Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
14 June 2018 Photo Supplied
Next Chapter Green Ribbon campaign addresses mental health
Members of Next Chapter and UFS Student counselling are working together to address mental health issues.

Next Chapter, a student support group at the UFS presented the Green Ribbon campaign, pledging their support to students and providing them with assistance in coping with life events that stimulate stress and contribute negatively to their mental health. The team aims to break the stigma surrounding mental health care, and continually assist students with mental health-related issues that they struggle with daily.

The Green Ribbon represents mental health awareness, which is a pressing matter for students and is the type of support students need in a stressful university environment. The campaign focuses on teaching students how to cope with life events that stimulate stress, and contribute negatively to their mental health.
 
A discussion by Dr Ancel George: practising clinical psychologist and lecturer from the UFS Department of Psychology, and Dr Mellissa Barnaschone: Director of UFS Student Counselling, took place, where talks were prominent about creating an inclusive environment for UFS students.

The panel shared a few tips on how students should work towards managing stress, and motivated them for the main mid-year examinations.
 
The follow-up Exam Cram Workshop, presented by Nadia Cloete and Lize Wolmarans, that combined time and stress management, took place on 2 June 2018, and saw students receiving advice on how to approach various issues during the examination period.
 
Mental health awareness does not end with the campaign and Next Chapter’s slogan “Your story continues” encourages students to regularly wear and commemorate the green ribbon in support of continual mental healthcare.
 
Should you have any enquiries or input for the ongoing campaign, contact the Next Chapter team on ufsnextchapter@gmail.com, or further email Tshepang Mahlatsi, founder of Next Chapter on tshepangmahlatsi767@gmail.com

News Archive

Verklaring - Afsterwe van student
2005-03-07

Afsterwe van eerstejaarstudent - Verklaring deur Die Rektor en Visekanselier van die UV, Prof Frederick Fourie

Die bestuur van die UV is diep ontsteld oor die tragiese dood van een van ons studente, Hannes van Rensburg, die afgelope naweek. Ons het reeds met die ouers geskakel en ons innige simpatie aan hulle oorgedra.

“Ek is ook erg bekommerd oor die aard van die bewerings oor drankgebruik en -misbruik, en neem elkeen van die bewerings ernstig op.” Die UV-bestuur is, net soos besture by ander universiteite, uiters bekommerd oor die drinkkultuur onder studente, veral ook die element daarvan wat met gewaande manlikheid te doen het. Ook ander elemente van koshuiskultuur en –gesagsverhoudinge hou dalk hiermee verband.

“Ek is ook ten sterkste gekant teen praktyke wat studente dwing tot sekere gedrag soos byvoorbeeld gedwonge drankgebruik”.

Iets soos ‘n “pa-seun” aand is ‘n verskynsel wat by verskeie universiteite voorkom. By die UV is dit geensins deel van die oriënteringsfase van eerstejaars nie. Dit vind juis etlike weke na die ontheffing van die eerstejaars plaas. Dit is ‘n normale funksie waarin seniors en eerstejaars saam sosiaal verkeer in die seniorbonde van koshuise.

Die UV-bestuur het streng beheermaatreëls in plek om drankgebruik te reguleer en dit binne perke te hou. Baie word gedoen om die verantwoordelike gebruik van alkohol aan te moedig. Dit is egter nie altyd moontlik om die individuele gedrag van studente te reguleer nie.

Ek kondig dus die volgende stappe aan, wat onmiddellik van krag is:

  • Die reg van alle seniorbonde op die UV kampus om alkoholiese drank te bedien word onmiddellik teruggetrek, tot verdere kennisgewing.
  • ‘n Indringende ondersoek onder leiding van dr Ezekiel Moraka, Viserektor: Studentesake, na die omstandighede rondom hierdie tragiese gebeurtenis is reeds geloods.
  • ‘n Breër ondersoek na die drinkkultuur en verwante elemente van koshuistradisies sal deel van hierdie ondersoek wees.

Dissiplinêre stappe sal geneem word teen persone wat skuldig bevind word aan wangedrag met betrekking tot hierdie tragiese voorval.


Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
7 Maart 2005

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept