Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
26 February 2019 | Story Eugene Seegers | Photo Eugene Seegers
Prof Francis Petersen, Rector and Vice-Chancellor, Prof Daniella Coetzee, South Campus Principal, Tshegofatso Setilo, Director Access, Prof Prakash Naidoo, Vice-Rector Operations
Prof Francis Petersen, Prof Daniella Coetzee (Principal: South Campus), Tshegofatso Setilo (Head: Access Programmes), and Prof Prakash Naidoo (Vice-Rector: Operations) on the South Campus for the welcoming of first-years.


“Welcome to the South Campus of the University of the Free State!” Addressing a packed Madiba Arena, Prof Francis Petersen, Rector and Vice-Chancellor of the UFS, said he was happy to see not only first-year students, but also parents and guardians, student leadership, and support staff from both the Bloemfontein and South Campuses.

 “I would like to congratulate each of our first-year students for making the decision to come to Kovsies to further your studies here. But I would also like to thank you for making this choice,” he continued.

Prof Petersen further emphasised that the students’ experience and success as individuals are important to the UFS as an institution; therefore, academic and support staff are on hand to guide them through their journey to becoming well-rounded individuals. “We will surely take care of you,” said Prof Petersen. He also reassured parents and guardians that their loved ones would be well looked after.

The Rector also focused attention on the role of student-leadership structures, such as the newly-formed Institutional Student Representative Council (ISRC) and South Campus SRC, members of which were present in the audience. He thanked them for playing a key role in the student constituency, highlighting their support and guidance to help first-years cultivate a sense of belonging at the UFS.

Turning back to first-year students, Prof Petersen stated that they have the unique opportunity to study on a campus specifically focused on developing their full potential, a campus where they can realise their dreams. “Your arrival on the campus marks a new chapter in your life. This chapter is slightly different, as you are the author thereof. The previous chapters in your life were largely written by others—your parents, guardians, families, teachers, and others. You will now be the main author in the next chapter of your unique story.”

“At Kovsies, we believe in developing students in their totality as human beings, not just the academic side. May your time with us equip you to make a success of your life after university!”

Prof Petersen’s Message to First-year Students
 1. Take responsibility for your academic programme.
  • Keep your focus. Study and study hard. You will reap the rewards and see the advantages of making success in your studies a top priority.
  • Make sure that you have enough time for your studies; balance your social life and your time set aside to study.
 2. Realise and remember that you are not alone.
  • If you find things difficult, seek help.
  • Our Department of Student Counselling and Development has trained staff and tailor-made programmes that can assist you.
  • Look after your mental health—and look after each other’s mental health.
 3. Make the most of your time at Kovsies.
  • Join one or more of the student organisations; why not try something new?
 4. Embrace difference and diversity.
  • Get to know students who are different from you.
  • You will lose valuable opportunities to grow if you only associate with your own all the time. It is important to get to know students who are different from you. It could be someone from a different part of the country, or from another country, a different ethnicity, a different religion, someone who has different views from yours, or who has different interests and perspectives.

News Archive

You touch a woman, you strike a rock
2004-11-02

Prof. Engela Pretorius van die Departement Sosiologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat het die kwessie omtrent feminisme aangespreek tydens haar intreerede met die onderwerp, You touch a woman, you strike a rock: Feminism(s) and emancipation in South Africa .

Prof. Pretorius het gesê: “Die geskiedenis van feminisme oor die algemeen kan in drie fases verdeel word, waarna verwys word as golwe. Eerste-golf-feminisme (19de eeu) het die fokus geplaas op die beskerming van vroueregte in die openbare terrein, spesifiek die reg om te stem, die reg tot onderrig en die reg om middelklas beroepe en professies te betreë.

Vroeë tweede-golf-feminisme word onthou vir hoe dit moederskap geteoretiseer het as synde ‘n onderdrukkende instelling. Slagspreuke van die 1970s was die persoonlike is polities en susterskap is magtig. Prof. Pretorius sê beide slagspreuke bevestig die idee dat vroue universeel onderdruk en uitgebuit word en slegs deur erkenning van dié situasie kan vroue die strukture wat hul onderdruk verander.

‘n Belangrike aspek van die derde golf van die feminisme-teorie is post-moderne feminisme wat diversiteit en verskille onderstreep. Die poging van hierdie feministe is afgestem op alle vorme van onderdrukking. Vroue van kleur het ook hul ontevredenheid uitgespreek gedurende die derde-golf-feminisme. Die feminisme van vroue van kleur word gekenmerk deur verskeie kwessies en talryke intellektuele standpuntinnames wat neerslaga vind in verskillende terme, soos Afrika feminisme of ‘womanism, sê prof. Pretorius.

Afrika-feminisme dui protes aan teen die wit/westerse geskiedenis en die wit/westerse dominansie binne feminisme. Afrika-vroue het besef dat hul onderdrukking verskillend is van dié van wit vroue en daarom is ‘n ander proses van bevryding nodig. Die Westerse feministiese praktyk om swart vroue by die bestaande feministiese ontologie te voeg, is nie voldoende nie omdat hul unieke ondervindings van slawerny, kolonialisme, onderdrukking deur mans en armoede nie uitgedruk word nie.

‘Womanism’ het tot stand gekom as gevolg van ‘n eksplisiete rassekritiek teen feminisme. Dit is ten gunste van die positiewe uitbeelding van swart mense. Dit word gekenmerk deur kulturele kontekstualisasie, die sentraliteit van die gesin en die belangrikheid daarvan om mans in te sluit.

Die geskiedenis van vroue in Suid-Afrika is verwant aan hul geskiedenis van onderdrukking as gevolg van patriargie. Vroue van verskillende rasse, kulture en klasse het patriargie op verskillende wyses in en variërende mate van erns ervaar. Onder voor-koloniale patriargie het vroue min sê gehad oor huwelikskeuses omdat mans dié besluite gedomineer het.

Die Nederlandse en Britse patriargale erfenis het neerslag gevind in die ideologie van die volksmoeder. Onderwyl dit veral manlike skrywers was wat die beeld van die vrou as versorger en tuisteskepper bevorder het, het vroue self ook hieraan ‘n aandeel gehad, sodat die volksmoeder volwaardig deel geword het van die Afrikaner nasionalistiese mitologie. Alhoewel middel- en werkersklas vroue met dié beeld geïdentifiseer het, het nie alle Afrikaanse vroue die ideologie aanvaar nie.

Onder die Victoriaanse erfenis was Britse vroue beperk to die private eerder as die openbare lewe. Die skeefgetrekte onderrigsisteem wat vroue in huishoudelike loopbane gekanaliseer het, die mag van mans oor hul vroue se eiendom en ‘n tekort aan toegang tot mag en geld het verseker dat vroue by die huis gebly het.

Wit Engelssprekende-vroue het die grootste geleentheid gehad om patriargie uit te daag vanweë hul toegang tot onderwys en die blootstelling aan liberale waardes, sê prof. Pretorius. Liberale vroue soos Helen Joseph en Helen Suzman het ‘n belangrike rol gespeel om in 1930 stemreg vir wit vroue in Suid-Afrika te verseker en het voortgegaan om ‘n rol te speel in die bevryding van swart vroue gedurende die vryheidstryd.

Die feminisme wat onder swart vroue ontwikkel het, was ‘n erkenning van die gemeenskaplike stryd met swart mans om die verwydering van die juk van eksterne onderdrukking en eksploitasie. Swart vroue in aktiewe en onafhanlike politiese rolle het tegelykertyd mans se aannames omtrent hul meerderwaardigheid asook die rassewette van die staat uitgedaag. Daarom kan ons sê dat die feminisme wat hier ontwikkel het, te voorskyn gekom het as gevolg van vroue se betrokkenheid by en toewyding tot nasionale bevryding, sê prof. Pretorius.

Institusionalisering is nie herlei tot magsvoordele nie, want gelykheid is nie in beleidsprogramme geïnkorporeer nie. Die hervestiging van sleutel aktiviste van die vrouebeweging in die regering het die stryd om genderbillikheid verander na ‘n projek wat deur die regering gelei word, sê prof. Pretorius. Ongelukkig word terreine van verandering buite die grense van die regering verwaarloos. Dit kan slegs aangespreek word deur ‘n aktiewe en feministiese stem in die burgerlike samelewing.

“Dit is my oortuiging dat formele instellings vir vroue binne die staat oor die lang termyn slegs effektief kan wees indien daar ‘n effektiewe feministiese vroue-beweging buite die staat in stand gehou word wat die grondslag waarop sosiale beleid gevorm word, kan uitdaag en bevraagteken. Daarom, A luta continua (die stryd duur voort),” sê prof. Pretorius.

Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
2 November 2004

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept