Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
29 May 2019 | Story Valentino Ndaba | Photo Pexels
Prof Melanie Walker
Fostering human capabilities in universities may potentially transform education, says Prof Melanie Walker.

Education is at the centre of human life, and has the potential to be a crucial support for democratic life. Prof Melanie Walker’s recent research paper strikes a balance in dealing with people, education and the implications for democracy through the lens of human capabilities theory and practice and her own research.

People and papers

In her capacity as the SARChI Chair in the Higher Education and Human Development Research Programme at the University of the Free State (UFS), Prof Walker recently published a paper titled: Defending the Need for a Foundational Epistemic Capability in Education. It appeared in the special issue of the Journal of Human Development and Capabilities in honour of renowned Nobel Laureate Amartya Sen’s 85th birthday.

Nurturing epistemic justice

Within the context of existing literature such as that of Sen’s concern with the value of education on the one hand, and public reasoning on the other, Prof Walker argues for a foundational epistemic capability to shape the formal education landscape – as well as quality in education – by fostering inclusive public reasoning (including critical thinking) in all students. It would contribute to what Sen calls the ‘protective power of democracy’ and shared democratic rights, which, he argues, are strongly missed when most needed.

“Sen’s approach asks us to build democratic practices in our university and in our society in ways which create capabilities for everyone. If our students learn public reasoning in all sorts of spaces in university, including the pedagogical, they may carry this into and back to society,” she said.

Educating for equality

Empowering society and fighting for justice are some of the crucial contributions made possible through fostering the epistemic capability of all students. “The capability requires that each student is recognised as both a knower and teller, a receiver and a contributor in critical meaning and knowledge, and an epistemic agent in processes of learning and critical thinking,” states Prof Walker.

In a young democracy like South Africa’s, inclusive public reasoning becomes all the more essential in order to achieve equality, uphold rights and sustain democracy as enshrined in the constitution, thereby improving people’s lives. 

News Archive

UV betreur afsterwe van baanbreker
2006-06-21

Die hoofbestuur van die Universiteit van die Vrystaat (UV) het met hartseer verneem van die afsterwe van dr. Barnie Human.

 Dr. Human het ‘n B Com- en honneursgraad aan die UV verwerf.  Sy  bande met die UV strek oor amper veertig jaar.   Hy was vanaf 1967-1995 lid van die UV-Raad en was vir meer as dertig jaar betrokke by fondswerwingsprojekte vir die Ontwikkelingstrustfonds van die UV.  In 1977 is hy verkies tot nasionale voorsitter van die UOVS Oudstudente Reünie, voorloper van die latere Kovsie-Alumni Bond.  Hy is in 1981 deur sy alma mater vereer met ‘n eredoktorsgraad in ekonomie. 

 Dr. Human, wat deurlopend baie aktief betrokke by die aktiwiteite van die Kovsie- Alumni Bond, het in 1985 die Bond se hoofbestuurstoekenning ontvang vir uitsonderlike diens gelewer aan die UV.  Hy is ook in 1993 aangewys as ere-trustee van die Ontwikkelingstrustfonds.

 In Oktober 2004 het die UV hom vereer met ‘n Eeufeesmedalje vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die UV se fondsinsamelingsaksies, veral ten opsigte van die vestiging van fisiese fasiliteite op die Hoofkampus in Bloemfontein.  Sy geldelike bydrae het die UV in staat gestel om die Callie Human-sentrum te bou.  Die sentrum is ter nagedagtenis van sy seun, Callie wat in 1967 in ‘n motorfietsongeluk oorlede is, opgerig.

 “Dr. Human was ‘n ware steunpilaar vir die UV.  Ons is dankbaar dat ons hom in 2004 daarvoor kon vereer met ‘n Eeufeesmedalje voor sy afsterwe,” sê prof. Frederick Fourie, Rektor en Visekanselier van die UV.

 “Ons simpatiseer ook met mev. Swannie Human en die egpaar se dogter, mev. Christina Strydom.  Dr. Human laat nie net ‘n leemte in die Bloemfonteinse sakewêreld nie, maar ook in die harte van die mense aan die UV wat hom geken het en saam met hom gewerk het,” sê prof. Fourie.

 Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel:  (051) 401-2584
Sel:  083 645 2454
E-pos:    loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
21 Junie 2006

 

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept