• Kovsie Lewe
  Jong taal-Einstein op pad na Europa

  Ontvanger van UV Senaatsmedalje kry Erasmus Mundus-meestersbeurs. 

  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Kovsie bereik groot hoogtes ná hartchirurgie

  Kovsie bereik groot hoogtes ná hartchirurgie

  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Phemelo as Mej Vrystaat 2017 gekroon
  Phemelo as Mej Vrystaat 2017 gekroon.
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Eerstejaar-welstand ’n topprioriteit by Harmonie-koshuis
  Kovsies maak seker hul studente kry selfvertroue deur verskeie programme.
  Lees meer

Aansoekvorms vir Toelating tot die UV

Word ’n UV-student in 9 stappe:

Stap 1: Doen aanlyn of in harde kopie (voorgraads en nagraads) aansoek.
Stap 2: Jou aansoekvorm word verwerk. Jy sal ’n studentenommer ontvang. As jy nie die verpligte dokumente ingedien het nie, sal jy versoek word om dit te doen sodat jou aansoek afgehandel kan word.
Stap 3: Jy word voorwaardelik toegelaat sodra jy aan al die toelatingsvereistes voldoen.
Stap 4: As jy vir kampusverblyf aansoek gedoen het, sal jy nou korrespondensie van Behuising en Koshuisaangeleenthede ontvang.
Stap 5: As jy aanvaar word wanneer die finale graad 12-uitslae in Januarie 2018 beskikbaar word, sal jy ’n aanvaardingsbrief ontvang.
Stap 6: Jy moet vyf (5) dae voor registrasie in Januarie 2018 vooruitbetalings maak. Gebruik jou studentenommer as die verwysingsnommer.
Stap 7: Registreer gedurende Januarie 2018.
Stap 8: Kry jou studiemateriaal en rooster na afloop van registrasie.
Stap 9: Geniet jou klasse, wat vroeg in Februarie 2018 begin.

Belangrike datums

Aansoeke vir 2018 open: 1 April 2017
Aansoeke vir Gesondheidswetenskappe en Argitektuur sluit:
31 Mei 2017

Doen aansoek om in 2017 te studeer: tweede semester

Besoek https://apply.ufs.ac.za om die aansoekstelsel te gebruik.
Neem asseblief kennis dat nie alle programme in die tweede semester beskikbaar is nie.

Doen aansoek om in 2018 te studeer

Besoek https://apply.ufs.ac.za om die aansoekstelsel te gebruik.

Aansoekvorms vir toelating van studente wat tans geregistreer is

 • DV2 Vorm (Aansoek om die verandering van ‘n onvoltooide kwalifikasie (graad/diploma/sertifikaat) en/of kampus van aanbieding deur ‘n geregistreerde student.)
 • DV3 Vorm (Aansoekvorm vir geregistreerde studente in hul finale jaar wat vir ‘n nuwe kwalifikasie wil aansoek doen na voltooiing van die huidige kwalifikasie (graad /diploma/sertifikaat) waarmee hulle tans besig is.)

Saam met die TP- en taalvereistes soos in die 2018 Prospektus aangedui, het jy die volgende nodig:

- As ’n aansoeker nie NSS met toelating tot BA-studies of die Senior Sertifikaat (SS) met endossement geslaag het nie, sal hy/sy vir voorwaardelike vrystelling by USAf (mb.usaf.ac.za) aansoek moet doen.
- As ’n aansoeker enige ander eksamen as die NSS, IEB of SS geskryf het, moet hy/sy vir voorwaardelike vrystelling by USAf (mb.usaf.ac.za) aansoek doen.
- As ’n aansoeker post-sekondêre skoolopleiding voltooi het en nie toelating tot BA-studies of ’n endossement het nie, moet hy/sy vir voorwaardelike vrystelling by USAf (mb.usaf.ac.za) aansoek doen.

Keuringsvorms


Opvodekunde

Geesteswetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Deel die bladsy
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste