Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
27 August 2018 Photo Sonia Small
Prof Thuli Madonsela persuades women to pursue their purpose
Discovering that she was “pretty” for her purpose gave Prof-Adv Thuli Madonsela’s life direction.

What does embracing womanhood mean? For Prof Thuli Madonsela it is about loving yourself and whatever you believe is your purpose in life. 

“All of us are designed for our purpose and are fit for our purpose, you should embrace that and make the best of it,” said South Africa’s former Public Protector in her keynote address to the Women’s Breakfast. In commemoration of Women’s Month, the University of the Free State (UFS)’s Employee Wellness Division hosted the annual event on 21 August 2018 where 900 women gathered under the theme: ‘Embrace your womanhood.’ 

Being a woman today


Law Professor and Law Trust Chair in Social Justice at Stellenbosch University, Prof Madonsela, urged the audience to look beyond the exterior and recognise “that we as individuals have a lot in common”. Speaking of unity in diversity, she praised some of the giants on whose shoulders modern women stand, such as Charlotte Maxeke, Olive Schreiner, Una Wookey, Albertina Sisulu, Winnie Madikizela-Mandela, Helen Joseph, Pam Golding, Bessie Head, and Ellen Khuzwayo.

These leaders are the epitome of following the purpose of “embracing everyone’s humanity and challenging things that diminish the humanity of others”, according to Prof Madonsela.

Remaining resilient and resolute 

Despite having to contend with a patriarchal system and face challenges such as gender-based violence, femicide, poverty, inequity, media stereotypes, as well as poverty, women continue to rise. Prof Madonsela called for women to capitalise on positives such as freedom and possessing a certain degree of power, legal equality, playing a role in political spaces, economic progress, and owning a public voice.

Drawing inspiration from her humble beginnings and the lessons learnt in leadership, Prof Madonsela conveyed a simple message to all women: “You are exactly as you should be. You are a perfect expression of your creator’s magnificence. You were created for a purpose and whatever you do, just step up and pursue your purpose.”

A word from an inspired woman

It was a memorable event for Burneline Kaars, Head of Employee Wellness. “This year it was an honour to host Prof Madonsela who could share both her academic background and professional experience. She accomplished this by skilfully incorporating lessons from our country’s history and her passion for justice,” she said.

News Archive

UV belê in gehalte met strategiese fokusgroepe - Volksblad
2006-02-09

Verslaggewer
DIE Universiteit van die Vrystaat (UV) gaan vanjaar R10 miljoen beskikbaar stel om sekere van sy akademiese en navorsingsaktiwiteite in strategiese fokusgroepe te bedryf.

 

Volgens prof. Frederick Fourie, rektor en visekanselier van die UV, is hierdie ’n belegging in gehalte wat sal help om die UV nasionaal en internasionaal van ander universiteite in die wêreld te onderskei.

Tydens die amptelike opening van die UV verlede week het Fourie beklemtoon dat die strategiese fokusgroepe veel meer behels as net ’n herorganisering van gevestigde navorsingsgebiede.

“Sulke fokusgroepe behels ’n gefokusde deskundigheidsgebied en nie slegs navorsing nie, maar ook sterk voorgraadse en veral nagraadse onderrig en ’n potensieel sterk wetenskaplike grondslag vir samelewingsdiens.

“Strategiese fokusgroepe sal georganiseer word op die grondslag dat hierdie kennisgebiede op kort termyn die vlagskepe van die UV kan word. Dit beteken dat hierdie die gebiede is waarin die UV nou of in die toekoms waarskynlik ’n kompeterende voorsprong sal hê.”
Hy het gesê dit is belangrik dat die UV hom in die volgende fase van sy ontwikkeling posisioneer, nie net as ’n goeie onderrig- en navorsingsuniversiteit nie, maar ook as ’n universiteit wat in strategies belangrike kennisgebiede uitblink. Dit is noodsaaklik om energie en hulpbronne so te rig.

Nie alle akademiese en navorsingsaktiwiteite gaan egter hierdeur geraak word nie. ’n Breë ondersteuningsgrondslag is die afgelope paar jaar geskep vir uitnemende navorsing deur alle akademiese personeellede in hul eie navorsingsgebiede. Dié inisiatief sal naas die nuwe fokusgroepinisiatief steeds voortgaan.

Fourie sê die strategiese fokusgroepbenadering sal in lyn wees met die benadering wat ontwerp word deur die Nasionale Navorsingsraad (NNR) om nasionale prioriteite in berekening te bring. Breedweg is die vyf strategiese gebiede vir die UV voorlopig die volgende:
1. Voedselproduksie, voedselgehalte en voedselsekuriteit vir Afrika.
2. Ontwikkeling en streeksontwikkeling binne die Afrika-konteks.
3. Maatskaplike transformasie binne die Suider-Afrikaanse en Afrika-konteks.
4. Waterhulpbron- en ekostelselbestuur.
5. Tegnologie vir die toekoms. (’n Aparte fokusgroep rakende die chemiese nywerheid kan dalk bepaal word).

“Binne elk van hierdie gebiede kan ’n aantal nisgebiede geïdentifiseer word. Die fokusgebiede dek sowel die geestes- as die natuurwetenskappe, maar uiteraard kan en moet dit nie alles vir almal probeer wees nie,” sê Fourie.

Die presiese formulering en inhoud van die fokus- en nisgebiede sal nog bepaal word tydens gesprekke op die kampus. Dit sal met die hulp van kundiges buite die UV geskied.
Hy sê dit het sin dat ’n mediumgrootte universiteit soos die UV sy menslike hulpbronne, infrastruktuur, finansiële hulpbronne en intellektuele kundigheid sal konsentreer om te verseker dat ’n bydrae gelewer word tot Bloemfontein, die Vrystaat, die land en die Afrika-vasteland.

Hy sê van die uitvloeisels kan ’n belangrike impak op nywerheidsontwikkeling hê, byvoorbeeld in die chemiese bedryf, en dit mag ook ’n grondslag skep vir samewerking met provinsiale, nasionale en internasionale vennote.

Behalwe die R10 miljoen vir die vestiging van die fokusgroepe is daar die afgelope paar jaar groot bedrae beskikbaar gestel vir talle projekte om gehalte in onderrig en leer, in navorsing en ander gebiede te verbeter.

Berig verskyn in Volksblad - Dinsdag, 7 Februarie 2006

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept