• Kovsie Lewe
  SR-voorsitter sal alle studente gedurende sy termyn verteenwoordig
  Nuwe studenteleiers vir UV.
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Prof Petersen praat met studente
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Shimlas geëerd om prof Petersen te ontmoet
  Rektor nooi Varsitybeker-span vir spesiale ontbyt
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Studenteraad verwelkom internasionale studente op kampus
  Internasionale ervaring sal alle vorme van kennis en waarheid verryk.
  Lees meer
 • Kovsie Lewe
  Dames verpletter kompetisie en tree as wenners uit stryd
  Roosmaryn- en Sonnedou-dames maak weer van Stagedoor iets besonders.
  Lees meer

Voornemende Studente

Word ’n UV-student in 9 stappe:


Stap 1: Doen aanlyn of in harde kopie (skriftelik) aansoek.
Stap 2: Jou aansoekvorm word verwerk. Jy sal ’n studentenommer ontvang. As jy nie die verpligte dokumente ingedien het nie, sal jy versoek word om dit te doen sodat jou aansoek afgehandel kan word.
Stap 3: Jy word voorwaardelik toegelaat sodra jy aan al die toelatingsvereistes voldoen.
Stap 4: As jy vir kampusverblyf aansoek gedoen het, sal jy nou korrespondensie van Behuising en Koshuisaangeleenthede ontvang.
Stap 5: As jy aanvaar word wanneer die finale graad 12-uitslae in Januarie 2018 beskikbaar word, sal jy ’n aanvaardingsbrief ontvang.
Stap 6: Jy moet vyf (5) dae voor registrasie in Januarie 2018 vooruitbetalings maak. Gebruik jou studentenommer as die verwysingsnommer.
Stap 7: Registreer gedurende Januarie 2018.
Stap 8: Kry jou studiemateriaal en rooster na afloop van registrasie.
Stap 9: Geniet jou klasse, wat vroeg in Februarie 2018 begin.

1) Beroepsvoorligting – Maak die eerste keer die regte keuse


Baie studente verander kursusse of sak in die eerste studiejaar uit. Die Universiteit van die Vrystaat wil seker maak dat jy die eerste keer die regte keuse maak en die geleenthede vanaf die eerste dag benut. Hoe gebruik jy dus die beroepsvoorligtingsprogram. (http://www.gostudy.net/ufs)

 


Kovsie2B facebook-bladsy

 

2) Aansoekinligting vir 2018

 

Fakulteit inligtingsboekiesAlgemene inligting

3) Belangrike datums

Aansoeke vir 2018 open: 1 April 2017
Bloemfontein-kampus Opedag:
13 Mei 2017
Qwaqwa-kampus Opedag: 20 Mei 2017
Aansoeke vir Gesondheidswetenskappe en Argitektuur sluit: 31 Mei 2017

4) Aansoek- en registrasieinligting vir 2017 tweede semester

Besoek https://apply.ufs.ac.za om die aansoekstelsel te gebruik.
Neem asseblief kennis dat nie alle programme in die tweede semester beskikbaar is nie.

Fakulteite programinligting

  5) Akademiese inligting en finansies

 

6) Kontak Ons

Hulp vir aansoeke


Aanlyn aansoeke:
+27 51 401 9538/9864 of applications@ufs.ac.za
Jubee Mawoyo:
+27 51 401 2345 of mawoyomm@ufs.ac.za

Fakulteit Geesteswetenskappe en Teologie:
kontak Charlene Baatjies by +27 51 401 3365 of baatjiescr@ufs.ac.za
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Regsgeleerdheid:
kontak Simon Sethibe by  +27 51 401 9863 of sethibeks@ufs.ac.za
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe:
kontak Ilsa van Wyk by +27 51 401 3659 of vanwykil@ufs.ac.za
Fakulteit Opvoedkunde:
kontak Mario Bloem by +27 51 401 3597 of bloemdm@ufs.ac.za
Fakulteit Gesondheidswetenskappe:
kontak Lydia du Toit by +27 51 401 751 of dutoitl@ufs.ac.za

Kontakbesonderhede vir Bloemfontein-kampus
Kontakbesonderhede vir Qwaqwa-kampus
Kontakbesonderhede vir Suid-kampus

Algemene kontakbesonderhede
Deel die bladsy
essence_afr
© 2000 - UV, Bloemfontein Terme en Voorwaardes Privaatheidsbeleid Toegang tot Inligting Ontwikkel deur IKT-dienste