A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A.S.B. (Ref: PV148)
A.T.K.V. (Ref: PV379)
ABRAHAM, J.H. (Ref: PV322)
ACKERMAN, J.J.H. (Ref: PV17)
ADENDORFF, C.J.W. (Ref: PV136)
ADENDORFF, WIUM (Ref: PV904)
AFRICAN NATIONAL CONGRESS PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT (Ref: PV870)
AFRICAN STUDIES INSTITUTE (Ref: PV421)
AFRIKA INSTITUUT (Ref: PV466)
AFRIKAANSE HANDELSINSTITUUT (Ref: PV799)
AFRIKANER ORDE (Ref: PV784)
AFRIKANER WEERSTANDSBEWEGING (Ref: PV619)
AFRIKANERBOND (Ref: PV109)
AFRIKANERKRING (Ref: PV573)
AFRIKANERPARTY (Ref: PV51)
AKSIE EIE TOEKOMS (Ref: PV626)
AKTUR (Ref: PV595)
ALBERTYN, J.T. (Ref: PV226)
AMADESI, ALDO (Ref: PV426)
AMBASSADE VAN DIE FEDERALE REPUBLIEK VAN WES-DUITSLAND (Ref: PV702)
ANDERSEN, LUDWIG (Ref: PV806)
ANDERSON, J.D. (PROF.) (Ref: PV749)
ANTIKOM (Ref: PV291)
ARGENTYNSE AMBASSADE (Ref: PV697)
ARNDT, E.H.D. (Ref: PV711)
ARNDT, J. (DR.) (Ref: PV326)
ARNOLD, A.C. (Ref: PV820)
ATKB (Ref: PV743)
AUCAMP, M.W.W. (Ref: PV575)
AUSTRALIESE AMBASSADE (Ref: PV710)

B

BABROW, LOUIS (DR.) (Ref: PV863)
BADENHORST, C.H. (PROF.) (Ref: PV929)
BADENHORST, C.L. (Ref: PV311)
BADENHORST, LOUIS (Ref: PV780)
BADENHORST, P.J. (Ref: PV841)
BAMPFIELD - DUGGAN, T.C. (Ref: PV373)
BARNARD, J.F. (Ref: PV276)
BARNARD, S.L. (PROF.) (Ref: PV812)
BARRY, RHODA (Ref: PV680)
BARTELMAN, J.C. (Ref: PV856)
BASSON, G.J. (Ref: PV656)
BASSON, H.J. (Ref: PV345)
BASSON, J.D. DU P. (JAPIE) (Ref: PV58)
BASSON, W.D. (Ref: PV164)
BEETGE, G.H. (Ref: PV220)
BEKKER, G.F.H. (Ref: PV12)
BEKKER, P.B. (BAILEY) (Ref: PV46)
BELL, E.S.L. (MEV.) (Ref: PV432)
BENADE (Ref: PV615)
BENNETT, T.D. (Ref: PV403)
BERGINS, W.J. (DR.) (Ref: PV531)
BEUKES, E.P. (Ref: PV567)
BEUKES, P. (Ref: PV72)
BEYERS, ADV. F.W. (Ref: PV346)
BEZUIDENHOUT, ANDRE (Ref: PV801)
BEZUIDENHOUT, G.P.C. (Ref: PV500)
BEZUIDENHOUT, J.G.N. (JUNIOR BEZUIDENHOUT) (Ref: PV483)
BEZUIDENHOUT, W.J. (Ref: PV170)
BILGNAUT, P.W. (Ref: PV87)
BLAAUW, LOAMMI C. (MEJ.) (Ref: PV540)
BLACK SASH (Ref: PV524)
BLACKWELL, LESLIE (Ref: PV3)
BLIGNAUT, M. (Ref: PV255)
BLOEMFONTEIN AKSIEKOMITEE (Ref: PV760)
BLOEMFONTEIN KLUB (Ref: PV928)
BLOEMFONTEINSE AFRIKAANSE KULTUURRAAD (Ref: PV762)
BLOK, T.A. (DR.) (Ref: PV145)
BOND VAN OUD - GEINTERNEERDES EN POLITIEKE GEVANGENES (Ref: PV267)
BONTHUYS, B. (Ref: PV700)
BOONSTRA, G.L. (Ref: PV67)
BOOYENS, E. (Ref: PV64)
BOOYSEN, M. (MEV.) (Ref: PV822)
BORNMAN, B.S. (Ref: PV329)
BOSCH, JAAP (PROF.) (Ref: PV794)
BOSHOFF, ANNATJIE (MEJ.) (Ref: PV463)
BOSMAN, A.J. (Ref: PV356)
BOTES, K. (Ref: PV174)
BOTHA, A.E. (MEV.) (Ref: PV511)
BOTHA, L.J. (Ref: PV214)
BOTHA, M.C. (Ref: PV699)
BOTHA, M.C. (Ref: PV850)
BOTHA, NILO (MEV.) (Ref: PV924)
BOTHA, P.W. (Ref: PV203)
BOTHA, V. (Ref: PV405)
BOTHAVILLE DISTRIKS BOERE-UNIE (Ref: PV728)
BOYD, LEO (Ref: PV601)
BRAND, P. (Ref: PV498)
BRAUER, J.M. (Ref: PV517)
BRIERS, M.C. (Ref: PV219)
BRINK, C.D. (Ref: PV401)
BRITSE INLIGTINGSDIENS (Ref: PV525)
BROEKSMA, A.H. (ADV.) (Ref: PV111)
BRUWER, A.J. (Ref: PV667)
BRUWER, J.P. VAN S. (Ref: PV123)
BUHRMANN, J.R. (Ref: PV33)
BUYS, J.J.R. (Ref: PV906)
BUYS, M.M. (Ref: PV399)

C

CADLE, J. (Ref: PV343)
CALITZ, ELIZE (DR.) (Ref: PV666)
CALITZ, G.O. (Ref: PV635)
CAMPHER, D. (Ref: PV768)
CAROLIN, E.M. (Ref: PV176)
CARR, W.J.P. (Ref: PV423)
CARROLL, MIKE (Ref: PV745)
CARSHAGEN, P.G. (Ref: PV281)
CILLIE, P.J. (Ref: PV159)
CILLIERS, A.C. (Ref: PV250)
CIVIL RIGHTS LEAGUE / BOND VIR BURGERREGTE (Ref: PV142)
CLAASEN, F.J.A. (Ref: PV514)
CLASE, PIET (Ref: PV853)
CLOETE, L. (Ref: PV344)
CLOSE, R.W. (Ref: PV845)
CLUVER, GUS (Ref: PV572)
COERTZE, L.I. (PROF.) (Ref: PV765)
COETSEE, H.J. (KOBIE) (Ref: PV357)
COETZEE, B. (Ref: PV187)
COETZEE, D.J.J. (Ref: PV284)
COETZEE, F.D. (Ref: PV40)
COETZEE, N.S. (Ref: PV330)
COETZEE, S.F. (Ref: PV583)
CONRADIE, G.M. (Ref: PV492)
CONROY, A.M. (SEN.) (Ref: PV689)
CORBETT, M. (MEV.) (Ref: PV469)
CORNELLISSEN, A. (Ref: PV462)
COSAG (Ref: PV897)
CRAFFORD, F.S. (Ref: PV555)
CRAWFORD, R. (Ref: PV437)
CRONJE, C.L.D. (Ref: PV480)
CRONJE, E.H.O. (Ref: PV186)
CRONJE, F.R. (Ref: PV194)
CRONJE, G. (Ref: PV190)
CRONJE, J.W. (Ref: PV674)
CRONJE, PIETER (Ref: PV885)
CULWICK, A.T. (Ref: PV162)

D

D`OLIVEIRA, J.A. (Ref: PV570)
DALLING, D.J. (DAVE) (Ref: PV921)
DAMESKLUB NELLIE SWART (Ref: PV940)
DAVEL, O.A.I. (Ref: PV169)
DAVEY, A.M. (Ref: PV243)
DE BEER, ARRIE (PROF.) (Ref: PV671)
DE BEER, J. (Ref: PV410)
DE BEER, K.J. (DR.) (Ref: PV755)
DE BRUYN, J.D.T. (Ref: PV503)
DE GRAAFF, H.J. (Ref: PV578)
DE JAGER, F. (MEV.) (Ref: PV349)
DE JAGER, H.P. (Ref: PV730)
DE KLERK, F.W. (Ref: PV734)
DE KLERK, J. (Ref: PV35)
DE KOCK, J.H. (Ref: PV184)
DE LA ROSA, B. (Ref: PV384)
DE LANGE, J. (Ref: PV133)
DE PREEZ, P.H. (Ref: PV874)
DE VILLIERS (Ref: PV627)
DE VILLIERS, APPELREGTER (Ref: PV918)
DE VILLIERS, D.C. (Ref: PV460)
DE VILLIERS, DAWIE (Ref: PV724)
DE VILLIERS, J.F. (Ref: PV733)
DE VILLIERS, JOHAN (Ref: PV809)
DE VILLIERS, W.B. (Ref: PV39)
DE VOS, T.J. DE V. (DR. TOBIE) (Ref: PV623)
DE VRIES, I.D. (Ref: PV785)
DE WET, G.C. (Ref: PV9)
DE WET, J.I. (Ref: PV171)
DE WET, J.L. (Ref: PV213)
DE WET, J.M. (Ref: PV304)
DE WET, MARIE (Ref: PV861)
DEACON, W.H.D. (Ref: PV183)
DEENSE AMBASSADE (Ref: PV690)
DELPORT, TERTIUS (Ref: PV893)
DEMOKRATIESE PARTY (Ref: PV837)
DIE AFRIKAANERVOLKSWAG (Ref: PV830)
DIE LANDBOU-EKONOMIE-VERENIGING VAN SUID-AFRIKA (LEVSA) (Ref: PV916)
DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS (Ref: PV917)
DIE SUIDWESTER (Ref: PV824)
DIE VOLKSBLAD (Ref: PV22)
DIEDERICHS, M. (MEV.) (Ref: PV394)
DIEDERICHS, NIC (Ref: PV546)
DIPPENAAR, J.G. (Ref: PV355)
DIVERSE SKENKINGS (Ref: PV409)
DOUBELL, NORMAN (Ref: PV797)
DU PISANI, J.A. (Ref: PV682)
DU PLESSIS, A.H. (Ref: PV698)
DU PLESSIS, BAREND (Ref: PV777)
DU PLESSIS, C. VAN H. (Ref: PV195)
DU PLESSIS, J.H.O. (Ref: PV38)
DU PLESSIS, J.W. (SAND) (Ref: PV772)
DU PLESSIS, L. (Ref: PV361)
DU PLESSIS, P.G. (Ref: PV252)
DU PLESSIS, P.J.P. (Ref: PV569)
DU PLESSIS, W. (KOMDT. WILLIE) (Ref: PV48)
DU PLESSIS, W.C. (Ref: PV188)
DU PREEZ, P.G. (Ref: PV416)
DU TOIT, ANTON (Ref: PV613)
DU TOIT, E.J. (Ref: PV247)
DU TOIT, G.P.J. (Ref: PV233)
DU TOIT, H.A.J. (Ref: PV154)
DU TOIT, P.D. (Ref: PV363)
DU TOIT, Z.B. (Ref: PV810)
DURR, KENT (Ref: PV647)

E

EALES, M. (MEJ.) (Ref: PV390)
EATON, (MEV.) (Ref: PV479)
EDWARDS, K. (Ref: PV53)
EHLERS, J.B. (Ref: PV321)
ELS, J.M. (Ref: PV139)
ELS, K. (Ref: PV620)
EMERY, F.R. (Ref: PV167)
EMMS (MEV.) (Ref: PV286)
EPSTEIN, D.H. (Ref: PV221)
ERASMUS, D.J. (Ref: PV83)
ERASMUS, F.C. (Ref: PV97)
ERASMUS, H. (PROF.) (Ref: PV57)
ERASMUS, H.S. (Ref: PV135)
ERASMUS, R.P.B. (REGTER) (Ref: PV747)
ESSELEN, E. (Ref: PV389)
ESTER, HANS (DR.) (Ref: PV903)
EVERINGHAM, G.K. (Ref: PV769)
EYBERS, E. (MEV.) (Ref: PV478)
EYBERS, E.R. (Ref: PV501)
EYSSEN, S.H. (Ref: PV473)

F

F.A.K. (Ref: PV202)
FAK (Ref: PV262)
FAURE, J.M.B. (Ref: PV338)
FAURIE, W.H. (Ref: PV7)
FEDERALE VOLKSBELEGGINGS (Ref: PV624)
FEDERALE VROUERAAD (Ref: PV229)
FERDINAND POSTMA BIBLIOTEEK (Ref: PV303)
FERREIRA, C.J. (FRITZ) (Ref: PV933)
FERREIRA, E.E.M. (MEV.) (Ref: PV428)
FERREIRA, F. (Ref: PV310)
FERREIRA, FANIE (Ref: PV731)
FERREIRA, T.I.J. (Ref: PV102)
FICHARDT, ETRECHIA (Ref: PV530)
FICK, M.D. (Ref: PV146)
FINSE KONSOLAAT (Ref: PV692)
FLEMMING, T. (MEV.) (Ref: PV383)
FLINT, L.D. (Ref: PV240)
FONTERNEL, Z. (MEV.) (Ref: PV932)
FOUCHE, B.J.G. (Ref: PV91)
FOUCHE, J.J. (Ref: PV467)
FOURIE, B.G. (DR. BRAND) (Ref: PV854)
FOURIE, F.M.M. (Ref: PV288)
FOURIE, M.A. (Ref: PV791)
FOURIE, M.C. (Ref: PV935)
FOURIE, P.C. (PROF.) (Ref: PV869)
FRASER, J.D. (Ref: PV495)
FRIEDMANN, DAVID (Ref: PV665)
FRONEMAN, G.F. VAN L. (Ref: PV173)
FUCHS, DOUGLAS (Ref: PV851)

G

GELDENHUYS, P.B. (Ref: PV391)
GEMEENSKAPLIKE UNIVERSITEITSKOMITEE VIR MAATSKAPLIKE WERK (GUK) (Ref: PV605)
GENOOTSKAP NEDERLAND - SUID-AFRIKA (Ref: PV688)
GERBER, J.J. (PROF.) (Ref: PV488)
GERICKE, F.A. (Ref: PV719)
GESKIEDENIS DEPARTMENT - U.O.V.S. (Ref: PV309)
GESUIWERDE NASIONALISTE (Ref: PV268)
GEYER, P.I. (Ref: PV621)
GILIOMEE, H.B. (Ref: PV79)
GOOSEN, A.M. (LETTIE) (Ref: PV803)
GRAAFF-REINET KULTUURVERENINGINGS (Ref: PV270)
GREBE, JUSTUS (Ref: PV821)
GRENSWAG OOS-LONDEN AFRIKANERBOND (Ref: PV934)
GREWAR, DAWIE (Ref: PV844)
GREYLING, O.A. (Ref: PV545)
GRIMBEEK, M.J. (DR.) (Ref: PV717)
GROBBELAAR, D.J. (Ref: PV323)
GROENEWALD, C.J. (CHRISTO`S) (Ref: PV471)
GROENEWALD, C.J.O. GENOOTSKAP VAN RHODESIESE AFRIKANERS (Ref: PV527)
GROENEWALD, JOH (Ref: PV931)
GROVE, K. (Ref: PV95)
GUNTHER, M.C. (MEV.) (Ref: PV177)
GUTTER, J. (Ref: PV332)

H

HAAK, J.F.W. (Ref: PV118)
HADDAD, M. (Ref: PV774)
HAMILTON, ANTHONY (Ref: PV617)
HAMMAN, V. (MNR. VONNIE) (Ref: PV149)
HANSMEYER, P.N. (Ref: PV816)
HARKER, M. (Ref: PV300)
HATTINGH, C.J. (Ref: PV253)
HATTINGH, H.V. (Ref: PV519)
HAUPT, C.A. (Ref: PV763)
HAWKINS, C.B. (MEJ.) (Ref: PV487)
HAYWARD, S.A.S. (Ref: PV742)
HEESE (Ref: PV261)
HELPMEKAARVERENIGING, KAAP (Ref: PV10)
HENDERSON, C.L. (Ref: PV11)
HENDRIKSZ, M. (MEV.) (Ref: PV481)
HENNING, J.M. (Ref: PV826)
HENNING, O.A. (DR.) (Ref: PV664)
HENNING, W. (MEV.) (Ref: PV607)
HERBST, D.A.S. (Ref: PV406)
HERSTIGTE NASIONALE PARTY (Ref: PV161)
HERTZOG, J.A.M. (DR. ALBERT) (Ref: PV451)
HERTZOG, M. (MEV.) (Ref: PV761)
HEUNIS, CHRIS (Ref: PV895)
HEYSTEK, JOOST (Ref: PV468)
HIEMSTRA, V.G. (Ref: PV562)
HILL, W.H.R. (Ref: PV105)
HISTORIESE GENOOTSKAP VAN S.A. (Ref: PV207)
HOEHLER, MONICA (Ref: PV679)
HOFMEYER, A.M. (Ref: PV191)
HOFMEYR, A. (MEV.) (Ref: PV491)
HOLLOWAY, J.E. (DR.) (Ref: PV515)
HOLLOWAY, J.E. (JNR.) (Ref: PV753)
HORAK, J.L. (Ref: PV232)
HUGO, G.F. DE VOS. (Ref: PV398)
HUIS ABRAHAM FISCHER (Ref: PV712)
HURLY, J. (MEV.) (Ref: PV539)
HURLY, T.F. (Ref: PV144)
HUTTON, M. (Ref: PV138)

I

IERSE AMBASSADE (Ref: PV709)
INEG (INSTITUUT VIR EIETYDSE GESKIEDENIS) (Ref: PV193)
INKATHA FREEDOM PARTY INFORMATION OFFICE (Ref: PV894)
INLIGTING, DEPARTEMENT VAN (Ref: PV395)
INSTITUUT VIR SOSIALE STUDIES (Ref: PV668)
IRAWA-REDAKSIE (Ref: PV923)
ISEN (Ref: PV879)
ISRAEL AMBASSADE (Ref: PV645)

J

JACOBS, D.J. (Ref: PV312)
JACOBS, G. (DR.) (Ref: PV612)
JACOBS, G. VAN W. (DR.) (Ref: PV798)
JACOBS, J.A. (Ref: PV581)
JACOBS, J.J. (Ref: PV294)
JACOBS, S.J. (Ref: PV305)
JANSEN, E.G. (Ref: PV94)
JANSEN, M. (Ref: PV137)
JANSEN, M.M. (Ref: PV157)
JAPANESE AMBASSADE (Ref: PV693)
JEFFREYS, W.P. (Ref: PV333)
JERLING, J.D. (Ref: PV158)
JONES, H.C. (MEJ. ESTA) (Ref: PV429)
JONG DAMES DINAMIEK (Ref: PV771)
JONKER, A.H. (Ref: PV42)
JONKER, F.E. (Ref: PV347)
JOOSTE, C.J. (Ref: PV292)
JOOSTE, G.P. (DR.) (Ref: PV532)
JOOSTE, N.J.J. (KOL.) (Ref: PV387)
JOOSTE, S.J.J. (Ref: PV295)
JORDAAN, A. (Ref: PV564)
JORDAAN, E. (Ref: PV302)
JORDAAN, J.A. (Ref: PV678)
JOUBERT, G.J. (Ref: PV106)
JOUBERT, I. (Ref: PV242)
JOUBERT, J. (Ref: PV413)
JOUBERT, J.D. DE B. (Ref: PV831)
JOUBERT, J.P. (Ref: PV547)
JUNIOR RAPPORTRYERSKORPSE (Ref: PV836)
JUTA, C.J. (Ref: PV19)

K

KANADESE AMBASSADE (Ref: PV738)
KEET, A.D. SNR. (DR.) (Ref: PV920)
KEMPEN, H.J. (Ref: PV434)
KERLING, K.J. (Ref: PV82)
KESTELL, J.D. (Ref: PV153)
KESTELL, TRUDIE (Ref: PV415)
KEYSER, D.J.P. (Ref: PV290)
KEYTER, J. DE W. (Ref: PV151)
KEYTER, P.J.J. (Ref: PV640)
KIERMAN, S. (Ref: PV374)
KIRSTEN, W.G. (Ref: PV866)
KLOPPER, J. (Ref: PV447)
KLOPPERS, J.S.E. (Ref: PV909)
KNOBEL, ESTHER (Ref: PV910)
KOCH, ADRIENNE (Ref: PV714)
KOK, B. (Ref: PV336)
KOLBE, C. (Ref: PV542)
KONIG, C.J. (DR.) (Ref: PV568)
KONSERWATIEWE NASIONALE PARTY (Ref: PV92)
KONSERWATIEWE PARTY VAN S.A. (Ref: PV638)
KOORNHOF, P.G.J. (Ref: PV476)
KOTZE, C.R. (DS.) (Ref: PV376)
KOTZE, S.F. (Ref: PV264)
KOTZE, W.D. (Ref: PV73)
KOVSIEKOUKUS (Ref: PV559)
KRAMER, S. (SOLLY) (Ref: PV101)
KRAUSE, G.F.M. (Ref: PV458)
KRAUSE, OTTO (Ref: PV767)
KRIEK, M.P.J. (Ref: PV313)
KRIEL, D.C.J. (Ref: PV818)
KRIEL, M. (MEV.) (Ref: PV454)
KRIEL, S. (Ref: PV238)
KRIGE, C.F. (Ref: PV44)
KROONSTAD-WES KOOPERASIE BPK. (Ref: PV859)
KRUGER, J.J. (JANNIE) (Ref: PV484)
KRUGER, J.T. (ADV.) (Ref: PV872)
KRYNAUW, P.H.J. (ADV.) (Ref: PV576)
KUSCHKE, G.A.C. (Ref: PV80)

L

L`ETANG, P.I. (Ref: PV13)
LAMPRECHT, D.S. (Ref: PV112)
LANGE, J.H. (Ref: PV212)
LANGLEY, T. (Ref: PV319)
LANGUAGE, F.J. (PROF.) (Ref: PV444)
LATEGAN, F.V. (Ref: PV236)
LATEGAN, H.A. (Ref: PV208)
LE GRANGE, I.J. (Ref: PV248)
LE GRANGE, LOUIS (Ref: PV778)
LE ROUX, F.H. (DR.) (Ref: PV793)
LE ROUX, F.J. (Ref: PV227)
LE ROUX, J.H. (Ref: PV335)
LE ROUX, J.H. (HENK) (Ref: PV354)
LE ROUX, J.N. (SENATOR) (Ref: PV63)
LE ROUX, N. (Ref: PV544)
LE ROUX, S.P. (Ref: PV842)
LEENG, S. (Ref: PV358)
LEIBBRANDT, G.J. (Ref: PV914)
LEIBBRANDT, S.R. (ROBEY) (Ref: PV228)
LEMMER, NICO (Ref: PV672)
LEON, A.J. (Ref: PV839)
LIEBENBERG, F.W. (MEV.) (Ref: PV427)
LIGTHELM, N.W. (Ref: PV307)
LINGUISTIESE VERENIGING VAN SUIDER-AFRIKA (LVSA) (Ref: PV937)
LOMBARD, I.M. (Ref: PV125)
LOMBARD, J.C. (PROF.) (Ref: PV655)
LOMBARD, R. (MEV.) (Ref: PV521)
LOMBARD, W.J. (Ref: PV911)
LOOCK, J. (Ref: PV350)
LOOTS, CHRISTO (Ref: PV472)
LOUBSER, J.K. (Ref: PV20)
LOUW, A.E. (Ref: PV382)
LOUW, A.J. (DS.) (Ref: PV65)
LOUW, ADV. E.H. (ERIC) (Ref: PV4)
LOUW, B.P. (MEV.) (Ref: PV600)
LOUW, ELI (Ref: PV779)
LOWES, J.J. (Ref: PV360)
LUBBE, SONIKA (Ref: PV804)
LUDORF, J.F. (Ref: PV560)
LUMAN, R.E. (Ref: PV110)
LUTJEHARMS, W.G. (PROF.) (Ref: PV685)
LUTTIG, P.J.H. (SEN.) (Ref: PV56)
LUYT, O.L.P. (Ref: PV196)

M

MAARTENS, J. (Ref: PV397)
MAARTENS, J.M. (Ref: PV536)
MAATSKAPLIKEWERKERS VERENIGING VAN S.A. (Ref: PV860)
MACKENSIE, T.W. (Ref: PV641)
MALAN, C.W. (Ref: PV90)
MALAN, D.F. (DS.) (Ref: PV574)
MALAN, D.G. (Ref: PV653)
MALAN, DANIE (Ref: PV552)
MALAN, DAVID (Ref: PV858)
MALAN, E.G. (Ref: PV402)
MALAN, G.F. (Ref: PV649)
MALAN, J.J. (Ref: PV209)
MALAN, J.N. (NICO) (Ref: PV805)
MALAN, M.P.A. (Ref: PV34)
MALAN, MAGNUS (GENL.) (Ref: PV634)
MALAN, P.A. (Ref: PV152)
MALAN, S.I. (PROF.) (Ref: PV372)
MALHERBE, D.F. (PROF.) (Ref: PV453)
MALHERBE, D.F. DU T. (Ref: PV143)
MALHERBE, J.A. (Ref: PV198)
MARAIS, A.H. (Ref: PV407)
MARAIS, C.G. (SEN.) (Ref: PV658)
MARAIS, CHARL (Ref: PV704)
MARAIS, ERNST (PROF.) (Ref: PV744)
MARAIS, J. (DR.) (Ref: PV461)
MARAIS, J.F. (KOWIE) (Ref: PV835)
MARAIS, J.I.F. (Ref: PV651)
MARAIS, J.S. (Ref: PV592)
MARAIS, W. (Ref: PV367)
MARAIS, WIETS (Ref: PV907)
MAREE, J.P. (Ref: PV509)
MAREE, M.D. (Ref: PV849)
MARQUARD, JEAN (DR.) (Ref: PV746)
MARTINS, H. (DS. HARPER) (Ref: PV150)
MARTINS, H.E. (Ref: PV127)
MARTINS, T.F. (Ref: PV334)
MCINTOSH, K.P. (Ref: PV254)
MCLACHLAN, R. (DR.) (Ref: PV96)
MCPHERSON, A.K. (Ref: PV62)
MCPHERSON, J. (Ref: PV257)
MEAKER, DONALD (Ref: PV788)
MENTZ, F.E. (Ref: PV86)
METROWICH, RED (Ref: PV684)
MEYER, ANTON M. (Ref: PV908)
MEYER, I.D. (MNR. OOMPIE) (Ref: PV541)
MEYER, J.D. (PROF.) (Ref: PV597)
MEYER, P.J. (DR.) (Ref: PV720)
MEYER, R.P. (ROELF) (Ref: PV912)
MEYER, S.R. (RUD) (Ref: PV104)
MEYER, T. (THOM) (Ref: PV269)
MEYER, WESSEL (Ref: PV705)
MEYNTJES, E.M. (Ref: PV392)
MIDDE SUID-AFRIKAANSE STREEKSONTWIKKELIINGS (Ref: PV764)
MILLER, H. (Ref: PV263)
MILLER, R.B. (RON) (Ref: PV789)
MOLL, J.C. (PROF.) (Ref: PV596)
MOLLER, E. (Ref: PV74)
MOLLER, M.E. (Ref: PV285)
MOMBERG, JANNIE (Ref: PV739)
MOOLMAN, A.A. (Ref: PV650)
MOOLMAN, T. DU P. (Ref: PV758)
MORKEL, RENE (MEV.) (Ref: PV629)
MORRISON, G. DE V. (Ref: PV815)
MOSTERT, D.J. (Ref: PV16)
MOSTERT, J.P.C. (DR. KOBUS) (Ref: PV802)
MOSTERT, N.H. (MEV.) (Ref: PV100)
MUDGE, D.M. (Ref: PV218)
MUELLER, S. (Ref: PV200)
MULLER, B. (SEN.) (Ref: PV759)
MULLER, G. (MEV.) (Ref: PV608)
MULLER, HILGARD (DR.) (Ref: PV528)
MULLER, P.J. (Ref: PV553)
MULLER, S.L. (Ref: PV172)
MUNNIK, G.G.A. (REGTER PRESIDENT) (Ref: PV857)
MUNNIK, L.A.P.A. (Ref: PV130)
MYBURGH, I.J. (Ref: PV296)
MYBURGH, M. (Ref: PV215)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N

N.J.B. - NATAL (Ref: PV211)
N.P. PRETORIA-SENTRAAL (Ref: PV648)
NAMPO (Ref: PV735)
NASIONALE JEUGBOND - O.V.S. (Ref: PV52)
NASIONALE JEUGBOND TRANSVAAL (Ref: PV77)
NASIONALE JEUGBOND WITBANK (Ref: PV340)
NASIONALE KONSERWATIEWE PARTY (Ref: PV631)
NASIONALE PARTY FEDERALE RAAD (Ref: PV54)
NASIONALE PARTY INLIGTINGSDIENS (Ref: PV59)
NASIONALE PARTY KAAP (Ref: PV27)
NASIONALE PARTY KOUKUS (Ref: PV408)
NASIONALE PARTY NATAL (Ref: PV55)
NASIONALE PARTY TRANSVAAL. (Ref: PV2)
NASIONALE PARTY VRYSTAAT (Ref: PV21)
NASIONALE RAAD VAN TRUSTEES (Ref: PV722)
NASIONALE VROUEKLUB VAN DIE PARLEMENT (Ref: PV411)
NATAL MERCURY (Ref: PV351)
NATER, J.E. (Ref: PV878)
NAUDE, A. DU T. (MEV.) (Ref: PV590)
NAUDE, H. (MEV.) (Ref: PV424)
NAUDE, J. (MEV.) (Ref: PV443)
NAUDE, J.B. (MEV.) (Ref: PV446)
NAUDE, J.F.T. (Ref: PV23)
NAUDE, S.J. (DR.) (Ref: PV225)
NEDERLANSE AMBASSADE (Ref: PV701)
NEETHLING, E.M. (Ref: PV829)
NEL, C.M. (Ref: PV371)
NEL, D.J.L. (Ref: PV192)
NEL, E.P. (Ref: PV388)
NEL, GIEP (Ref: PV732)
NEL, L. (Ref: PV475)
NEL, M.D.C. DE WET (Ref: PV450)
NEL, P. (Ref: PV278)
NEL, P. (Ref: PV589)
NEL, P.J.T. (Ref: PV230)
NEWBERRY (Ref: PV900)
NORTMANN, B.J. VAN N. (Ref: PV800)
NP SWA (Ref: PV122)
NUWE REPUBLIKEINSE PARTY (Ref: PV505)
NUWE RUITERWAG (Ref: PV129)

O

O.V.S. ONDERWYSVERENIGING (Ref: PV386)
OBERHOLSTER, J.J. (PROF.) (Ref: PV75)
OBERHOLSTER, P.S. (Ref: PV68)
OBERHOLZER, J.M. (Ref: PV827)
ODENDAAL, P.J.L. (Ref: PV657)
ODENDAAL, WILLEM (DR.) (Ref: PV881)
OELRICH, H.F.B. (SEN.) (Ref: PV901)
OLDFIELD, J.C. (Ref: PV287)
OLIVER, C.A.G. (Ref: PV773)
OOSTHUIZEN, A.J.G. (PROF.) (Ref: PV713)
ORANGIA UNIE (Ref: PV69)
ORANJE RAPPORTRYERSKORPS (BLOEMFONTEIN) (Ref: PV938)
ORANJE VROUE VERENIGING (Ref: PV180)
OTTO, C.S. (MEV.) (Ref: PV494)
OTTO, H.J. (Ref: PV156)
OULD, C.R. (Ref: PV362)
OVERDUIN, P.G.J. (PROF.) (Ref: PV683)

P

PALM, P.D. (Ref: PV807)
PANSEGROUW, J.S. (Ref: PV197)
PARLEMENT (Ref: PV438)
PAUER, G.D. (Ref: PV47)
PELLISSIER, S.H. (Ref: PV210)
PELZER, A.N. (Ref: PV359)
PERSKOR (Ref: PV604)
PIENAAR, B. (Ref: PV652)
PIENAAR, C.A. (Ref: PV430)
PIENAAR, D.N. (Ref: PV412)
PIENAAR, H.D. (Ref: PV493)
PIENAAR, H.W. (Ref: PV441)
PIENAAR, J.J. (Ref: PV579)
PIENAAR, M. (Ref: PV239)
PIENAAR, M.J. (Ref: PV366)
PIETERSE, JAN LE ROUX (Ref: PV817)
PIROW, O. (Ref: PV108)
PONT, D. (PROF.) (Ref: PV457)
POTGIETER, D.J. (Ref: PV107)
POTGIETER, FRITZ (DR.) (Ref: PV927)
POTGIETER, G.R. (Ref: PV864)
POTGIETER, H.J. (Ref: PV404)
POTGIETER, H.L. (Ref: PV533)
POTGIETER, J. (MEV.) (Ref: PV599)
POTGIETER, T.D. (Ref: PV165)
POWELL, PHILIP (Ref: PV770)
PRETORIUS, F.J.B. (Ref: PV706)
PRETORIUS, J.F. (Ref: PV669)
PRETORIUS, J.W.F. (Ref: PV660)
PRETORIUS, S. (Ref: PV899)
PRINSLOO, C. (Ref: PV331)
PRINSLOO, D.S. (DR.) (Ref: PV868)
PROGRESSIEWE FEDERALE PARTY (Ref: PV520)
PROGRESSIEWE PARTY (Ref: PV85)
PUNT, W. (Ref: PV393)

Q

QUASS, F.W. (Ref: PV81)
QUINN, DRIENIE (Ref: PV584)

R

RAAD VIR NASIONALE GEDENKWAARDIGHEDE (Ref: PV757)
RAATH, A.W.G. (PROF.) (Ref: PV890)
RAATH, B.J. (Ref: PV368)
RAATS, L. (Ref: PV314)
RADEMEYER, C.W. (MEV.) (Ref: PV486)
RADLEY, C.W.S. (DR.) (Ref: PV535)
RADLOF, F.G.T. (Ref: PV847)
RADLOFF, B. (Ref: PV113)
RAJBANSI, A. (Ref: PV740)
RALL, J.W. (Ref: PV377)
RAPPORTRYERS (Ref: PV325)
RAUBENHEIMER, BRAAM (Ref: PV716)
REID, E.C. (Ref: PV297)
REINECKE, ANNETTE (Ref: PV593)
REINECKE, C.J. (Ref: PV260)
REITZ, F.W. (Ref: PV43)
RETIEF, F.P. (Ref: PV557)
RHOODIE, E. (Ref: PV283)
RIES, ALF (Ref: PV819)
ROBBERTSE, P.M. (PROF.) (Ref: PV750)
ROBERTS, E. NOEL (DR.) (Ref: PV522)
ROBERTS, J. (Ref: PV224)
ROHM, C.P. (DR.) (Ref: PV707)
ROOD, W.H. (Ref: PV293)
ROODE, C.D. (PROF.) (Ref: PV834)
ROOS, J.P. (Ref: PV265)
ROSENTHAL, E. (Ref: PV134)
ROUSSEAU, ETTIENNE (Ref: PV556)
ROUX, A.L. (Ref: PV586)
ROUX, D. VAN ASWEGEN (Ref: PV507)
ROUX, F. (Ref: PV37)
ROUX, G. (Ref: PV275)
RUDMAN, R.K. (Ref: PV160)
RUMPFF, F.L.H. (REGTER) (Ref: PV930)
RUPERT, A. (Ref: PV206)

S

S.A. HISTORIESE VERENIGING (Ref: PV673)
S.A. NOODHULPLIGA (Ref: PV222)
S.A. SOSIOLOGIE VERENIGING (Ref: PV695)
S.A.U.K. (Ref: PV449)
SAAMWERKUNIE - NATAL (Ref: PV459)
SADIE, N.C. VAN R. (Ref: PV422)
SADIE, N.C. VAN R. (Ref: PV630)
SAMPI (Ref: PV727)
SAS NASLAANBIBLIOTEEK - JOHANNESBURG (Ref: PV489)
SCHABORT, P. (DR.) (Ref: PV736)
SCHEEPERS, A. (SEN.) (Ref: PV414)
SCHEPS, J.H. (Ref: PV639)
SCHLEBUSCH, A.L. (Ref: PV786)
SCHOEMAN, B.J. (Ref: PV618)
SCHOEMAN, HENDRIK (Ref: PV721)
SCHOEMAN, J. (Ref: PV30)
SCHOEMAN, P.A. (Ref: PV548)
SCHOEMAN, R.S. (Ref: PV811)
SCHOEMAN, S.A.I. (Ref: PV439)
SCHOEMAN, W.J. (Ref: PV748)
SCHOLTZ, G.D. (DR.) (Ref: PV452)
SCHOLTZ, P.G.M. (Ref: PV25)
SCHUMANN, T.E.W. (DR.) (Ref: PV681)
SCHUTZLER, J.W.C. (Ref: PV258)
SCHWARZ, F.W. (Ref: PV185)
SCOTT, D.B. (Ref: PV131)
SCOTT, F.P. (DR.) (Ref: PV385)
SEMMELINK, J. (Ref: PV523)
SENEKAL, J.H. (Ref: PV543)
SENTRUM VIR INTERNASIONALE POLITIEK (Ref: PV299)
SERFONTEIN, J.H. (Ref: PV175)
SERFONTEIN, J.H.P. (Ref: PV189)
SERFONTEIN, J.J. (Ref: PV98)
SHEARER, V. (Ref: PV155)
SIMES, H.J.R. (Ref: PV496)
SIMKIN, C.H.W. (Ref: PV440)
SITTIG, LOTHAR (Ref: PV905)
SLABBERT, JOHAN (SEN.) (Ref: PV686)
SLABBERT, P.J. (Ref: PV66)
SLOET, H.A. (DR.) (Ref: PV915)
SMARTT, T. (Ref: PV237)
SMIT, D.M.C. (Ref: PV370)
SMIT, G.E. (Ref: PV577)
SMIT, H.F. (Ref: PV271)
SMIT, J.J. (Ref: PV168)
SMIT, P.J.S. (Ref: PV587)
SMITH, A.B. PAPERS (Ref: PV987)
SMITH, D.J.G. (PROF.) (Ref: PV603)
SMITH, F.L. (Ref: PV796)
SMITH, H.J. (Ref: PV877)
SMITH, J.D. (Ref: PV280)
SNYDERS, H.J.C. (Ref: PV217)
SNYMAN, H.W. (PROF.) (Ref: PV832)
SOLE, D.B. (Ref: PV862)
SONNENBERG, J.T. (DR.) (Ref: PV846)
SORENSON, E.A. (Ref: PV166)
SPIES, J.F. (Ref: PV485)
SPIES, J.J. (Ref: PV26)
SPIES, L. (Ref: PV565)
SPOELSTRA, B. (Ref: PV76)
STADSRAAD VAN BLOEMFONTEIN (Ref: PV465)
STAPELBERG, F.P. (Ref: PV119)
STEENKAMP, J.A. (Ref: PV512)
STEENKAMP, W.P. (Ref: PV60)
STEGMAN, J. DU T. (Ref: PV513)
STEYL, J.H. (Ref: PV128)
STEYN, A.N. (Ref: PV308)
STEYN, COLIN (DR.) (Ref: PV642)
STEYN, D.G. (PROF.) (Ref: PV823)
STEYN, D.W. (Ref: PV602)
STEYN, J.C. (PROF.) (Ref: PV808)
STEYN, J.H. (DR.) (Ref: PV696)
STEYN, M.T. (REGTER) (Ref: PV643)
STEYN, YVONNE (Ref: PV644)
STEYNBERG, D. (Ref: PV637)
STIERLIN, RETHA (Ref: PV922)
STOCKENSTROM, FRITZ (Ref: PV782)
STOFBERG, L.F. (Ref: PV886)
STOFFBERG, OUMATJIE (Ref: PV141)
STOFFBERG, T.C. (Ref: PV126)
STRAUSS, A.F. (Ref: PV417)
STRAUSS, H.J. (Ref: PV337)
STRAUSS, J. (Ref: PV381)
STRAUSS, J.G.N . (ADV.) (Ref: PV448)
STRAUSS, S.A. (PROF.) (Ref: PV588)
STRYDOM, C.J.S. (Ref: PV182)
STRYDOM, M.J. (MEV.) (Ref: PV526)
STYGER, P. (Ref: PV378)
SUID-AFRIKA STIGTING (Ref: PV277)
SUID-ARIKAANSE PARTY (Ref: PV114)
SUTTON, W.M. (BILL) (Ref: PV431)
SWANEPOEL, J.J. (JOHAN) (Ref: PV436)
SWANEPOEL, L. (Ref: PV551)
SWANEPOEL, STEFAN (DR.) (Ref: PV792)
SWART, C.R. (Ref: PV18)
SWART, LOUIS (Ref: PV687)
SWART, M.J. (PROF.) (Ref: PV425)
SWITSERSE AMBASSADE (Ref: PV691)

T

TAYLOR, C.D. (CATHY) (Ref: PV71)
TAYLOR, Y. (Ref: PV348)
TERBLANCHE, G.P.D. (Ref: PV464)
TERBLANCHE, I.S. (Ref: PV318)
THE ARGUS (Ref: PV708)
THE FRIEND (Ref: PV352)
THERON, E. (Ref: PV274)
THERON, J.H. (Ref: PV776)
THOLE, H. (Ref: PV201)
THOMAS, D.J.G. (Ref: PV24)
THOMPSON, B. (Ref: PV163)
THUYNSMA, Z.A. (Ref: PV199)
THUYNSMA, Z.A. (Ref: PV882)
TOERIEN, M.J. (PROF.) (Ref: PV516)
TOMLINSON, F.R. (PROF.) (Ref: PV442)
TOMS, R.G.F. (Ref: PV88)
TREURNICHT, A.P. (DR.) (Ref: PV873)
TROLLIP, ALFRED ERNEST (Ref: PV364)
TROSKIE, HANNA (Ref: PV939)

U

U.O.V.S. (Ref: PV315)
UECKERMANN, KOOS (Ref: PV676)
UITVOERENDE OORGANGSRAAD (Ref: PV880)
UOVS STUDENTERAAD (Ref: PV563)
UOVS-SKAKELBURO (Ref: PV875)
UYS, C.J. (Ref: PV353)

V

V.C.H.O. (Ref: PV365)
V.S.A. INLIGTINGSDIENS (Ref: PV396)
VAN AS, HENDRIK (Ref: PV825)
VAN ASWEGEN, A.L.W. (Ref: PV273)
VAN ASWEGEN, C.H.J. (Ref: PV147)
VAN ASWEGEN, J.M. (Ref: PV324)
VAN BREDA, ALEX (Ref: PV838)
VAN DEN BERG, B.H.A. (Ref: PV876)
VAN DEN BERG, G.P. (SEN.) (Ref: PV751)
VAN DEN BERG, J.J. (Ref: PV204)
VAN DEN HEEVER, S.A. (Ref: PV506)
VAN DER BERG, M.J. (Ref: PV6)
VAN DER HEEVER, LEONORA (REGTER) (Ref: PV582)
VAN DER MERWE BRINK, C. (PROF.) (Ref: PV598)
VAN DER MERWE, A.E.I.M. (Ref: PV32)
VAN DER MERWE, C.V. (DR. NAK) (Ref: PV537)
VAN DER MERWE, D.P. (Ref: PV5)
VAN DER MERWE, G.F. (Ref: PV272)
VAN DER MERWE, H.D.K. (Ref: PV116)
VAN DER MERWE, J.D. (Ref: PV341)
VAN DER MERWE, J.E.J. (KOOS) (Ref: PV675)
VAN DER MERWE, J.F. (Ref: PV103)
VAN DER MERWE, P.A. (Ref: PV482)
VAN DER MERWE, P.S. (Ref: PV115)
VAN DER MERWE, SCHALK (DR.) (Ref: PV715)
VAN DER MERWE, W.L. (Ref: PV99)
VAN DER POEL, H.R. (Ref: PV41)
VAN DER RIET, J.W. (DR.) (Ref: PV703)
VAN DER SCHYFF, P.F. (Ref: PV245)
VAN DER SPUY, E. (MEV.) (Ref: PV606)
VAN DER SPUY, J.P. (Ref: PV871)
VAN DER SPUY, P. (Ref: PV380)
VAN DER SPUY, S.J.H. (Ref: PV622)
VAN DER VEEN, R.R. (DR.) (Ref: PV884)
VAN DER WALT, B.J. (Ref: PV892)
VAN DER WALT, C.M. (Ref: PV936)
VAN DER WALT, I.D. (Ref: PV499)
VAN DER WALT, N.L. (Ref: PV282)
VAN DER WALT, RIEKS (MEV.) (Ref: PV896)
VAN DER WATH, J.G.H. (Ref: PV61)
VAN DER WATT, LOUIS (DR.) (Ref: PV852)
VAN DER WESTHUIZEN, G.J.J. (Ref: PV571)
VAN DER WESTHUIZEN, L.J. (Ref: PV418)
VAN DER WESTHUIZEN, P.R. (Ref: PV246)
VAN DER WESTHUIZEN, W. (Ref: PV306)
VAN DEVENTER, ANDRE (Ref: PV814)
VAN DEVENTER, J.H. (Ref: PV677)
VAN DYK, H.J. (Ref: PV855)
VAN EEDEN, J.W. (Ref: PV790)
VAN GEND, DANIE (Ref: PV889)
VAN GRAAN, J.G. (Ref: PV610)
VAN HEERDEN, A.C. (Ref: PV737)
VAN HEERDEN, E.S. (Ref: PV474)
VAN HEERDEN, F.J. (Ref: PV400)
VAN HEERDEN, H.C. (Ref: PV490)
VAN HEERDEN, W. (DR.) (Ref: PV628)
VAN JAARSVELD, F.A. (Ref: PV251)
VAN NIEKERK, B. (Ref: PV435)
VAN NIEKERK, C.A. (SEN.) (Ref: PV50)
VAN NIEKERK, F.N. (DS.) (Ref: PV766)
VAN NIEKERK, G.L.H. (Ref: PV327)
VAN NIEKERK, M.G. (Ref: PV120)
VAN NIEKERK, S.G.J. (Ref: PV625)
VAN PLETSEN, DINA (Ref: PV919)
VAN RENSBURG, A.C.J. (Ref: PV235)
VAN RENSBURG, B.H.J. (Ref: PV445)
VAN RENSBURG, C.J.J. (Ref: PV259)
VAN RENSBURG, C.S. (MEV.) (Ref: PV566)
VAN RENSBURG, J.F.J. (Ref: PV70)
VAN RENSBURG, J.J. (SEEF) (Ref: PV84)
VAN RENSBURG, JOHAN (Ref: PV549)
VAN RENSBURG, M.C.G.J. (Ref: PV28)
VAN RENSBURG, N.A.J. (Ref: PV497)
VAN RENSBURG, P.G.J. (Ref: PV518)
VAN RHIJN, A.J.R. (DR.) (Ref: PV244)
VAN RHYN, KATHY (Ref: PV843)
VAN ROOY, A.C.A. (Ref: PV36)
VAN ROOY, C.A. (DR.) (Ref: PV633)
VAN ROOY, H.M. (MEV.) (Ref: PV375)
VAN ROOY, J.C. (SEN.) (Ref: PV529)
VAN ROOY, P.J. (Ref: PV534)
VAN ROOYEN, G.J. (Ref: PV316)
VAN ROOYEN, J.M. (Ref: PV15)
VAN ROOYEN, T.E. (Ref: PV328)
VAN ROOYEN, T.S. (Ref: PV234)
VAN RYNEVELD, L. (Ref: PV433)
VAN SCHALKWYK, A.J. (Ref: PV502)
VAN SCHALKWYK, J. (Ref: PV249)
VAN SCHALKWYK, J.P. (Ref: PV420)
VAN SCHOOR, M.C. (Ref: PV89)
VAN SCHOOR, M.C.E. (Ref: PV1)
VAN VEYEREN, C. (Ref: PV339)
VAN VUUREN, E. (MEV.) (Ref: PV124)
VAN VUUREN, L.M. JANSE (Ref: PV550)
VAN VUUREN, P.Z.J. (Ref: PV594)
VAN WEZEL, J. (Ref: PV121)
VAN WYK, A.C. (Ref: PV591)
VAN WYK, A.C. (Ref: PV888)
VAN WYK, H.J. (Ref: PV223)
VAN ZIYL, EBEN (Ref: PV663)
VAN ZYL, C. DE W. (Ref: PV216)
VAN ZYL, D.H. (Ref: PV8)
VAN ZYL, I. (MEJ.) (Ref: PV477)
VAN ZYL, J.J.M. (SEN.) (Ref: PV723)
VAN ZYL, J.S. (Ref: PV585)
VAN ZYL, M. (Ref: PV561)
VAN ZYL, P.B. (Ref: PV925)
VENDA AMBASSADE (Ref: PV694)
VENTER, F.A. (Ref: PV369)
VENTER, F.J. (MEV.) (Ref: PV504)
VENTER, J.L. (Ref: PV320)
VENTER, P.J. (Ref: PV470)
VENTER, RINA (DR.) (Ref: PV787)
VENTER, W.D. (Ref: PV241)
VERENIGDE PARTY INLIGTINGSDIENS (Ref: PV256)
VERENIGDE PARTY O.V.S. (Ref: PV49)
VERENIGDE PARTY TRANSVAAL (Ref: PV231)
VERENIGING VAN ORANJEWERKERS (Ref: PV611)
VERMAAK, D. (PROF.) (Ref: PV902)
VERMAAK, HENNIE (Ref: PV913)
VERSCHOOR, THEUNS (ADV.) (Ref: PV781)
VERSTER, C. (Ref: PV510)
VERWOERD, E. (MEV.) (Ref: PV741)
VERWOERD, H.F. (Ref: PV93)
VERWOERD, LEN (DR.) (Ref: PV609)
VICTOR, J.J.H. (Ref: PV659)
VILJOEN, D.T. DU P. (Ref: PV205)
VILJOEN, E.J. (MEV.) (Ref: PV538)
VILJOEN, G. VAN N. (DR.) (Ref: PV865)
VILJOEN, H.S. (Ref: PV298)
VILJOEN, J.H. (MIN.) (Ref: PV508)
VILJOEN, JOHANNA (Ref: PV795)
VILJOEN, M. (Ref: PV14)
VILJOEN, M.J. (Ref: PV456)
VILJOEN, W.J. (Ref: PV754)
VISSER, A.J. (Ref: PV926)
VISSER, I.G. (Ref: PV181)
VISSER, TOM (Ref: PV833)
VOLKER, V.A. (Ref: PV317)
VOLKSTAATRAAD (Ref: PV891)
VOLSCHENK, B.G.D. (Ref: PV179)
VOLSTEEDT, A.K. (Ref: PV455)
VON ABO, C. (Ref: PV729)
VON MOLTKE, J. (Ref: PV31)
VORSTER, B.J. (Ref: PV132)
VORSTER, J. (Ref: PV580)
VORSTER, J.D. (DR. KOOT) (Ref: PV632
VORSTER, M.S. (MEV. TINI) (Ref: PV614)
VOSLOO, A.H. (Ref: PV718)
VOSLOO, TON (Ref: PV670)
VOSLOO, W.L. (DR.) (Ref: PV756)
VREY, W.J.H. (PROF.) (Ref: PV783)
VRYHEIDSALLIANSIE (Ref: PV898)
VRYHEIDSFRONT (Ref: PV887)
VRYSTAATSE LANDBOU-UNIE (Ref: PV752)

W

WALKER, D. (MEV.) (Ref: PV725)
WARING, J. (Ref: PV178)
WEBB, H.S. (Ref: PV117)
WEBBER, MARLEEN (Ref: PV828)
WEICHARDT, L.T. (Ref: PV29)
WEISS, P.F.D. (PROF.) (Ref: PV867)
WELTHAGEN, MEV. (Ref: PV813)
WENDT, G. (Ref: PV78)
WENTZEL, GREYLING (Ref: PV840)
WENTZEL, J.J. (Ref: PV654)
WESSELS, E. (MEV.) (Ref: PV616)
WESSELS, F.J.H. (PROF.) (Ref: PV419)
WESSELS, G. (Ref: PV289)
WESSELS, G.R. (Ref: PV848)
WESSELS, J. (Ref: PV554)
WESSELS, J.B. (Ref: PV301)
WESSELS, J.H.B. (Ref: PV45)
WESSELS, LEON (Ref: PV883)
WESSELS, M.J. (THYS) (Ref: PV775)
WESSELS, W. (Ref: PV646)
WIEGAND, J.H. (Ref: PV279)
WIGGETT, S. (Ref: PV558)
WILCOCKS, C.T.M. (Ref: PV661)
WILEY, JOHN W.E. (Ref: PV636)
WILKINSON, J.C. (Ref: PV266)
WOEST, G.H. (Ref: PV342)
WOLLHEIM, O.D. (DR.) (Ref: PV726)
WORMAN, J. (Ref: PV140)

X


Y


Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful, to better understand how they are used and to tailor advertising. You can read more and make your cookie choices here. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept