Jaarverslae

Die UV se Geïntegreerde Verslag verteenwoordig ‘n oorgang van vorige jaarlikse verslagdoeningsvereistes na die nuwe vereistes. Hierdie Raadsgedrewe verslag gee ‘n oorsig van die algemene prestasie van die UV, nie-finansieel sowel as finansieel. Die 2012-verslag was die eerste jaarlikse UV-verslag binne die raamwerk van ‘n geïntegreerde verslag soos beskryf deur King III, die riglyn wat deur die Internasionale Geïntegreerde Verslagdoeningskomitee gepubliseer is, asook die Konsepregulasies vir Verslagdoening deur Openbare Hoëronderwysinstellings (gepubliseer in 2012).

Ons beskou geïntegreerde verslagdoening as ‘n proses, met elke nuwe jaar wat nuwe insigte bring oor hoe om verslagdoening aan ons belanghebbendes te verbeter, dus verwelkom ons terugvoer oor die ontwerp en inhoud daarvan.

2012 Geïntegreerde Verslag  (pdf)

2013 Geïntegreerde Verslag (pdf)

2014 Geïntegreerde Verslag (pdf)

2015 Geïntegreerde Verslag (pdf)
 

 

 

Deel die bladsy
Print
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste