apply om die aansoekstelsel te gebruik.

Aansoekvorms vir toelating van studente wat tans geregistreer is

 • DV2 Vorm (Aansoek om die verandering van ‘n onvoltooide kwalifikasie (graad/diploma/sertifikaat) en/of kampus van aanbieding deur ‘n geregistreerde student.)
 • DV3 Vorm (Aansoekvorm vir geregistreerde studente in hul finale jaar wat vir ‘n nuwe kwalifikasie wil aansoek doen na voltooiing van die huidige kwalifikasie (graad /diploma/sertifikaat) waarmee hulle tans besig is.)

Keuringsvorms


Opvodekunde

Geesteswetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

 • Aansoekvorms vir keuring by Gesondheidswetenskappe  * U moet ook die DV1A-vorm vir Voorgraadse studente - bo * aflaai en voltooi.  Fakulteit Gesondheidswetenskappe Skool vir Geneeskunde / Skool vir Aanvullende Gesondheidsberoepe / Skool vir Verpleegkunde M.B.,Ch.B.   B.Sc. Stralingswetenskap   B.Sc Fisioterapie  B. Optometrie   B.Sc Dieetkunde    B. Arbeidsterapie  B.Soc.Sc (Verpleegkunde) B.A. Hons. (Menslike Bewegingskunde)
Deel die bladsy
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste