Tydskrifartikels
 • Van Coller H, Van Jaarsveld A. (2016). Deiktiese patrone in die verfilming van J.M. Coetzee se Disgrace (2008) Deel 1. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (2-2), Junie: pp. 710 - 723.
 • Van Coller HP, Van Jaarsveld A. (2016). Deiktiese patrone in die verfilming van J.M. Coetzee se Disgrace (2008). Deel 2. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (3), September: pp. 844 - 855.
 • Van Niekerk A, Conradie MS. (2016). Branding through art: the commercial value of visual and linguistic signs of art. Critical Arts-South-North Cultural and Media Studies, 30 (2), April: pp. 233 - 251.
 • Steyn JC. (2016). N.P. van Wyk Louw se opvattings oor taalbewegings en die behoud van Afrikaans. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (2-1), Junie: pp. 335 - 354.
 • Van Coller HP, Human-Nel MJ. (2016). Schreiner vs. Joubert: hul vernuwende rol in die Suid-Afrikaanse literatuursisteem. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (1), March: pp. 169 - 189.
 • Van Den Berg JPC. (2016). Histerie en perversie (deel I): enkele teoretiese opmerkings oor slagofferskap binne traumadiskoerse. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (2-2), June: pp. 693 - 709.
 • Van Den Berg JPC. (2016). Histerie en perversie (deel II): slagofferskape in Der Nazi & Friseur (Edgar Hilsenrath) en De joodse messias (Arnon Grunberg). Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (3), September: pp. 829 - 843.
 • Van Den Berg JPC. (2016). Mimesis soos beredeneer deur Philippe Lacoue-Labarthe: Horrelpoot (2006) deur Eben Venter as herskrywing van Joseph Conrad se Heart of darkness. LitNet Akademies, 13 (2), pp. 191 - 226.
 • Van Den Berg JPC. (2016). Normalisierung der Vergangenheit? Er ist wieder da von Timur Vermes als kontrafaktische Geschichte: Allgemeine Beiträge / general contributions to German Studies. Acta Germanica, German Studies in Africa, 44 pp. 248 - 263.
 • Taberner S. (2016). The possibilities and pitfalls of a Jewish cosmopolitanism: reading Natan Sznaider through Russian-Jewish writer Olga Grjasnowa’s German-languagenovel Der Russe ist einer, der Birken liebt (All Russians love Birch trees). European Review of History-Revue Europeenne d Histoire, 23 (5-6), pp. 912 - 930.
 • Van Coller HP. (2016). Perspektiewe op Afrikaans as 'n taal vir universiteite. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe, 56 (4-1), December: pp. 998 - 1015.
 • Naudé CT. (2016). Roland Barthes en die belang van die outonomie van die moderne skrywer. LitNet Akademies, 13 (3), pp. 332 - 380.
 • Gobodo-Madikizela P, Smith FAH, van der Merwe C. (2016). Remembering and forgetting: Reflections on Francois Smith’s novel Kamphoer (Comments). LitNet Akademies, 1 (1), pp. 1 - 24.
 • Human-Nel MJ, Van Coller H. (2016). Literêre prestige: die geval Eleanor Baker. LitNet Akademies, 13 (1), May: pp. 86 - 111.
Hoofstukke in boeke
 • Luwes NJ, Van Jaarsveld A. (2016). Deon Opperman (1962-). Edition:2nd Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief en Profiel  Deel 2, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 885-913). 978 0 627 03105 2.
 • De Wet K, Malan C, Van Den Berg JPC. (2016). John Miles (1938-) Deel II. Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel Deel 2, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 828-837). 978 0 627 03105 2.
 • Hugo DJ, Scheepers R, Van Den Berg JPC. (2016). Prosa sedert 1991: J.C. Steyn (1938-). Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel Deel 3, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 720-725). 978 0 627 03106 9.
 • Van Coller HP. (2016). Marita van der Vyver (1958-). Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel  Deel 3, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 842-867). 978 0 627 03106 9.
 • Van Coller HP. (2016). Alexander Strachan (1955-). Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel Deel 3, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 761-777). 978 0 627 03106 9.
 • Van Coller HP, Odendaal B. (2016). George Weideman (1947-2008). Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel Deel 3, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 1036-1069). 978 0 627 03106 9.
 • Van Coller HP. (2016). P. J. Haasbroek (1943-). Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel, deel 2, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 437-450). 978 0 627 03106 2.
 • Malan L, Jacobs I. (2016). Daniel Hugo (1955-). Edition:Second Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief en Profiel Deel 2, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 483-508). 978 0 627 03105 2.
 • Koch J. (2016). Home methods or South-African “medicine” of the 19th and 20th Centuries. The conflict of medical cultures of the white man (I) (English Version). Domowym sposobem albo południowoafrykańska „medycyna” w xix i xx wieku. Konflikt kultur medycznych białego człowieka (I). Edition:1st Edition In A. Galant & A. Zawiszewskiej (eds.), Kobieta, literatura, medycyna, Poland, Szczecin: Univeristy of Szczecin. (pp. 225-251). 978-83-7372-100-9.
 • Galloway F, Venter MR. (2016). Die Afrikaanse uitgewersbedryf. Edition:2nd Edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief en Profiel, volume 3, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 365-557). 978 0 627 03106 9.
 • Koch J. (2016). Hettie Smit (1908-1973). Edition:Second edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel  Deel 3, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 671-689). 978 0 627 03106 9.
 • Steyn JC. (2016). M.E.R. (1875-1975). Edition:Second edition In H. Van Coller (ed.), Perspektief & Profiel, deel 2, South Africa, Pretoria: Van Schaik Publishers. (pp. 787-803). 978 0 627 03105 2.
Boeke
 • Taberner, Transnationalism and German-lnaguage literature in the Twenty-First Century. Palgave Macmillan, Switzerland.
Artikels in geakkrediteerde tydskrifte
 • Jacobs, I. Die outobiografiese aard van liriese poësie: 'n voorlopige verkenning. Stilet: Tydskrif vir die Afrikaanse Letterkundevereniging.
 • Pieterse, H.P. Variasie en variëteit: 'n Voorlopige verkenning van die voorkoms en funksie van taalvariëteite in Kaar (Marlene van Niekerk). Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
 • Steyn, J.C. Die laaste projek van die "Hollandse beweging in Suid-Afrika": Die vereenvoudigde Hollandse spelling. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe.
 • Van Den Berg, J.P.C Die Inszenierung des Ichs. Eine Lacansche Sicht auf Christian Krachts Die Toten (2016). Acta Germanica, German Studies in Africa.
 • Van Den Berg, J.P.C. Slavoj Žižek en film(teorie)? Deel 1: ’n Oorsig / Slavoj Žižek and film (theory). Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
 • Van Den Berg, J.P.C. Slavoj Žižek en film(teorie)? Deel 2: ’n Interpretasie van It Follows . Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
 • Van Coller, H.P en Erasmus-Alt, J. S.J. Naudé se Alfabet van die voëls (2011) – ’n Hibried tussen die roman en die kortverhaalbundel (Deel 1). Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
 • Van Coller, H.P. en Erasmus-Alt, J. S. J. Naudé se Alfabet van die voëls (2011) – ’n Hibried tussen die roman en die kortverhaalbundel (Deel 2). Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
 • Van Coller, H.P. en Erasmus-Alt, J Wording: die rol van die numineuse en mistiek in Sondag op 'n voëlplaas (2013) deur Johann Nell. LitNet Akademies.
 • Van Niekerk, A. en Ferreira, C. Sintaktiese patroonmatighede in advertensietaal. Southern African Linguistics and Applied Language Studies.
 • Van Jaarsveld, A. Die Hertzogprys vir drama: Griekse tragedie, Middeleeuse moraliteitspel of Negentiende-eeuse realiteit – die problematiek en uitdagings binne die drama-“industrie” en die invloed daarop by die toekenningsproses. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe.
 • Van Jaarsveld, A. ‘n Kontekstualisering van paradigmas in die Afrikaanse filmbedryf en die daarstel van ’n ideale Afrikaanse filmargief binne ’n Suid-Afrikaanse konteks. Journal for Contemporary History.

Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240
Nagraads::
Marica Coetsee: +27 51 401 2369
Voorgraads:
Mrs Marizanne Cloete: +27 51 401 2592
Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Nhlamulo (Lucky) Hlongwane: +27 51 401 3519
Juanita du Plooy: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block