Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
14 June 2018 Photo iStock
Dealing with the trauma of sexual assault

University life is supposed to be one of the most enjoyable times of a person’s life. Unfortunately, for some this is the time they may fall victims to sexual assault.
 
The term sexual assault has shockingly become normalised in society and has become a common threat to university students. The University of the Free State (UFS) through its sexual harassment, sexual misconduct, and sexual violence policy strongly condemns any form of sexual abuse. Dr Melissa Barnaschone, Director at Student Counselling and Development (UFS) says the university cares for the health and wellbeing of students and provides necessary support for victims of sexual assault and trauma.
 
It is unfortunate that sexual assault comes with many misconceptions that often shift responsibility and blame from the perpetrator to the victim. “It is important to always remember that it is not your fault; do not blame yourself,” says Dr Barnaschone. Helpguide.Org: Trusted guide to mental & emotional health says sexual assault leaves psychological wounds and sometimes long-lasting health challenges. Such trauma can severely affect a person’s ability to cope with daily academic, social, professional, and personal responsibilities.
 
Any sexual violence is a crime and as a victim, you are not to blame. Healing is achieved when you start to believe that you are not responsible for what happened to you. Visit Helpguide.Org for more information on post-traumatic stress disorder, trauma recovery tips and other related topics.

On this video clip, Dr Barnaschone shares some guidelines to deal with sexual assault and trauma: 

News Archive

UV betreur afsterwe van baanbreker
2006-06-21

Die hoofbestuur van die Universiteit van die Vrystaat (UV) het met hartseer verneem van die afsterwe van dr. Barnie Human.

 Dr. Human het ‘n B Com- en honneursgraad aan die UV verwerf.  Sy  bande met die UV strek oor amper veertig jaar.   Hy was vanaf 1967-1995 lid van die UV-Raad en was vir meer as dertig jaar betrokke by fondswerwingsprojekte vir die Ontwikkelingstrustfonds van die UV.  In 1977 is hy verkies tot nasionale voorsitter van die UOVS Oudstudente Reünie, voorloper van die latere Kovsie-Alumni Bond.  Hy is in 1981 deur sy alma mater vereer met ‘n eredoktorsgraad in ekonomie. 

 Dr. Human, wat deurlopend baie aktief betrokke by die aktiwiteite van die Kovsie- Alumni Bond, het in 1985 die Bond se hoofbestuurstoekenning ontvang vir uitsonderlike diens gelewer aan die UV.  Hy is ook in 1993 aangewys as ere-trustee van die Ontwikkelingstrustfonds.

 In Oktober 2004 het die UV hom vereer met ‘n Eeufeesmedalje vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die UV se fondsinsamelingsaksies, veral ten opsigte van die vestiging van fisiese fasiliteite op die Hoofkampus in Bloemfontein.  Sy geldelike bydrae het die UV in staat gestel om die Callie Human-sentrum te bou.  Die sentrum is ter nagedagtenis van sy seun, Callie wat in 1967 in ‘n motorfietsongeluk oorlede is, opgerig.

 “Dr. Human was ‘n ware steunpilaar vir die UV.  Ons is dankbaar dat ons hom in 2004 daarvoor kon vereer met ‘n Eeufeesmedalje voor sy afsterwe,” sê prof. Frederick Fourie, Rektor en Visekanselier van die UV.

 “Ons simpatiseer ook met mev. Swannie Human en die egpaar se dogter, mev. Christina Strydom.  Dr. Human laat nie net ‘n leemte in die Bloemfonteinse sakewêreld nie, maar ook in die harte van die mense aan die UV wat hom geken het en saam met hom gewerk het,” sê prof. Fourie.

 Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel:  (051) 401-2584
Sel:  083 645 2454
E-pos:    loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
21 Junie 2006

 

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept