Artikels in geakkrediteerde tydskrifte
Erasmus-Alt J 2018 ‘Wie het die geheim verklap?’ – Seksuele identiteit in Johann Nell se plaasroman Sondag op ’n voëlplaas (2013)
‘Who let out the secret?’ – Sexual identity in Johann Nell’s farm novel Sondag op ’n voëlplaas [Sunday on a bird farm] (2013)
in Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies
Morgan N 2018 ’n Plaasvervanger vir Phèdre of die (on)vertaalbaarheid van intertekstuele verwysings in Jean-Paul Daumas se Le cimetière des éléphants
A substitute for Phèdre or the (un)translatability of intertextual references in Jean-PaulDaumas’s Le cimetière des éléphants
in Tydskrif Vir Geesteswetenskappe
Pieterse HP 2018 ’n Lesing van Michel Houellebecq se poësie tussen die pole van die "abjekte" en die "eteriese"
A reading of Michel Houellebecq's poetry from the points of view of the “abject” and the “ethereal”
in LitNet Akademies.
Steyn JC 2018 Politieke strategieë van aktiviste vir die amptelike erkenning van Afrikaans
Political strategies of activists for the official recognition of Afrikaans
in Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies
Van Coller HP 2017 Die filmweergawe van André P Brink se roman A Dry White Season as vorm van vertaling (Deel 1) in
Stilet: Tydskrif vir die Afrikaanse Letterkundevereniging
Van Coller HP 2017 Die filmweergawe van André P Brink se roman A Dry White Season as vorm van vertaling (Deel 2) in
Stilet: Tydskrif vir die Afrikaanse Letterkundevereniging
Van Coller HP 2018 The Indigenous Afrikaans Film: Representation as a nationalistic endeavour in
Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies
Van Coller HP 2018 ‘Wie het die geheim verklap?’ – Seksuele identiteit in Johann Nell se plaasroman Sondag op ’n voëlplaas (2013)
‘Who let out the secret?’ – Sexual identity in Johann Nell’s farm novel Sondag op ’n voëlplaas [Sunday on a bird farm] (2013)
in Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies
Van Den Berg JPC 2018 Die belyning van ’n kwartet-konfigurasie: Opmerkings oor mineur- en majeurletterkundes
Outlining a quartet configuration: Notes on minor and major literatures
in Tydskrif Vir Geesteswetenskappe
Van den Berg JPC 2018 Die Lacaniaanse Reële en grufilms: Die kommodifisering van die Reële? Enkele opmerkings oor die “martelporno”-genre in
LitNet Akademies
Van den Berg JPC 2018 Die Lacaniaanse Reële en grufilms: Jennifer Kent se The Babadook (2014) in
LitNet Akademies
Van Jaarsveld A 2018 Die Afrikaanse filmgeskiedenis binne 'n groter Suid-Afrikaanse konteks in heröenskou: Eksklusiwiteit in die weg van inklusiwiteit in
Journal for Contemporary History
Van Niekerk A 2018 The use of indexical signs, symbols and icons in print advertising communication in
Communitas:Journal for Community Communication and Information Impact
Van Niekerk A 2018 Die intensionele afwyking van die norme van Standaardafrikaans in advertensies
The intentional deviation from the norms of Standard Afrikaans in advertising
in Literator : Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies
Hoofstukke in boeke
Koch Jerzy 2018 Tytułem wstępu, lecz bez tytułu 0,19 Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 niderlandzkiej„Czyli więcéy wyszło, nie wiem”. Najstarsze przekłady z literatury. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Ojczyste ćwiczenia literackie w romantyzmie. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Romantycy – religijni i realistyczni. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 I. Inaczej o Innych – Spotkania z egzotycznymi kulturami w dziełach Jacoba Haafnera (1754-1809) i Christiaana Snoucka Hurgronje (1857-1936). Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 II. Inaczej o Innych – Jacob Haafner (1754-1809). Czy z humanitaryzmu można zostać „barbarzyńcą”? Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 III. Inaczej o Innych – ‘Abd al-Ghaffār alias Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936). Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Wobronie Jawańczyków. Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820-1887). Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Między Zubożałym szlachcicem a Szczęściem w bogactwie. Uwagi na temat odbioru literatury niderlandzkiej w Polsce. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Forma czy facet, pryzmat czy dogmat, albo o najważniejszej polemice literackiej międzywojnia. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Krajobraz po filaryzacji. Światopoglądowe podziały na przełomie XIX i XX wieku. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Głos zaangażowanej neutralności. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Katolickie kłótnie: „Roeping”, „De Valbijl”, „De Gemeenschap”, „De Nieuwe Gemeenschap”, „De Bundel”. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Protestanckie drogi i rozdroża 0,19 Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Sygnały czasu, czyli lewica w literaturze międzywojennej. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Między obojętnością, zaangażowaniem a trywialnością. Recepcja literatury niderlandzkiej w latach 1900-1939. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku
Koch, Jerzy 2018 Przypływy. Uwagi o obecności literatury niderlandzkiej w Polsce 1945-1990. Widzę rzeki szerokie...Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku

Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block