Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
27 August 2018 Photo Sonia Small
Prof Thuli Madonsela persuades women to pursue their purpose
Discovering that she was “pretty” for her purpose gave Prof-Adv Thuli Madonsela’s life direction.

What does embracing womanhood mean? For Prof Thuli Madonsela it is about loving yourself and whatever you believe is your purpose in life. 

“All of us are designed for our purpose and are fit for our purpose, you should embrace that and make the best of it,” said South Africa’s former Public Protector in her keynote address to the Women’s Breakfast. In commemoration of Women’s Month, the University of the Free State (UFS)’s Employee Wellness Division hosted the annual event on 21 August 2018 where 900 women gathered under the theme: ‘Embrace your womanhood.’ 

Being a woman today


Law Professor and Law Trust Chair in Social Justice at Stellenbosch University, Prof Madonsela, urged the audience to look beyond the exterior and recognise “that we as individuals have a lot in common”. Speaking of unity in diversity, she praised some of the giants on whose shoulders modern women stand, such as Charlotte Maxeke, Olive Schreiner, Una Wookey, Albertina Sisulu, Winnie Madikizela-Mandela, Helen Joseph, Pam Golding, Bessie Head, and Ellen Khuzwayo.

These leaders are the epitome of following the purpose of “embracing everyone’s humanity and challenging things that diminish the humanity of others”, according to Prof Madonsela.

Remaining resilient and resolute 

Despite having to contend with a patriarchal system and face challenges such as gender-based violence, femicide, poverty, inequity, media stereotypes, as well as poverty, women continue to rise. Prof Madonsela called for women to capitalise on positives such as freedom and possessing a certain degree of power, legal equality, playing a role in political spaces, economic progress, and owning a public voice.

Drawing inspiration from her humble beginnings and the lessons learnt in leadership, Prof Madonsela conveyed a simple message to all women: “You are exactly as you should be. You are a perfect expression of your creator’s magnificence. You were created for a purpose and whatever you do, just step up and pursue your purpose.”

A word from an inspired woman

It was a memorable event for Burneline Kaars, Head of Employee Wellness. “This year it was an honour to host Prof Madonsela who could share both her academic background and professional experience. She accomplished this by skilfully incorporating lessons from our country’s history and her passion for justice,” she said.

News Archive

Twee broers lewer intreerede
2004-06-10

‘n Unieke geleentheid sal homself môre, 9 Junie 2004, voordoen wanneer twee broers - proff Francois en Janse Tolmie - tydens dieselfde geleentheid hul intreeredes aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) sal lewer.

Prof Francois Tolmie is verbonde aan die UV se Departement Nuwe Testament en die onderwerp van sy lesing is Die impak van die metodologie op die verstaan van die Nuwe Testament. Prof Janse Tolmie, sy jonger broer, is verbonde aan die UV se Departement Rekenaarwetenskap en Informatika en die onderwerp van sy lesing is Die rol van inligtingstegnologie in kennisbestuur.

Hoewel die studievelde vér verwyderd staan, klop die twee broers se missies wat betref die terugploeg van die verworwe vakkennis ten bate van die gemeenskap. Prof Francois Tolmie is nóú betrokke by dowes en Prof Janse Tolmie tap weer kunsmatige intelligensie ten bate van die mediese wetenskap en geestesgesondheid.

Prof Francois Tolmie verwerf die grade BA, BA Honneurs (Grieks), MA (Grieks), B Th en M Th almal cum laude aan die UV. In 1992 verwerf hy 'n D Th (Nuwe Testament) en in 2004 'n Ph D (Grieks) aan dieselfde universiteit. Na sy militêre diens as kapelaan in Walvisbaai aanvaar hy 'n beroep na die NG-gemeente Walvisbaai. Hy begin sy akademiese loopbaan op 1 April 1990 as senior lektor in die Departement Nuwe Testament en word in 1999 tot medeprofessor en in 2003 tot professor bevorder.

Sy navorsingspesialiteit is die Johannesevangelie en die Brief aan die Galasiërs. Hy is tesourier van die Nuwe Testamentiese Werksgemeenskap van Suid-Afrika, lid van die Society of Biblical Literature en die Studiorum Novi Testamenti Societas, redakteur van Acta Theologica en assistent-redakteur van Neotestamentica. Hy het reeds 34 artikels in geakkrediteerde tydskrifte gepubliseer, asook drie populêr-wetenskaplike boeke en talle bydraes in populêr-wetenskaplike boeke. Hy het twee akademiese boeke in die buiteland gepubliseer - onderskeidelik in Nederland en in die VSA. Later vanjaar verskyn 'n derde akademiese boek in Duitsland. Hy is ook een van die vertalers van die Afrikaanse Bybel vir Dowes.

Prof Janse Tolmie verwerf die grade B Sc, B Sc (Hons) en M Sc (Cum Laude) in Rekenaarwetenskap aan die UV.

Hy is vanaf 1989 betrokke by die UV en was ook ’n dosent aan die Militêre Akademie in Saldanhabaai in 1990/91 en het klas gegee by DePaul Universiteit in Chicago in 2002.

In 1992 is hy vir ses maande gesekondeer na ’n patologiese firma, Van Drimmelen en Vennote, in Johannesburg vir die ontwikkeling van kennisgebaseerde sagteware. Met hierdie projek word hy een van slegs ’n handjievol navorsers in die wêreld wat daarin kon slaag om ’n mediese kundigheidstelsel te ontwikkel wat werklik gebruik word.

Hy verwerf sy Ph D in 1994 en in 1994/95 doen hy navorsing aan die Besigheidskool van Carleton Universiteit in Ottawa, Kanada. Hy word in 1997 bevorder tot mede-professor en in 2003 tot volprofessor. Vanaf 2003 tree hy op as departementele voorsitter van die UV se Departement Rekenaarwetenskap en Informatika.

Hy het meer as 30 publikasies al die lig laat sien, insluitend verskeie internasionale kongresbydraes en artikels in geakkrediteerde joernale. Hy was ook vir 2 siklusse geëvalueer by die NRF. Sy portfolio sluit in die ontwikkeling van sagteware of prototipes vir groot maatskappye soos Van Drimmelen en Vennote en Bayer Diagnostics (VSA). Sy privaatbesigheid fokus op die ontwikkeling van nismarksagteware vir tersiêre instellings. Die sagteware word tans gebruik deur afdelings aan verskeie universiteite in Suid-Afrika.

Die geleentheid vind om 19:00 in die CR Swart-ouditorium op die kampus plaas.

MEDIAVERKLARING

Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
 

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept