Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Years
2017 2018 2019 2020
Previous Archive
29 January 2019 | Story Xolisa Mnukwa | Photo Anja Aucamp
Prof Francis Petersen speech
“We can create an institution that operates and lives in the times of embracing and celebrating diversity, inclusivity, and academic excellence by ensuring that students own their time at university,” said Prof Francis Petersen.

25 January 2019 marked the official welcoming of the University of the Free State’s (UFS) first-year students, as they moved into their respective residences and were warmly welcomed on the UFS Bloemfontein Campus. This day also marked the start of the registration process for first-year students.

According to first-year Psychology student Keisha Claasen, who moved into her residence earlier on 25 January, her first experience of the UFS was daunting but exciting, as she had never been in a similar environment. According to Given Gwerera, who dropped his son off at the Karee residence earlier the day, “the UFS is an institution with great culture and an overall good academic record.” He further explained that he trusts his son to make full use of the opportunities presented to him, as he has a cool head on his shoulders.

On the evening of 25 January, an eager group of millennials, joined by their parents, took the first sip from their cup of varsity life as they assembled on the Red Square of the Bloemfontein Campus to meet the Rector and Vice-Chancellor, Prof Francis Petersen, members of Rectorate, the deans of all faculties, and the Student Representative Council (SRC) of the UFS.

“2019 will be a year of continued change; the UFS is thrilled about the prospect of bringing about opportunities for adaptation and realignment to the future,” said Prof Francis Petersen.

He further explained that the university prides itself in moulding its students into well-rounded individuals who will develop into globally competitive graduates as required in a diversity of landscapes. Prof Petersen urged first-years to remain open to the technological developments that go with globalisation, because of its permanent effects on society today.

First-years were further advised to take advantage of the rich pool of academic research and knowledge that is characteristic of the university and is piloted by UFS scholars, by engaging with and learning from them.

The inspiring night concluded on a colourful note, as the audience enjoyed an artistic laser show in front of the Main Building. Caption:

“UFS academics conduct research that forces the world to take note,” said Prof Francis Petersen at the official first-year welcoming ceremony on the UFS Bloemfontein Campus.

News Archive

UV belê in gehalte met strategiese fokusgroepe - Volksblad
2006-02-09

Verslaggewer
DIE Universiteit van die Vrystaat (UV) gaan vanjaar R10 miljoen beskikbaar stel om sekere van sy akademiese en navorsingsaktiwiteite in strategiese fokusgroepe te bedryf.

 

Volgens prof. Frederick Fourie, rektor en visekanselier van die UV, is hierdie ’n belegging in gehalte wat sal help om die UV nasionaal en internasionaal van ander universiteite in die wêreld te onderskei.

Tydens die amptelike opening van die UV verlede week het Fourie beklemtoon dat die strategiese fokusgroepe veel meer behels as net ’n herorganisering van gevestigde navorsingsgebiede.

“Sulke fokusgroepe behels ’n gefokusde deskundigheidsgebied en nie slegs navorsing nie, maar ook sterk voorgraadse en veral nagraadse onderrig en ’n potensieel sterk wetenskaplike grondslag vir samelewingsdiens.

“Strategiese fokusgroepe sal georganiseer word op die grondslag dat hierdie kennisgebiede op kort termyn die vlagskepe van die UV kan word. Dit beteken dat hierdie die gebiede is waarin die UV nou of in die toekoms waarskynlik ’n kompeterende voorsprong sal hê.”
Hy het gesê dit is belangrik dat die UV hom in die volgende fase van sy ontwikkeling posisioneer, nie net as ’n goeie onderrig- en navorsingsuniversiteit nie, maar ook as ’n universiteit wat in strategies belangrike kennisgebiede uitblink. Dit is noodsaaklik om energie en hulpbronne so te rig.

Nie alle akademiese en navorsingsaktiwiteite gaan egter hierdeur geraak word nie. ’n Breë ondersteuningsgrondslag is die afgelope paar jaar geskep vir uitnemende navorsing deur alle akademiese personeellede in hul eie navorsingsgebiede. Dié inisiatief sal naas die nuwe fokusgroepinisiatief steeds voortgaan.

Fourie sê die strategiese fokusgroepbenadering sal in lyn wees met die benadering wat ontwerp word deur die Nasionale Navorsingsraad (NNR) om nasionale prioriteite in berekening te bring. Breedweg is die vyf strategiese gebiede vir die UV voorlopig die volgende:
1. Voedselproduksie, voedselgehalte en voedselsekuriteit vir Afrika.
2. Ontwikkeling en streeksontwikkeling binne die Afrika-konteks.
3. Maatskaplike transformasie binne die Suider-Afrikaanse en Afrika-konteks.
4. Waterhulpbron- en ekostelselbestuur.
5. Tegnologie vir die toekoms. (’n Aparte fokusgroep rakende die chemiese nywerheid kan dalk bepaal word).

“Binne elk van hierdie gebiede kan ’n aantal nisgebiede geïdentifiseer word. Die fokusgebiede dek sowel die geestes- as die natuurwetenskappe, maar uiteraard kan en moet dit nie alles vir almal probeer wees nie,” sê Fourie.

Die presiese formulering en inhoud van die fokus- en nisgebiede sal nog bepaal word tydens gesprekke op die kampus. Dit sal met die hulp van kundiges buite die UV geskied.
Hy sê dit het sin dat ’n mediumgrootte universiteit soos die UV sy menslike hulpbronne, infrastruktuur, finansiële hulpbronne en intellektuele kundigheid sal konsentreer om te verseker dat ’n bydrae gelewer word tot Bloemfontein, die Vrystaat, die land en die Afrika-vasteland.

Hy sê van die uitvloeisels kan ’n belangrike impak op nywerheidsontwikkeling hê, byvoorbeeld in die chemiese bedryf, en dit mag ook ’n grondslag skep vir samewerking met provinsiale, nasionale en internasionale vennote.

Behalwe die R10 miljoen vir die vestiging van die fokusgroepe is daar die afgelope paar jaar groot bedrae beskikbaar gestel vir talle projekte om gehalte in onderrig en leer, in navorsing en ander gebiede te verbeter.

Berig verskyn in Volksblad - Dinsdag, 7 Februarie 2006

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept