Visie, Missie en Waardes

Qwaqwa Campus  

Visie

'n Universiteit wat regoor die wêreld gehuldig word vir uitnemendheid in akademiese prestasie en die versoening van mense.

Missie

Die universiteit sal hierdie visie nastreef deur sy missie:

 • Deur die hoogste standaarde vir voorgraadse en nagraadse opleiding te stel.
 • Werwing van die beste en mees diverse studente en professore vir die universiteit.
 • Bevordering van uitnemendheid in die akademiese meesterskap van navorsing, onderrig en openbare diens.
 • Om die waarde van menslike samesyn en solidariteit oor sosiale en historiese skeidslyne in die daaglikse gang van sake te toon.
 • Bevordering van sosiale geregtigheid deur die skepping van veelvuldige geleenthede vir agtergeblewe studente om toegang tot die universiteit te verkry.
 • Bevordering van innovasie, onderskeibaarheid en leierskap in sowel akademiese as menslike strewes.
 • Om deursigtige geleenthede vir lewenslange leer vir akademiese en ondersteuningspersoneel te bewerkstellig.

Waardes

Die volgende vyf kernwaardes verteenwoordig diepgesetelde verbintenisse wat gestalte gee aan elke beleid en wat elke aksie rig. Hierdie waardes onderstut sowel die Akademiese Projek as die Menseprojek van hierdie universiteit.

 • Superieure akademiese meesterskap
 • Die volkome, onvoorwaardelike aanvaarding van mense
 • Institusionele onderskeibaarheid
 • Opkomende leierskap
 • Openbare diens

Leuse

IN VERITATE SAPIENTIAE LUX
(In Waarheid is die Lig van Wysheid)

Deel die bladsy
Print
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste