A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A.S.B. (Ref: PV148)
A.T.K.V. (Ref: PV379)
ABRAHAM, J.H. (Ref: PV322)
ACKERMAN, J.J.H. (Ref: PV17)
ADENDORFF, C.J.W. (Ref: PV136)
ADENDORFF, WIUM (Ref: PV904)
AFRICAN NATIONAL CONGRESS PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT (Ref: PV870)
AFRICAN STUDIES INSTITUTE (Ref: PV421)
AFRIKA INSTITUUT (Ref: PV466)
AFRIKAANSE HANDELSINSTITUUT (Ref: PV799)
AFRIKANER ORDE (Ref: PV784)
AFRIKANER WEERSTANDSBEWEGING (Ref: PV619)
AFRIKANERBOND (Ref: PV109)
AFRIKANERKRING (Ref: PV573)
AFRIKANERPARTY (Ref: PV51)
AKSIE EIE TOEKOMS (Ref: PV626)
AKTUR (Ref: PV595)
ALBERTYN, J.T. (Ref: PV226)
AMADESI, ALDO (Ref: PV426)
AMBASSADE VAN DIE FEDERALE REPUBLIEK VAN WES-DUITSLAND (Ref: PV702)
ANDERSEN, LUDWIG (Ref: PV806)
ANDERSON, J.D. (PROF.) (Ref: PV749)
ANTIKOM (Ref: PV291)
ARGENTYNSE AMBASSADE (Ref: PV697)
ARNDT, E.H.D. (Ref: PV711)
ARNDT, J. (DR.) (Ref: PV326)
ARNOLD, A.C. (Ref: PV820)
ATKB (Ref: PV743)
AUCAMP, M.W.W. (Ref: PV575)
AUSTRALIESE AMBASSADE (Ref: PV710)

B

BABROW, LOUIS (DR.) (Ref: PV863)
BADENHORST, C.H. (PROF.) (Ref: PV929)
BADENHORST, C.L. (Ref: PV311)
BADENHORST, LOUIS (Ref: PV780)
BADENHORST, P.J. (Ref: PV841)
BAMPFIELD - DUGGAN, T.C. (Ref: PV373)
BARNARD, J.F. (Ref: PV276)
BARNARD, S.L. (PROF.) (Ref: PV812)
BARRY, RHODA (Ref: PV680)
BARTELMAN, J.C. (Ref: PV856)
BASSON, G.J. (Ref: PV656)
BASSON, H.J. (Ref: PV345)
BASSON, J.D. DU P. (JAPIE) (Ref: PV58)
BASSON, W.D. (Ref: PV164)
BEETGE, G.H. (Ref: PV220)
BEKKER, G.F.H. (Ref: PV12)
BEKKER, P.B. (BAILEY) (Ref: PV46)
BELL, E.S.L. (MEV.) (Ref: PV432)
BENADE (Ref: PV615)
BENNETT, T.D. (Ref: PV403)
BERGINS, W.J. (DR.) (Ref: PV531)
BEUKES, E.P. (Ref: PV567)
BEUKES, P. (Ref: PV72)
BEYERS, ADV. F.W. (Ref: PV346)
BEZUIDENHOUT, ANDRE (Ref: PV801)
BEZUIDENHOUT, G.P.C. (Ref: PV500)
BEZUIDENHOUT, J.G.N. (JUNIOR BEZUIDENHOUT) (Ref: PV483)
BEZUIDENHOUT, W.J. (Ref: PV170)
BILGNAUT, P.W. (Ref: PV87)
BLAAUW, LOAMMI C. (MEJ.) (Ref: PV540)
BLACK SASH (Ref: PV524)
BLACKWELL, LESLIE (Ref: PV3)
BLIGNAUT, M. (Ref: PV255)
BLOEMFONTEIN AKSIEKOMITEE (Ref: PV760)
BLOEMFONTEIN KLUB (Ref: PV928)
BLOEMFONTEINSE AFRIKAANSE KULTUURRAAD (Ref: PV762)
BLOK, T.A. (DR.) (Ref: PV145)
BOND VAN OUD - GEINTERNEERDES EN POLITIEKE GEVANGENES (Ref: PV267)
BONTHUYS, B. (Ref: PV700)
BOONSTRA, G.L. (Ref: PV67)
BOOYENS, E. (Ref: PV64)
BOOYSEN, M. (MEV.) (Ref: PV822)
BORNMAN, B.S. (Ref: PV329)
BOSCH, JAAP (PROF.) (Ref: PV794)
BOSHOFF, ANNATJIE (MEJ.) (Ref: PV463)
BOSMAN, A.J. (Ref: PV356)
BOTES, K. (Ref: PV174)
BOTHA, A.E. (MEV.) (Ref: PV511)
BOTHA, L.J. (Ref: PV214)
BOTHA, M.C. (Ref: PV699)
BOTHA, M.C. (Ref: PV850)
BOTHA, NILO (MEV.) (Ref: PV924)
BOTHA, P.W. (Ref: PV203)
BOTHA, V. (Ref: PV405)
BOTHAVILLE DISTRIKS BOERE-UNIE (Ref: PV728)
BOYD, LEO (Ref: PV601)
BRAND, P. (Ref: PV498)
BRAUER, J.M. (Ref: PV517)
BRIERS, M.C. (Ref: PV219)
BRINK, C.D. (Ref: PV401)
BRITSE INLIGTINGSDIENS (Ref: PV525)
BROEKSMA, A.H. (ADV.) (Ref: PV111)
BRUWER, A.J. (Ref: PV667)
BRUWER, J.P. VAN S. (Ref: PV123)
BUHRMANN, J.R. (Ref: PV33)
BUYS, J.J.R. (Ref: PV906)
BUYS, M.M. (Ref: PV399)

C

CADLE, J. (Ref: PV343)
CALITZ, ELIZE (DR.) (Ref: PV666)
CALITZ, G.O. (Ref: PV635)
CAMPHER, D. (Ref: PV768)
CAROLIN, E.M. (Ref: PV176)
CARR, W.J.P. (Ref: PV423)
CARROLL, MIKE (Ref: PV745)
CARSHAGEN, P.G. (Ref: PV281)
CILLIE, P.J. (Ref: PV159)
CILLIERS, A.C. (Ref: PV250)
CIVIL RIGHTS LEAGUE / BOND VIR BURGERREGTE (Ref: PV142)
CLAASEN, F.J.A. (Ref: PV514)
CLASE, PIET (Ref: PV853)
CLOETE, L. (Ref: PV344)
CLOSE, R.W. (Ref: PV845)
CLUVER, GUS (Ref: PV572)
COERTZE, L.I. (PROF.) (Ref: PV765)
COETSEE, H.J. (KOBIE) (Ref: PV357)
COETZEE, B. (Ref: PV187)
COETZEE, D.J.J. (Ref: PV284)
COETZEE, F.D. (Ref: PV40)
COETZEE, N.S. (Ref: PV330)
COETZEE, S.F. (Ref: PV583)
CONRADIE, G.M. (Ref: PV492)
CONROY, A.M. (SEN.) (Ref: PV689)
CORBETT, M. (MEV.) (Ref: PV469)
CORNELLISSEN, A. (Ref: PV462)
COSAG (Ref: PV897)
CRAFFORD, F.S. (Ref: PV555)
CRAWFORD, R. (Ref: PV437)
CRONJE, C.L.D. (Ref: PV480)
CRONJE, E.H.O. (Ref: PV186)
CRONJE, F.R. (Ref: PV194)
CRONJE, G. (Ref: PV190)
CRONJE, J.W. (Ref: PV674)
CRONJE, PIETER (Ref: PV885)
CULWICK, A.T. (Ref: PV162)

D

D`OLIVEIRA, J.A. (Ref: PV570)
DALLING, D.J. (DAVE) (Ref: PV921)
DAMESKLUB NELLIE SWART (Ref: PV940)
DAVEL, O.A.I. (Ref: PV169)
DAVEY, A.M. (Ref: PV243)
DE BEER, ARRIE (PROF.) (Ref: PV671)
DE BEER, J. (Ref: PV410)
DE BEER, K.J. (DR.) (Ref: PV755)
DE BRUYN, J.D.T. (Ref: PV503)
DE GRAAFF, H.J. (Ref: PV578)
DE JAGER, F. (MEV.) (Ref: PV349)
DE JAGER, H.P. (Ref: PV730)
DE KLERK, F.W. (Ref: PV734)
DE KLERK, J. (Ref: PV35)
DE KOCK, J.H. (Ref: PV184)
DE LA ROSA, B. (Ref: PV384)
DE LANGE, J. (Ref: PV133)
DE PREEZ, P.H. (Ref: PV874)
DE VILLIERS (Ref: PV627)
DE VILLIERS, APPELREGTER (Ref: PV918)
DE VILLIERS, D.C. (Ref: PV460)
DE VILLIERS, DAWIE (Ref: PV724)
DE VILLIERS, J.F. (Ref: PV733)
DE VILLIERS, JOHAN (Ref: PV809)
DE VILLIERS, W.B. (Ref: PV39)
DE VOS, T.J. DE V. (DR. TOBIE) (Ref: PV623)
DE VRIES, I.D. (Ref: PV785)
DE WET, G.C. (Ref: PV9)
DE WET, J.I. (Ref: PV171)
DE WET, J.L. (Ref: PV213)
DE WET, J.M. (Ref: PV304)
DE WET, MARIE (Ref: PV861)
DEACON, W.H.D. (Ref: PV183)
DEENSE AMBASSADE (Ref: PV690)
DELPORT, TERTIUS (Ref: PV893)
DEMOKRATIESE PARTY (Ref: PV837)
DIE AFRIKAANERVOLKSWAG (Ref: PV830)
DIE LANDBOU-EKONOMIE-VERENIGING VAN SUID-AFRIKA (LEVSA) (Ref: PV916)
DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS (Ref: PV917)
DIE SUIDWESTER (Ref: PV824)
DIE VOLKSBLAD (Ref: PV22)
DIEDERICHS, M. (MEV.) (Ref: PV394)
DIEDERICHS, NIC (Ref: PV546)
DIPPENAAR, J.G. (Ref: PV355)
DIVERSE SKENKINGS (Ref: PV409)
DOUBELL, NORMAN (Ref: PV797)
DU PISANI, J.A. (Ref: PV682)
DU PLESSIS, A.H. (Ref: PV698)
DU PLESSIS, BAREND (Ref: PV777)
DU PLESSIS, C. VAN H. (Ref: PV195)
DU PLESSIS, J.H.O. (Ref: PV38)
DU PLESSIS, J.W. (SAND) (Ref: PV772)
DU PLESSIS, L. (Ref: PV361)
DU PLESSIS, P.G. (Ref: PV252)
DU PLESSIS, P.J.P. (Ref: PV569)
DU PLESSIS, W. (KOMDT. WILLIE) (Ref: PV48)
DU PLESSIS, W.C. (Ref: PV188)
DU PREEZ, P.G. (Ref: PV416)
DU TOIT, ANTON (Ref: PV613)
DU TOIT, E.J. (Ref: PV247)
DU TOIT, G.P.J. (Ref: PV233)
DU TOIT, H.A.J. (Ref: PV154)
DU TOIT, P.D. (Ref: PV363)
DU TOIT, Z.B. (Ref: PV810)
DURR, KENT (Ref: PV647)

E

EALES, M. (MEJ.) (Ref: PV390)
EATON, (MEV.) (Ref: PV479)
EDWARDS, K. (Ref: PV53)
EHLERS, J.B. (Ref: PV321)
ELS, J.M. (Ref: PV139)
ELS, K. (Ref: PV620)
EMERY, F.R. (Ref: PV167)
EMMS (MEV.) (Ref: PV286)
EPSTEIN, D.H. (Ref: PV221)
ERASMUS, D.J. (Ref: PV83)
ERASMUS, F.C. (Ref: PV97)
ERASMUS, H. (PROF.) (Ref: PV57)
ERASMUS, H.S. (Ref: PV135)
ERASMUS, R.P.B. (REGTER) (Ref: PV747)
ESSELEN, E. (Ref: PV389)
ESTER, HANS (DR.) (Ref: PV903)
EVERINGHAM, G.K. (Ref: PV769)
EYBERS, E. (MEV.) (Ref: PV478)
EYBERS, E.R. (Ref: PV501)
EYSSEN, S.H. (Ref: PV473)

F

F.A.K. (Ref: PV202)
FAK (Ref: PV262)
FAURE, J.M.B. (Ref: PV338)
FAURIE, W.H. (Ref: PV7)
FEDERALE VOLKSBELEGGINGS (Ref: PV624)
FEDERALE VROUERAAD (Ref: PV229)
FERDINAND POSTMA BIBLIOTEEK (Ref: PV303)
FERREIRA, C.J. (FRITZ) (Ref: PV933)
FERREIRA, E.E.M. (MEV.) (Ref: PV428)
FERREIRA, F. (Ref: PV310)
FERREIRA, FANIE (Ref: PV731)
FERREIRA, T.I.J. (Ref: PV102)
FICHARDT, ETRECHIA (Ref: PV530)
FICK, M.D. (Ref: PV146)
FINSE KONSOLAAT (Ref: PV692)
FLEMMING, T. (MEV.) (Ref: PV383)
FLINT, L.D. (Ref: PV240)
FONTERNEL, Z. (MEV.) (Ref: PV932)
FOUCHE, B.J.G. (Ref: PV91)
FOUCHE, J.J. (Ref: PV467)
FOURIE, B.G. (DR. BRAND) (Ref: PV854)
FOURIE, F.M.M. (Ref: PV288)
FOURIE, M.A. (Ref: PV791)
FOURIE, M.C. (Ref: PV935)
FOURIE, P.C. (PROF.) (Ref: PV869)
FRASER, J.D. (Ref: PV495)
FRIEDMANN, DAVID (Ref: PV665)
FRONEMAN, G.F. VAN L. (Ref: PV173)
FUCHS, DOUGLAS (Ref: PV851)

G

GELDENHUYS, P.B. (Ref: PV391)
GEMEENSKAPLIKE UNIVERSITEITSKOMITEE VIR MAATSKAPLIKE WERK (GUK) (Ref: PV605)
GENOOTSKAP NEDERLAND - SUID-AFRIKA (Ref: PV688)
GERBER, J.J. (PROF.) (Ref: PV488)
GERICKE, F.A. (Ref: PV719)
GESKIEDENIS DEPARTMENT - U.O.V.S. (Ref: PV309)
GESUIWERDE NASIONALISTE (Ref: PV268)
GEYER, P.I. (Ref: PV621)
GILIOMEE, H.B. (Ref: PV79)
GOOSEN, A.M. (LETTIE) (Ref: PV803)
GRAAFF-REINET KULTUURVERENINGINGS (Ref: PV270)
GREBE, JUSTUS (Ref: PV821)
GRENSWAG OOS-LONDEN AFRIKANERBOND (Ref: PV934)
GREWAR, DAWIE (Ref: PV844)
GREYLING, O.A. (Ref: PV545)
GRIMBEEK, M.J. (DR.) (Ref: PV717)
GROBBELAAR, D.J. (Ref: PV323)
GROENEWALD, C.J. (CHRISTO`S) (Ref: PV471)
GROENEWALD, C.J.O. GENOOTSKAP VAN RHODESIESE AFRIKANERS (Ref: PV527)
GROENEWALD, JOH (Ref: PV931)
GROVE, K. (Ref: PV95)
GUNTHER, M.C. (MEV.) (Ref: PV177)
GUTTER, J. (Ref: PV332)

H

HAAK, J.F.W. (Ref: PV118)
HADDAD, M. (Ref: PV774)
HAMILTON, ANTHONY (Ref: PV617)
HAMMAN, V. (MNR. VONNIE) (Ref: PV149)
HANSMEYER, P.N. (Ref: PV816)
HARKER, M. (Ref: PV300)
HATTINGH, C.J. (Ref: PV253)
HATTINGH, H.V. (Ref: PV519)
HAUPT, C.A. (Ref: PV763)
HAWKINS, C.B. (MEJ.) (Ref: PV487)
HAYWARD, S.A.S. (Ref: PV742)
HEESE (Ref: PV261)
HELPMEKAARVERENIGING, KAAP (Ref: PV10)
HENDERSON, C.L. (Ref: PV11)
HENDRIKSZ, M. (MEV.) (Ref: PV481)
HENNING, J.M. (Ref: PV826)
HENNING, O.A. (DR.) (Ref: PV664)
HENNING, W. (MEV.) (Ref: PV607)
HERBST, D.A.S. (Ref: PV406)
HERSTIGTE NASIONALE PARTY (Ref: PV161)
HERTZOG, J.A.M. (DR. ALBERT) (Ref: PV451)
HERTZOG, M. (MEV.) (Ref: PV761)
HEUNIS, CHRIS (Ref: PV895)
HEYSTEK, JOOST (Ref: PV468)
HIEMSTRA, V.G. (Ref: PV562)
HILL, W.H.R. (Ref: PV105)
HISTORIESE GENOOTSKAP VAN S.A. (Ref: PV207)
HOEHLER, MONICA (Ref: PV679)
HOFMEYER, A.M. (Ref: PV191)
HOFMEYR, A. (MEV.) (Ref: PV491)
HOLLOWAY, J.E. (DR.) (Ref: PV515)
HOLLOWAY, J.E. (JNR.) (Ref: PV753)
HORAK, J.L. (Ref: PV232)
HUGO, G.F. DE VOS. (Ref: PV398)
HUIS ABRAHAM FISCHER (Ref: PV712)
HURLY, J. (MEV.) (Ref: PV539)
HURLY, T.F. (Ref: PV144)
HUTTON, M. (Ref: PV138)

I

IERSE AMBASSADE (Ref: PV709)
INEG (INSTITUUT VIR EIETYDSE GESKIEDENIS) (Ref: PV193)
INKATHA FREEDOM PARTY INFORMATION OFFICE (Ref: PV894)
INLIGTING, DEPARTEMENT VAN (Ref: PV395)
INSTITUUT VIR SOSIALE STUDIES (Ref: PV668)
IRAWA-REDAKSIE (Ref: PV923)
ISEN (Ref: PV879)
ISRAEL AMBASSADE (Ref: PV645)

J

JACOBS, D.J. (Ref: PV312)
JACOBS, G. (DR.) (Ref: PV612)
JACOBS, G. VAN W. (DR.) (Ref: PV798)
JACOBS, J.A. (Ref: PV581)
JACOBS, J.J. (Ref: PV294)
JACOBS, S.J. (Ref: PV305)
JANSEN, E.G. (Ref: PV94)
JANSEN, M. (Ref: PV137)
JANSEN, M.M. (Ref: PV157)
JAPANESE AMBASSADE (Ref: PV693)
JEFFREYS, W.P. (Ref: PV333)
JERLING, J.D. (Ref: PV158)
JONES, H.C. (MEJ. ESTA) (Ref: PV429)
JONG DAMES DINAMIEK (Ref: PV771)
JONKER, A.H. (Ref: PV42)
JONKER, F.E. (Ref: PV347)
JOOSTE, C.J. (Ref: PV292)
JOOSTE, G.P. (DR.) (Ref: PV532)
JOOSTE, N.J.J. (KOL.) (Ref: PV387)
JOOSTE, S.J.J. (Ref: PV295)
JORDAAN, A. (Ref: PV564)
JORDAAN, E. (Ref: PV302)
JORDAAN, J.A. (Ref: PV678)
JOUBERT, G.J. (Ref: PV106)
JOUBERT, I. (Ref: PV242)
JOUBERT, J. (Ref: PV413)
JOUBERT, J.D. DE B. (Ref: PV831)
JOUBERT, J.P. (Ref: PV547)
JUNIOR RAPPORTRYERSKORPSE (Ref: PV836)
JUTA, C.J. (Ref: PV19)

K

KANADESE AMBASSADE (Ref: PV738)
KEET, A.D. SNR. (DR.) (Ref: PV920)
KEMPEN, H.J. (Ref: PV434)
KERLING, K.J. (Ref: PV82)
KESTELL, J.D. (Ref: PV153)
KESTELL, TRUDIE (Ref: PV415)
KEYSER, D.J.P. (Ref: PV290)
KEYTER, J. DE W. (Ref: PV151)
KEYTER, P.J.J. (Ref: PV640)
KIERMAN, S. (Ref: PV374)
KIRSTEN, W.G. (Ref: PV866)
KLOPPER, J. (Ref: PV447)
KLOPPERS, J.S.E. (Ref: PV909)
KNOBEL, ESTHER (Ref: PV910)
KOCH, ADRIENNE (Ref: PV714)
KOK, B. (Ref: PV336)
KOLBE, C. (Ref: PV542)
KONIG, C.J. (DR.) (Ref: PV568)
KONSERWATIEWE NASIONALE PARTY (Ref: PV92)
KONSERWATIEWE PARTY VAN S.A. (Ref: PV638)
KOORNHOF, P.G.J. (Ref: PV476)
KOTZE, C.R. (DS.) (Ref: PV376)
KOTZE, S.F. (Ref: PV264)
KOTZE, W.D. (Ref: PV73)
KOVSIEKOUKUS (Ref: PV559)
KRAMER, S. (SOLLY) (Ref: PV101)
KRAUSE, G.F.M. (Ref: PV458)
KRAUSE, OTTO (Ref: PV767)
KRIEK, M.P.J. (Ref: PV313)
KRIEL, D.C.J. (Ref: PV818)
KRIEL, M. (MEV.) (Ref: PV454)
KRIEL, S. (Ref: PV238)
KRIGE, C.F. (Ref: PV44)
KROONSTAD-WES KOOPERASIE BPK. (Ref: PV859)
KRUGER, J.J. (JANNIE) (Ref: PV484)
KRUGER, J.T. (ADV.) (Ref: PV872)
KRYNAUW, P.H.J. (ADV.) (Ref: PV576)
KUSCHKE, G.A.C. (Ref: PV80)

L

L`ETANG, P.I. (Ref: PV13)
LAMPRECHT, D.S. (Ref: PV112)
LANGE, J.H. (Ref: PV212)
LANGLEY, T. (Ref: PV319)
LANGUAGE, F.J. (PROF.) (Ref: PV444)
LATEGAN, F.V. (Ref: PV236)
LATEGAN, H.A. (Ref: PV208)
LE GRANGE, I.J. (Ref: PV248)
LE GRANGE, LOUIS (Ref: PV778)
LE ROUX, F.H. (DR.) (Ref: PV793)
LE ROUX, F.J. (Ref: PV227)
LE ROUX, J.H. (Ref: PV335)
LE ROUX, J.H. (HENK) (Ref: PV354)
LE ROUX, J.N. (SENATOR) (Ref: PV63)
LE ROUX, N. (Ref: PV544)
LE ROUX, S.P. (Ref: PV842)
LEENG, S. (Ref: PV358)
LEIBBRANDT, G.J. (Ref: PV914)
LEIBBRANDT, S.R. (ROBEY) (Ref: PV228)
LEMMER, NICO (Ref: PV672)
LEON, A.J. (Ref: PV839)
LIEBENBERG, F.W. (MEV.) (Ref: PV427)
LIGTHELM, N.W. (Ref: PV307)
LINGUISTIESE VERENIGING VAN SUIDER-AFRIKA (LVSA) (Ref: PV937)
LOMBARD, I.M. (Ref: PV125)
LOMBARD, J.C. (PROF.) (Ref: PV655)
LOMBARD, R. (MEV.) (Ref: PV521)
LOMBARD, W.J. (Ref: PV911)
LOOCK, J. (Ref: PV350)
LOOTS, CHRISTO (Ref: PV472)
LOUBSER, J.K. (Ref: PV20)
LOUW, A.E. (Ref: PV382)
LOUW, A.J. (DS.) (Ref: PV65)
LOUW, ADV. E.H. (ERIC) (Ref: PV4)
LOUW, B.P. (MEV.) (Ref: PV600)
LOUW, ELI (Ref: PV779)
LOWES, J.J. (Ref: PV360)
LUBBE, SONIKA (Ref: PV804)
LUDORF, J.F. (Ref: PV560)
LUMAN, R.E. (Ref: PV110)
LUTJEHARMS, W.G. (PROF.) (Ref: PV685)
LUTTIG, P.J.H. (SEN.) (Ref: PV56)
LUYT, O.L.P. (Ref: PV196)

M

MAARTENS, J. (Ref: PV397)
MAARTENS, J.M. (Ref: PV536)
MAATSKAPLIKEWERKERS VERENIGING VAN S.A. (Ref: PV860)
MACKENSIE, T.W. (Ref: PV641)
MALAN, C.W. (Ref: PV90)
MALAN, D.F. (DS.) (Ref: PV574)
MALAN, D.G. (Ref: PV653)
MALAN, DANIE (Ref: PV552)
MALAN, DAVID (Ref: PV858)
MALAN, E.G. (Ref: PV402)
MALAN, G.F. (Ref: PV649)
MALAN, J.J. (Ref: PV209)
MALAN, J.N. (NICO) (Ref: PV805)
MALAN, M.P.A. (Ref: PV34)
MALAN, MAGNUS (GENL.) (Ref: PV634)
MALAN, P.A. (Ref: PV152)
MALAN, S.I. (PROF.) (Ref: PV372)
MALHERBE, D.F. (PROF.) (Ref: PV453)
MALHERBE, D.F. DU T. (Ref: PV143)
MALHERBE, J.A. (Ref: PV198)
MARAIS, A.H. (Ref: PV407)
MARAIS, C.G. (SEN.) (Ref: PV658)
MARAIS, CHARL (Ref: PV704)
MARAIS, ERNST (PROF.) (Ref: PV744)
MARAIS, J. (DR.) (Ref: PV461)
MARAIS, J.F. (KOWIE) (Ref: PV835)
MARAIS, J.I.F. (Ref: PV651)
MARAIS, J.S. (Ref: PV592)
MARAIS, W. (Ref: PV367)
MARAIS, WIETS (Ref: PV907)
MAREE, J.P. (Ref: PV509)
MAREE, M.D. (Ref: PV849)
MARQUARD, JEAN (DR.) (Ref: PV746)
MARTINS, H. (DS. HARPER) (Ref: PV150)
MARTINS, H.E. (Ref: PV127)
MARTINS, T.F. (Ref: PV334)
MCINTOSH, K.P. (Ref: PV254)
MCLACHLAN, R. (DR.) (Ref: PV96)
MCPHERSON, A.K. (Ref: PV62)
MCPHERSON, J. (Ref: PV257)
MEAKER, DONALD (Ref: PV788)
MENTZ, F.E. (Ref: PV86)
METROWICH, RED (Ref: PV684)
MEYER, ANTON M. (Ref: PV908)
MEYER, I.D. (MNR. OOMPIE) (Ref: PV541)
MEYER, J.D. (PROF.) (Ref: PV597)
MEYER, P.J. (DR.) (Ref: PV720)
MEYER, R.P. (ROELF) (Ref: PV912)
MEYER, S.R. (RUD) (Ref: PV104)
MEYER, T. (THOM) (Ref: PV269)
MEYER, WESSEL (Ref: PV705)
MEYNTJES, E.M. (Ref: PV392)
MIDDE SUID-AFRIKAANSE STREEKSONTWIKKELIINGS (Ref: PV764)
MILLER, H. (Ref: PV263)
MILLER, R.B. (RON) (Ref: PV789)
MOLL, J.C. (PROF.) (Ref: PV596)
MOLLER, E. (Ref: PV74)
MOLLER, M.E. (Ref: PV285)
MOMBERG, JANNIE (Ref: PV739)
MOOLMAN, A.A. (Ref: PV650)
MOOLMAN, T. DU P. (Ref: PV758)
MORKEL, RENE (MEV.) (Ref: PV629)
MORRISON, G. DE V. (Ref: PV815)
MOSTERT, D.J. (Ref: PV16)
MOSTERT, J.P.C. (DR. KOBUS) (Ref: PV802)
MOSTERT, N.H. (MEV.) (Ref: PV100)
MUDGE, D.M. (Ref: PV218)
MUELLER, S. (Ref: PV200)
MULLER, B. (SEN.) (Ref: PV759)
MULLER, G. (MEV.) (Ref: PV608)
MULLER, HILGARD (DR.) (Ref: PV528)
MULLER, P.J. (Ref: PV553)
MULLER, S.L. (Ref: PV172)
MUNNIK, G.G.A. (REGTER PRESIDENT) (Ref: PV857)
MUNNIK, L.A.P.A. (Ref: PV130)
MYBURGH, I.J. (Ref: PV296)
MYBURGH, M. (Ref: PV215)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N

N.J.B. - NATAL (Ref: PV211)
N.P. PRETORIA-SENTRAAL (Ref: PV648)
NAMPO (Ref: PV735)
NASIONALE JEUGBOND - O.V.S. (Ref: PV52)
NASIONALE JEUGBOND TRANSVAAL (Ref: PV77)
NASIONALE JEUGBOND WITBANK (Ref: PV340)
NASIONALE KONSERWATIEWE PARTY (Ref: PV631)
NASIONALE PARTY FEDERALE RAAD (Ref: PV54)
NASIONALE PARTY INLIGTINGSDIENS (Ref: PV59)
NASIONALE PARTY KAAP (Ref: PV27)
NASIONALE PARTY KOUKUS (Ref: PV408)
NASIONALE PARTY NATAL (Ref: PV55)
NASIONALE PARTY TRANSVAAL. (Ref: PV2)
NASIONALE PARTY VRYSTAAT (Ref: PV21)
NASIONALE RAAD VAN TRUSTEES (Ref: PV722)
NASIONALE VROUEKLUB VAN DIE PARLEMENT (Ref: PV411)
NATAL MERCURY (Ref: PV351)
NATER, J.E. (Ref: PV878)
NAUDE, A. DU T. (MEV.) (Ref: PV590)
NAUDE, H. (MEV.) (Ref: PV424)
NAUDE, J. (MEV.) (Ref: PV443)
NAUDE, J.B. (MEV.) (Ref: PV446)
NAUDE, J.F.T. (Ref: PV23)
NAUDE, S.J. (DR.) (Ref: PV225)
NEDERLANSE AMBASSADE (Ref: PV701)
NEETHLING, E.M. (Ref: PV829)
NEL, C.M. (Ref: PV371)
NEL, D.J.L. (Ref: PV192)
NEL, E.P. (Ref: PV388)
NEL, GIEP (Ref: PV732)
NEL, L. (Ref: PV475)
NEL, M.D.C. DE WET (Ref: PV450)
NEL, P. (Ref: PV278)
NEL, P. (Ref: PV589)
NEL, P.J.T. (Ref: PV230)
NEWBERRY (Ref: PV900)
NORTMANN, B.J. VAN N. (Ref: PV800)
NP SWA (Ref: PV122)
NUWE REPUBLIKEINSE PARTY (Ref: PV505)
NUWE RUITERWAG (Ref: PV129)

O

O.V.S. ONDERWYSVERENIGING (Ref: PV386)
OBERHOLSTER, J.J. (PROF.) (Ref: PV75)
OBERHOLSTER, P.S. (Ref: PV68)
OBERHOLZER, J.M. (Ref: PV827)
ODENDAAL, P.J.L. (Ref: PV657)
ODENDAAL, WILLEM (DR.) (Ref: PV881)
OELRICH, H.F.B. (SEN.) (Ref: PV901)
OLDFIELD, J.C. (Ref: PV287)
OLIVER, C.A.G. (Ref: PV773)
OOSTHUIZEN, A.J.G. (PROF.) (Ref: PV713)
ORANGIA UNIE (Ref: PV69)
ORANJE RAPPORTRYERSKORPS (BLOEMFONTEIN) (Ref: PV938)
ORANJE VROUE VERENIGING (Ref: PV180)
OTTO, C.S. (MEV.) (Ref: PV494)
OTTO, H.J. (Ref: PV156)
OULD, C.R. (Ref: PV362)
OVERDUIN, P.G.J. (PROF.) (Ref: PV683)

P

PALM, P.D. (Ref: PV807)
PANSEGROUW, J.S. (Ref: PV197)
PARLEMENT (Ref: PV438)
PAUER, G.D. (Ref: PV47)
PELLISSIER, S.H. (Ref: PV210)
PELZER, A.N. (Ref: PV359)
PERSKOR (Ref: PV604)
PIENAAR, B. (Ref: PV652)
PIENAAR, C.A. (Ref: PV430)
PIENAAR, D.N. (Ref: PV412)
PIENAAR, H.D. (Ref: PV493)
PIENAAR, H.W. (Ref: PV441)
PIENAAR, J.J. (Ref: PV579)
PIENAAR, M. (Ref: PV239)
PIENAAR, M.J. (Ref: PV366)
PIETERSE, JAN LE ROUX (Ref: PV817)
PIROW, O. (Ref: PV108)
PONT, D. (PROF.) (Ref: PV457)
POTGIETER, D.J. (Ref: PV107)
POTGIETER, FRITZ (DR.) (Ref: PV927)
POTGIETER, G.R. (Ref: PV864)
POTGIETER, H.J. (Ref: PV404)
POTGIETER, H.L. (Ref: PV533)
POTGIETER, J. (MEV.) (Ref: PV599)
POTGIETER, T.D. (Ref: PV165)
POWELL, PHILIP (Ref: PV770)
PRETORIUS, F.J.B. (Ref: PV706)
PRETORIUS, J.F. (Ref: PV669)
PRETORIUS, J.W.F. (Ref: PV660)
PRETORIUS, S. (Ref: PV899)
PRINSLOO, C. (Ref: PV331)
PRINSLOO, D.S. (DR.) (Ref: PV868)
PROGRESSIEWE FEDERALE PARTY (Ref: PV520)
PROGRESSIEWE PARTY (Ref: PV85)
PUNT, W. (Ref: PV393)

Q

QUASS, F.W. (Ref: PV81)
QUINN, DRIENIE (Ref: PV584)

R

RAAD VIR NASIONALE GEDENKWAARDIGHEDE (Ref: PV757)
RAATH, A.W.G. (PROF.) (Ref: PV890)
RAATH, B.J. (Ref: PV368)
RAATS, L. (Ref: PV314)
RADEMEYER, C.W. (MEV.) (Ref: PV486)
RADLEY, C.W.S. (DR.) (Ref: PV535)
RADLOF, F.G.T. (Ref: PV847)
RADLOFF, B. (Ref: PV113)
RAJBANSI, A. (Ref: PV740)
RALL, J.W. (Ref: PV377)
RAPPORTRYERS (Ref: PV325)
RAUBENHEIMER, BRAAM (Ref: PV716)
REID, E.C. (Ref: PV297)
REINECKE, ANNETTE (Ref: PV593)
REINECKE, C.J. (Ref: PV260)
REITZ, F.W. (Ref: PV43)
RETIEF, F.P. (Ref: PV557)
RHOODIE, E. (Ref: PV283)
RIES, ALF (Ref: PV819)
ROBBERTSE, P.M. (PROF.) (Ref: PV750)
ROBERTS, E. NOEL (DR.) (Ref: PV522)
ROBERTS, J. (Ref: PV224)
ROHM, C.P. (DR.) (Ref: PV707)
ROOD, W.H. (Ref: PV293)
ROODE, C.D. (PROF.) (Ref: PV834)
ROOS, J.P. (Ref: PV265)
ROSENTHAL, E. (Ref: PV134)
ROUSSEAU, ETTIENNE (Ref: PV556)
ROUX, A.L. (Ref: PV586)
ROUX, D. VAN ASWEGEN (Ref: PV507)
ROUX, F. (Ref: PV37)
ROUX, G. (Ref: PV275)
RUDMAN, R.K. (Ref: PV160)
RUMPFF, F.L.H. (REGTER) (Ref: PV930)
RUPERT, A. (Ref: PV206)

S

S.A. HISTORIESE VERENIGING (Ref: PV673)
S.A. NOODHULPLIGA (Ref: PV222)
S.A. SOSIOLOGIE VERENIGING (Ref: PV695)
S.A.U.K. (Ref: PV449)
SAAMWERKUNIE - NATAL (Ref: PV459)
SADIE, N.C. VAN R. (Ref: PV422)
SADIE, N.C. VAN R. (Ref: PV630)
SAMPI (Ref: PV727)
SAS NASLAANBIBLIOTEEK - JOHANNESBURG (Ref: PV489)
SCHABORT, P. (DR.) (Ref: PV736)
SCHEEPERS, A. (SEN.) (Ref: PV414)
SCHEPS, J.H. (Ref: PV639)
SCHLEBUSCH, A.L. (Ref: PV786)
SCHOEMAN, B.J. (Ref: PV618)
SCHOEMAN, HENDRIK (Ref: PV721)
SCHOEMAN, J. (Ref: PV30)
SCHOEMAN, P.A. (Ref: PV548)
SCHOEMAN, R.S. (Ref: PV811)
SCHOEMAN, S.A.I. (Ref: PV439)
SCHOEMAN, W.J. (Ref: PV748)
SCHOLTZ, G.D. (DR.) (Ref: PV452)
SCHOLTZ, P.G.M. (Ref: PV25)
SCHUMANN, T.E.W. (DR.) (Ref: PV681)
SCHUTZLER, J.W.C. (Ref: PV258)
SCHWARZ, F.W. (Ref: PV185)
SCOTT, D.B. (Ref: PV131)
SCOTT, F.P. (DR.) (Ref: PV385)
SEMMELINK, J. (Ref: PV523)
SENEKAL, J.H. (Ref: PV543)
SENTRUM VIR INTERNASIONALE POLITIEK (Ref: PV299)
SERFONTEIN, J.H. (Ref: PV175)
SERFONTEIN, J.H.P. (Ref: PV189)
SERFONTEIN, J.J. (Ref: PV98)
SHEARER, V. (Ref: PV155)
SIMES, H.J.R. (Ref: PV496)
SIMKIN, C.H.W. (Ref: PV440)
SITTIG, LOTHAR (Ref: PV905)
SLABBERT, JOHAN (SEN.) (Ref: PV686)
SLABBERT, P.J. (Ref: PV66)
SLOET, H.A. (DR.) (Ref: PV915)
SMARTT, T. (Ref: PV237)
SMIT, D.M.C. (Ref: PV370)
SMIT, G.E. (Ref: PV577)
SMIT, H.F. (Ref: PV271)
SMIT, J.J. (Ref: PV168)
SMIT, P.J.S. (Ref: PV587)
SMITH, A.B. PAPERS (Ref: PV987)
SMITH, D.J.G. (PROF.) (Ref: PV603)
SMITH, F.L. (Ref: PV796)
SMITH, H.J. (Ref: PV877)
SMITH, J.D. (Ref: PV280)
SNYDERS, H.J.C. (Ref: PV217)
SNYMAN, H.W. (PROF.) (Ref: PV832)
SOLE, D.B. (Ref: PV862)
SONNENBERG, J.T. (DR.) (Ref: PV846)
SORENSON, E.A. (Ref: PV166)
SPIES, J.F. (Ref: PV485)
SPIES, J.J. (Ref: PV26)
SPIES, L. (Ref: PV565)
SPOELSTRA, B. (Ref: PV76)
STADSRAAD VAN BLOEMFONTEIN (Ref: PV465)
STAPELBERG, F.P. (Ref: PV119)
STEENKAMP, J.A. (Ref: PV512)
STEENKAMP, W.P. (Ref: PV60)
STEGMAN, J. DU T. (Ref: PV513)
STEYL, J.H. (Ref: PV128)
STEYN, A.N. (Ref: PV308)
STEYN, COLIN (DR.) (Ref: PV642)
STEYN, D.G. (PROF.) (Ref: PV823)
STEYN, D.W. (Ref: PV602)
STEYN, J.C. (PROF.) (Ref: PV808)
STEYN, J.H. (DR.) (Ref: PV696)
STEYN, M.T. (REGTER) (Ref: PV643)
STEYN, YVONNE (Ref: PV644)
STEYNBERG, D. (Ref: PV637)
STIERLIN, RETHA (Ref: PV922)
STOCKENSTROM, FRITZ (Ref: PV782)
STOFBERG, L.F. (Ref: PV886)
STOFFBERG, OUMATJIE (Ref: PV141)
STOFFBERG, T.C. (Ref: PV126)
STRAUSS, A.F. (Ref: PV417)
STRAUSS, H.J. (Ref: PV337)
STRAUSS, J. (Ref: PV381)
STRAUSS, J.G.N . (ADV.) (Ref: PV448)
STRAUSS, S.A. (PROF.) (Ref: PV588)
STRYDOM, C.J.S. (Ref: PV182)
STRYDOM, M.J. (MEV.) (Ref: PV526)
STYGER, P. (Ref: PV378)
SUID-AFRIKA STIGTING (Ref: PV277)
SUID-ARIKAANSE PARTY (Ref: PV114)
SUTTON, W.M. (BILL) (Ref: PV431)
SWANEPOEL, J.J. (JOHAN) (Ref: PV436)
SWANEPOEL, L. (Ref: PV551)
SWANEPOEL, STEFAN (DR.) (Ref: PV792)
SWART, C.R. (Ref: PV18)
SWART, LOUIS (Ref: PV687)
SWART, M.J. (PROF.) (Ref: PV425)
SWITSERSE AMBASSADE (Ref: PV691)

T

TAYLOR, C.D. (CATHY) (Ref: PV71)
TAYLOR, Y. (Ref: PV348)
TERBLANCHE, G.P.D. (Ref: PV464)
TERBLANCHE, I.S. (Ref: PV318)
THE ARGUS (Ref: PV708)
THE FRIEND (Ref: PV352)
THERON, E. (Ref: PV274)
THERON, J.H. (Ref: PV776)
THOLE, H. (Ref: PV201)
THOMAS, D.J.G. (Ref: PV24)
THOMPSON, B. (Ref: PV163)
THUYNSMA, Z.A. (Ref: PV199)
THUYNSMA, Z.A. (Ref: PV882)
TOERIEN, M.J. (PROF.) (Ref: PV516)
TOMLINSON, F.R. (PROF.) (Ref: PV442)
TOMS, R.G.F. (Ref: PV88)
TREURNICHT, A.P. (DR.) (Ref: PV873)
TROLLIP, ALFRED ERNEST (Ref: PV364)
TROSKIE, HANNA (Ref: PV939)

U

U.O.V.S. (Ref: PV315)
UECKERMANN, KOOS (Ref: PV676)
UITVOERENDE OORGANGSRAAD (Ref: PV880)
UOVS STUDENTERAAD (Ref: PV563)
UOVS-SKAKELBURO (Ref: PV875)
UYS, C.J. (Ref: PV353)

V

V.C.H.O. (Ref: PV365)
V.S.A. INLIGTINGSDIENS (Ref: PV396)
VAN AS, HENDRIK (Ref: PV825)
VAN ASWEGEN, A.L.W. (Ref: PV273)
VAN ASWEGEN, C.H.J. (Ref: PV147)
VAN ASWEGEN, J.M. (Ref: PV324)
VAN BREDA, ALEX (Ref: PV838)
VAN DEN BERG, B.H.A. (Ref: PV876)
VAN DEN BERG, G.P. (SEN.) (Ref: PV751)
VAN DEN BERG, J.J. (Ref: PV204)
VAN DEN HEEVER, S.A. (Ref: PV506)
VAN DER BERG, M.J. (Ref: PV6)
VAN DER HEEVER, LEONORA (REGTER) (Ref: PV582)
VAN DER MERWE BRINK, C. (PROF.) (Ref: PV598)
VAN DER MERWE, A.E.I.M. (Ref: PV32)
VAN DER MERWE, C.V. (DR. NAK) (Ref: PV537)
VAN DER MERWE, D.P. (Ref: PV5)
VAN DER MERWE, G.F. (Ref: PV272)
VAN DER MERWE, H.D.K. (Ref: PV116)
VAN DER MERWE, J.D. (Ref: PV341)
VAN DER MERWE, J.E.J. (KOOS) (Ref: PV675)
VAN DER MERWE, J.F. (Ref: PV103)
VAN DER MERWE, P.A. (Ref: PV482)
VAN DER MERWE, P.S. (Ref: PV115)
VAN DER MERWE, SCHALK (DR.) (Ref: PV715)
VAN DER MERWE, W.L. (Ref: PV99)
VAN DER POEL, H.R. (Ref: PV41)
VAN DER RIET, J.W. (DR.) (Ref: PV703)
VAN DER SCHYFF, P.F. (Ref: PV245)
VAN DER SPUY, E. (MEV.) (Ref: PV606)
VAN DER SPUY, J.P. (Ref: PV871)
VAN DER SPUY, P. (Ref: PV380)
VAN DER SPUY, S.J.H. (Ref: PV622)
VAN DER VEEN, R.R. (DR.) (Ref: PV884)
VAN DER WALT, B.J. (Ref: PV892)
VAN DER WALT, C.M. (Ref: PV936)
VAN DER WALT, I.D. (Ref: PV499)
VAN DER WALT, N.L. (Ref: PV282)
VAN DER WALT, RIEKS (MEV.) (Ref: PV896)
VAN DER WATH, J.G.H. (Ref: PV61)
VAN DER WATT, LOUIS (DR.) (Ref: PV852)
VAN DER WESTHUIZEN, G.J.J. (Ref: PV571)
VAN DER WESTHUIZEN, L.J. (Ref: PV418)
VAN DER WESTHUIZEN, P.R. (Ref: PV246)
VAN DER WESTHUIZEN, W. (Ref: PV306)
VAN DEVENTER, ANDRE (Ref: PV814)
VAN DEVENTER, J.H. (Ref: PV677)
VAN DYK, H.J. (Ref: PV855)
VAN EEDEN, J.W. (Ref: PV790)
VAN GEND, DANIE (Ref: PV889)
VAN GRAAN, J.G. (Ref: PV610)
VAN HEERDEN, A.C. (Ref: PV737)
VAN HEERDEN, E.S. (Ref: PV474)
VAN HEERDEN, F.J. (Ref: PV400)
VAN HEERDEN, H.C. (Ref: PV490)
VAN HEERDEN, W. (DR.) (Ref: PV628)
VAN JAARSVELD, F.A. (Ref: PV251)
VAN NIEKERK, B. (Ref: PV435)
VAN NIEKERK, C.A. (SEN.) (Ref: PV50)
VAN NIEKERK, F.N. (DS.) (Ref: PV766)
VAN NIEKERK, G.L.H. (Ref: PV327)
VAN NIEKERK, M.G. (Ref: PV120)
VAN NIEKERK, S.G.J. (Ref: PV625)
VAN PLETSEN, DINA (Ref: PV919)
VAN RENSBURG, A.C.J. (Ref: PV235)
VAN RENSBURG, B.H.J. (Ref: PV445)
VAN RENSBURG, C.J.J. (Ref: PV259)
VAN RENSBURG, C.S. (MEV.) (Ref: PV566)
VAN RENSBURG, J.F.J. (Ref: PV70)
VAN RENSBURG, J.J. (SEEF) (Ref: PV84)
VAN RENSBURG, JOHAN (Ref: PV549)
VAN RENSBURG, M.C.G.J. (Ref: PV28)
VAN RENSBURG, N.A.J. (Ref: PV497)
VAN RENSBURG, P.G.J. (Ref: PV518)
VAN RHIJN, A.J.R. (DR.) (Ref: PV244)
VAN RHYN, KATHY (Ref: PV843)
VAN ROOY, A.C.A. (Ref: PV36)
VAN ROOY, C.A. (DR.) (Ref: PV633)
VAN ROOY, H.M. (MEV.) (Ref: PV375)
VAN ROOY, J.C. (SEN.) (Ref: PV529)
VAN ROOY, P.J. (Ref: PV534)
VAN ROOYEN, G.J. (Ref: PV316)
VAN ROOYEN, J.M. (Ref: PV15)
VAN ROOYEN, T.E. (Ref: PV328)
VAN ROOYEN, T.S. (Ref: PV234)
VAN RYNEVELD, L. (Ref: PV433)
VAN SCHALKWYK, A.J. (Ref: PV502)
VAN SCHALKWYK, J. (Ref: PV249)
VAN SCHALKWYK, J.P. (Ref: PV420)
VAN SCHOOR, M.C. (Ref: PV89)
VAN SCHOOR, M.C.E. (Ref: PV1)
VAN VEYEREN, C. (Ref: PV339)
VAN VUUREN, E. (MEV.) (Ref: PV124)
VAN VUUREN, L.M. JANSE (Ref: PV550)
VAN VUUREN, P.Z.J. (Ref: PV594)
VAN WEZEL, J. (Ref: PV121)
VAN WYK, A.C. (Ref: PV591)
VAN WYK, A.C. (Ref: PV888)
VAN WYK, H.J. (Ref: PV223)
VAN ZIYL, EBEN (Ref: PV663)
VAN ZYL, C. DE W. (Ref: PV216)
VAN ZYL, D.H. (Ref: PV8)
VAN ZYL, I. (MEJ.) (Ref: PV477)
VAN ZYL, J.J.M. (SEN.) (Ref: PV723)
VAN ZYL, J.S. (Ref: PV585)
VAN ZYL, M. (Ref: PV561)
VAN ZYL, P.B. (Ref: PV925)
VENDA AMBASSADE (Ref: PV694)
VENTER, F.A. (Ref: PV369)
VENTER, F.J. (MEV.) (Ref: PV504)
VENTER, J.L. (Ref: PV320)
VENTER, P.J. (Ref: PV470)
VENTER, RINA (DR.) (Ref: PV787)
VENTER, W.D. (Ref: PV241)
VERENIGDE PARTY INLIGTINGSDIENS (Ref: PV256)
VERENIGDE PARTY O.V.S. (Ref: PV49)
VERENIGDE PARTY TRANSVAAL (Ref: PV231)
VERENIGING VAN ORANJEWERKERS (Ref: PV611)
VERMAAK, D. (PROF.) (Ref: PV902)
VERMAAK, HENNIE (Ref: PV913)
VERSCHOOR, THEUNS (ADV.) (Ref: PV781)
VERSTER, C. (Ref: PV510)
VERWOERD, E. (MEV.) (Ref: PV741)
VERWOERD, H.F. (Ref: PV93)
VERWOERD, LEN (DR.) (Ref: PV609)
VICTOR, J.J.H. (Ref: PV659)
VILJOEN, D.T. DU P. (Ref: PV205)
VILJOEN, E.J. (MEV.) (Ref: PV538)
VILJOEN, G. VAN N. (DR.) (Ref: PV865)
VILJOEN, H.S. (Ref: PV298)
VILJOEN, J.H. (MIN.) (Ref: PV508)
VILJOEN, JOHANNA (Ref: PV795)
VILJOEN, M. (Ref: PV14)
VILJOEN, M.J. (Ref: PV456)
VILJOEN, W.J. (Ref: PV754)
VISSER, A.J. (Ref: PV926)
VISSER, I.G. (Ref: PV181)
VISSER, TOM (Ref: PV833)
VOLKER, V.A. (Ref: PV317)
VOLKSTAATRAAD (Ref: PV891)
VOLSCHENK, B.G.D. (Ref: PV179)
VOLSTEEDT, A.K. (Ref: PV455)
VON ABO, C. (Ref: PV729)
VON MOLTKE, J. (Ref: PV31)
VORSTER, B.J. (Ref: PV132)
VORSTER, J. (Ref: PV580)
VORSTER, J.D. (DR. KOOT) (Ref: PV632
VORSTER, M.S. (MEV. TINI) (Ref: PV614)
VOSLOO, A.H. (Ref: PV718)
VOSLOO, TON (Ref: PV670)
VOSLOO, W.L. (DR.) (Ref: PV756)
VREY, W.J.H. (PROF.) (Ref: PV783)
VRYHEIDSALLIANSIE (Ref: PV898)
VRYHEIDSFRONT (Ref: PV887)
VRYSTAATSE LANDBOU-UNIE (Ref: PV752)

W

WALKER, D. (MEV.) (Ref: PV725)
WARING, J. (Ref: PV178)
WEBB, H.S. (Ref: PV117)
WEBBER, MARLEEN (Ref: PV828)
WEICHARDT, L.T. (Ref: PV29)
WEISS, P.F.D. (PROF.) (Ref: PV867)
WELTHAGEN, MEV. (Ref: PV813)
WENDT, G. (Ref: PV78)
WENTZEL, GREYLING (Ref: PV840)
WENTZEL, J.J. (Ref: PV654)
WESSELS, E. (MEV.) (Ref: PV616)
WESSELS, F.J.H. (PROF.) (Ref: PV419)
WESSELS, G. (Ref: PV289)
WESSELS, G.R. (Ref: PV848)
WESSELS, J. (Ref: PV554)
WESSELS, J.B. (Ref: PV301)
WESSELS, J.H.B. (Ref: PV45)
WESSELS, LEON (Ref: PV883)
WESSELS, M.J. (THYS) (Ref: PV775)
WESSELS, W. (Ref: PV646)
WIEGAND, J.H. (Ref: PV279)
WIGGETT, S. (Ref: PV558)
WILCOCKS, C.T.M. (Ref: PV661)
WILEY, JOHN W.E. (Ref: PV636)
WILKINSON, J.C. (Ref: PV266)
WOEST, G.H. (Ref: PV342)
WOLLHEIM, O.D. (DR.) (Ref: PV726)
WORMAN, J. (Ref: PV140)

X


Y


Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z