Gradeplegtigheid

Gradeplegtighede – Universiteit van die Vrystaat


Halfjaar-gradeplegtighede: Bloemfontein-kampus

Plek: Callie Human-sentrum

Callie Human Centre

19 Junie 2017 (Maandag)
09:00
Fakulteit Opvoedkunde, met die uitsondering van opvoedkunde-kwalifikasies in Oop-Afstandsleer – Suid-kampus

19 Junie 2017 (Maandag)
14:30
Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Fakulteit Teologie, Fakulteit Regsgeleerdheid (ingesluit die Skool vir Finansiële Beplanningsreg)

20 Junie 2017 (Dinsdag)
09:00 Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe: Alle B-grade

20 Junie 2017 (Dinsdag)
14:30
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe: Alle Diplomas en B-honneursgrade

21 Junie 2017 (Woensdag)
09:00
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Alle Sertifikate, Diplomas, B-grade en B-honneursgrade, BCom-grade uitgesluit

21 Junie 2017 (Woensdag)
14:30
Fakulteit Geesteswetenskappe: Slegs Sosiale Wetenskappe en Kommunikasiewetenskappe

22 Junie 2017 (Donderdag)
09:00
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Slegs BCom-grade

22 Junie 2017 (Donderdag)
14:30
Fakulteit Geesteswetenskappe: Alle kwalifikasies, Sosiale Wetenskappe en Kommunikasiewetenskappe uitgesluit

23 Junie 2017 (Vrydag)
14:30
Opvoedkundekwalifikasies in Oop-Afstandsleer – Suid-kampus

26 Junie 2017 (Maandag)
09:00 
Alle fakulteite, die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe uitgesluit: meesters- en doktorsgrade

26 Junie 2017 (Maandag)
14:30
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe: meesters- en doktorsgrade

Jaareind-gradeplegtighede: Bloemfontein-kampus
Inligting rakende hierdie plegtighede sal binnekort gepubliseer word

Inligting
- Besoekersentrum
- Kaart van die Bloemfontein-kampus  (Callie Human-sentrum nr. 19 op kaart)

Vorige Programme
Gradeplegtigheidprogram, 8 Desember 2016 (09:00)
Gradeplegtigheidprogram, 8 Desember 2016 (14:30)

Vorige programme
Gradeplegtigheidprogram, 15 September 2016, 14:30
Gradeplegtigheidprogram - 15 September 2016, 14:30

Deel die bladsy
Print
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste