Navorsingsuitsette 2022

Albertus Barkhuizen, 2022
Educating French Teachers in the Digital Era, in Perspectives on Teacher Education in the Digital Age. (Hoofstuk in boek).

Albertus Barkhuizen, 2022
Augmenter l’autonomie des apprenants de FLE : un laboratoire virtuel personnalisé, in French Studies in Southern Africa. (Artikel).

Angelique A Van Niekerk, 2022
’n Ontleding van nostalgiegedrewe advertensies in Suid-Afrikaanse tydskrifte, in LitNet Akademies. (Artikel).

Angelique van Niekerk, 2022
Advertensietaal, in Toegepaste Taalkunde in Afrikaans.  (Hoofstuk in boek).

Elizabeth E Van Rensburg, 2022
Die Alpe, anime en Afrikaans: “Heidi” as transnasionale teks en kultuurproduk, in Tydskrif vir letterkunde. (Artikel).

Francois Smith, 2022
Petra Müller se totemistiese verbeelding, in ’n Huldiging Petra Müller. Die skerpgevylde oomblik. (Hoofstuk in boek).

HP Van Coller, 2022.  Leroux: ter geleide, in ‘n Huldiging Etienne Leroux: Die rumoerige swart nar (Hoofstuk in boek)

HP van Coller, 2022
Leroux herbekyk 1 ‘n Huldiging Etienne Leroux Die rumoerige swart nar  (Hoofstuk in boek).

HP van Coller, 2022
"Ek hoop dat ons twee eendag werklik iets goed gaan regkry." Briewe van Etienne Leroux aan Jan Rabie, in ‘n Huldiging Etienne Leroux Die rumoerige swart nar  (Hoofstuk in boek)

HP van Coller, 2022
Etienne Leroux se Hilaria herbekyk in ‘n Huldiging Etienne Leroux Die rumoerige swart nar (Hoofstuk in boek).

Jerzy  Koch, 2022
“[M]et ? rilling” – “Die waternooi” van Marie Linde in die lig van affekte-teorie en kanoniserende prosesse in Stilet: Tydskrif vir die Afrikaanse Letterkundevereniging. (Artikel).

Jerzy Koch, 2022
A History of South African Literature. Afrikaans Literature Part 2: The period of Emancipation 1900-1930. (Boek).

Johannes Van Den Berg, 2022
Es geht urns Prinzip". Die Vermessung oder die verfalschende Stilisierung der Welt? Ober Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt (2005), in Acta Germanica, German Studies in Africa. (Artikel).

Karen  Ferreira-Meyers, 2022
The need for revision of selected aspects of online Master’s and doctoral student supervision, in Perspectives in Education. (Artikel).

Karen Ferreira-Meyers, 2022
Visual Autofiction: A Strategy for Cultural Inclusion in The Autofictional. Approaches, Affordances, Forms.  (Hoofstuk in boek).           

Karen Ferreira-Meyers, 2022
The Ubiquitous Figure of the Child Soldier Interviews with African Writers, Academics and Cultural activists Trier: Wissenschaftlicher Verlag in French Studies in Southern Africa (Artikel).

Karen Ferreira-Meyers, 2022
Augmenter l’autonomie des apprenants de FLE : un laboratoire virtuel personnalise, in French Studies in Southern Africa. (Artikel).

Karen Ferreira-Meyers, 2022
Doctoral supervision: Let us dream about thesis defence!  In Academic Voices. A conversation on New Approaches to Teaching and Learning in the post-COVID World. (Hoofstuk in boek).

Marianne Human-Nel, 2022
Fluit-fluit, storietyd: die betekenis van die kortverhaal as verhalende teks vir gemeenskapsradioluisteraars, in Stilet: Tydskrif vir die Afrikaanse Letterkundevereniging. (Artikel).

Mathilda Smit, 2022
Die Alpe, anime en Afrikaans: “Heidi” as transnasionale teks en kultuurproduk, in Tydskrif vir letterkunde.  (Artikel).

Mathilda Smit, 2022
In-between spaces in Klara du Plessis’s Ekke: Identity, language and art, in Tydskrif vir letterkunde. (Artikel).


Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block