Dr Anthea Van Jaarsveld
Position
Senior Lecturer
Department
Drama and Theatre Arts
Address
Drama and Theatre Arts
IB 26
UFS
Telephone
051 4012657
Office
Flippie Groenewoud Building: Block B 210
Information

Short CV

Dr. Anthea van Jaarsveld 

 

Qualification(s)

 

Education and Qualifications

BACCALAUREUS ATRIUM

Drama and Theatre Arts

1986

UOFS

H.E.D

 

 

Drama and Afrikaans and Dutch as Majors

1987

UOFS

BACCALAUREUS ARTIUM HONORES

Linguistics and literature

1988

UOFS

MAGISTER ARTIUM

Literature

1990

UOFS

PHILOSOPHIAE DOCTOR

Literature

1994

UOFS

 

 

 

Prizes and Awards

 

Awards

YEAR

AWARD

SPONSOR

1988-90

Human Sciences Research Council / Centre for Science Development

Award for Masters Study

Human Sciences Research Council

1991-93

Human Sciences Research Council / Centre for Science Development

Award for Doctoral Study

Human Sciences Research Council

1988

Award for best student in section Dutch language and literature UOFS

De Ambassade van het koninkrijk der Nederlanden

1988

Marius Jooste Award

Best Master’s Study in Afrikaans

Perskor

 

2006

Merit bonus – Dean’s office

 

UFS

2006

Research award

UFS

2007

Research award

UFS

2008

Research award

UFS

2008

Research award

NKN (Northern Knowledge Network of the Netherlands)

2009

Research award

NKN (Northern Knowledge Network of the Netherlands)

 

 

Research

Artistic Research Outputs

TITLE OF PRODUCTION

INVOLVEMENT

EXPOSURE

YEAR

Die Dokumente

Actor

UFS

2009

Kristalvlakte

Director

UFS

2019

Written Research Output

AUTHOR(S)

YEAR

TITLE

PUBLICATION TYPE

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2019

“The use of foreignization and domestication (Venuti) in the film version of André P. Brink`s novel, A dry white season as a form of exoticism”. (With prof. H.P. van Coller). In Press. FILLM (The International Federation for Modern Languages and Literatures), Book publication.

Book Chapter

Van Jaarsveld, A

2019

“‘n Argument vir verraad en verset: ‘n Dramatologiese lesing van Dagboek van ‘n verraaier (1978), deur J.C. Steyn”. JC Steyn en Afrikaans – ’n viering, (ed) H.P. van Coller, A. Van Niekerk, B.J. Odendaal.

Book Chapter

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2019

“Fees van die ongenooides (P.G. du Plessis. ‘n besinning oor historiese representasie”. ‘n Huldiging, P.G. du Plessis: Hy was ‘n rukkie pagter hier, (ed) H. du Plooy. (With prof. H.P. van Coller), ISBN: 978-1-920188-54-2.

Book Chapter

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2019

Kyk en sien in die dramas van P.G. du Plessis: rekonstruksie van `n poëtika”. ‘n Huldiging, P.G. du Plessis: Hy was ‘n rukkie pagter hier, (ed) H. du Plooy. (With prof. H.P. van Coller), ISBN: 978-1-920188-54-2.

Book Chapter

Van Jaarsveld, A

2018

“Die Afrikaanse filmgeskiedenis binne ‘n groter Suid-Afrikaanse konteks in heroënskou: Eksklusiewe struikelblokke in die weg van inklusiwitiet”. [“The Afrikaans film history re-evaluated within the bigger South African context: Exclusivity obstacles in the way of inclusivity”]. Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, 43(2): 33 – 56. ISSN (online): 2415 0509.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

2018

”Shifting disciplinary boundaries – Film study as an under exploited field in the literary system. Disgrace by J.M. Coetzee, a case study”. SATJ, 32(2). ISSN (online): 1013 7548.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2018

“The indigenous Afrikaans film: Representation as a nationalistic endeavour”. (With prof. H.P. van Coller). Literator - Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies, 39(1), April. ISSN: (Online) 2219-8237, (Print) 0258-2279.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2017

“Die filmweergawe van André P. Brink se roman A dry white season as vorm van vertaling”. (Deel 2). [“The film version of André P Brink’s novel A dry white season as a form of translation” (Part 2)]. (With prof. H.P. van Coller). Stilet, 29(2), September 2017: 116 – 136. ISSN: 1013-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2017

“Die filmweergawe van André P. Brink se roman A dry white season as vorm van vertaling”. (Deel 1). [“The film version of André P Brink’s novel A dry white season as a form of translation” (Part 1)]. (With prof. H.P. van Coller). Stilet, 29(2), September 2017: 95 – 115. ISSN: 1013-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

2017

“‘n Kontekstualisering van paradigmas in die Afrikaanse filmbedryf en die daarstel van ‘n ideale Afrikaanse filmargief binne ‘n Suid-Afrikaanse konteks”. [“A contextualisation of paradigms within the Afrikaans film industry together with the founding of an ideal Afrikaans film archive within a South African context”]. Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, 42(2), pp 98 – 126. ISSN: 2415-0509.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

2017

“Die Hertzogprys vir drama: Griekse tragedie, Middeleeuse moraliteitspel of Negentiende-eeuse realiteit – die problematiek en uitdagings binne die drama-“industrie” en die invloed daarop by die toekenningsproses”. [“The Hertzog prize for drama: Greek trsgedy, Medieval morality play or Nineteenth century reality – the problematic nature of and challenges within the drama “industry” and the influence it bears upon the process of awarding prizes”]. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 57, Volume 57, No 2-1, June 2017. pp 387- 411. ISSN: 0041-4751.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Luwes, N

2016

"Deon Opperman”. Perspektief en Profiel, [Perspective and Profile] (ed.) H.P. van Coller. (With prof. Nico Luwes), pp. 885 – 913. ISBN: 9780627031052.

Book Chapter

 

Van Jaarsveld, A

2016

“Pieter-Dirk Uys, steeds op sy stukke met Stukke Teater”. [“Pieter-Dirk Uys, still on top of his game with Stukke teater”] Tydskrif vir Letterkunde. Vol 53, No1, (2016). pp 245-248. ISSN: 0041-476X (hard copy), 2309-9070 (on line).

Accredited Research Review

 

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2016

“Deiktiese patrone in die verfilming van J.M. Coetzee se Disgrace (2008). Deel 2”. [“Deictical patterns in the film version of J.M. Coetzee’s Disgrace (2008). Part 2”]. (With prof. H. P. van Coller.) Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 56, Volume 56, No 3: September 2016. pp 844-855. ISSN: 0041-4751.

Accredited Article

 

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2016

“Deiktiese patrone in die verfilming van J.M. Coetzee se Disgrace (2008) Deel 1”. [Deictical patterns in the film version of J.M. Coetzee’s Disgrace (2008) Part 1]”. (With prof. H. P. van Coller.) Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 56, Volume 56, No 2: June 2016. pp 710-723. ISSN: 0041-4751.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

2015

"Gerhard Beukes”. Perspektief en Profiel, [Perspective and Profile] (ed.) H.P. van Coller. pp. 363 – 369. ISBN: 9780627031045.

Book Chapter

 

Van Jaarsveld, A

2014

“‘n Nederlandse teekoppie, ‘n Duitse klavier, Britse univorms en ‘n kameralens:

Fees van die Ongenooidae, deur P.G. du Plessis, die artefak en sy geheuepotensiaal”. [Dutch cutlery, a German piano, British uniforms and a camera lens: Feast of the uninvited by P.G. du Plessis, the artefact and it’s memory potential] Stilet XXVI: March 2014.pp. 75-94. ISSN: 1013-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

2013

“Skrapnel deur Willem Anker” [Skrapnel by Willem Anker]. South African Theatre Journal 26:1. ISSN: 1013-7548.

Accredited Research Review

 

Van Jaarsveld, A

2012

“Van roman na film: geen Disgrace vir J M Coetzee. ‘n Ondersoek na die proses van filmverwerking”. [From novel to film: no Disgrace for JM Coetzee. An investigation into the process of film adaptation]. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 52(2) June 2012. pp. 307-321. ISSN: 0041-4751.

Accredited Article

 

Van Jaarsveld, A

2012

“Die manifestasies van vrouwees, onbegrensd uitgebeeld in gevangenskap – Die See deur Reza de Wet”. [The manifestations of womanhood, boundlessly depicted in captivity – The Sea by Reza de Wet]. Tydskrif vir Letterkunde, 49 (2) 2012. ISSN: 0041-476X.

Accredited Research Review

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2010

“Die spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering. Deel 2”. (With prof. H. P. van Coller.) Tydskrif vir Letterkunde. 47(2) Spring: 2010. pp. 113-128. ISSN: 0041 476X.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2010

“Die spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering. Deel 1”. (With prof. H. P. van Coller.) Tydskrif vir Letterkunde. 47(1) Autumn: 2010. pp. 25-40. ISSN: 0041 476X.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2009

“Identiteitskepping en die strooisage – die geval Sewendelaan”. [“Creating identity in the soap opera - a case study of Sewendelaan”]. (With Prof H. P. van Coller.) Stilet. XXi:i. March 2009. 19-38. ISSN: 1013-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2008

“The footprints of Raka: on rewriting and canonization”. (With prof. H. P. van Coller.) The international journal of the book. 5 (3): 89-96. ISSN: 1447-9516.

Accredited Article

 

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2008

“Vergenoeg: George Weideman as dramaturg. Deel 2”.[Vergenoeg: George Weideman as dramatist. Part 2] (With prof. H. P. van Coller.) South African Theatre Journal. Volume 22: 2008. pp150-165. ISSN: 1013-7548.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2007

“Vergenoeg: George Weideman as dramaturg. Deel 1”. [Vergenoeg: George Weideman as dramatist. Part 1] (With prof. H. P. van Coller.) South African Theatre Journal. Volume 21: 2007. pp328-344. ISSN: 1013-7548.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A and Luwes, N

2006

“Deon Opperman (1962-)”. Perspektief en Profiel, [Perspective and Profile] (ed.) H.P. van Coller. (With prof. Nico Luwes), pp.386 – 400. ISBN: 0627025919.

Book Chapter

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2006

“George Weideman se radiodramas: ‘n voorlopige beskrywing en evaluering. [Radio dramas by George Weideman: a preliminary description and evaluation.] (With prof. H. P. van Coller.) Ensovoort. 11 (1): 58-96 (With prof. H.P. van Coller. ISSN: 0257-2036.

Accredited Article

 

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2006

“Tendense in die Afrikaanse drama en teaterwêreld – ‘n Bestekopname (met verwysing na enkele Sanlamprys-finaliste). “[Tendencies in the Afrikaans drama and theatre world – A survey (with reference to some Sanlam prize finalists).] (With prof. H. P. van Coller.). Stilet. Xviii:i. March 2006. 69 – 89. ISSN: 1013-4573.

Accredited Article

 

Van Jaarsveld, A and Van Coller, HP

2005

“Konfrontasie en vergifnis: ‘n outobiografiese lesing van Boesman my seun (2004) deur Deon Opperman.“ [Confrontation and forgiveness: an autobiographical reading of Boesman my seun (2004) by Deon opperman.] (With prof. H. P. van Coller.). Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TNA) September 2007. 12(2). pp206 - 224. ISSN: 1022-6966.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

2003

"Die sentrale tematiek in die drama-oeuvre van André P. Brink – 1956 tot 1997”. [The central theme in the dramatic works of André P. Brink – 1956 to 1997] Stilet. Vol XIV: 2 September 2003. 133 – 141. ISSN: 1323-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

1999

"Kruiskulturele verwysings in die letterkunde – `n politieke magspel". [Crosscultural references in literature – a political power play] Stilet. Vol XI: March 1999: 1 – 8. ISSN: 1013-5473.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

1999

Since 1999 numerous Accredited Article Reviews for 8 Accredited journals.

Article Reviews

Van Jaarsveld, A

1998

"Gerhard Beukes". Perspektief en Profiel, [Perspective and Profile] (ed.) H.P.

van Coller. pp.245 – 249. ISBN: 0627023460.

Book Chapter

 

 

Van Jaarsveld, A

1997

"Multikulturaliteit en referensialiteit binne die onderrigkonteks van Afrikaanse literatuur as tweedetaal". [Multiculturality and referentiality within the teaching context of Afrikaans literature as second language].Published Conference proceedings. Multiculturality in South African higher education. Multicultural Conference 16 - 18 April. UFS: 244 – 254. ISSN: 1323-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

1996

Since 1996 17 written book reviews in Volksblad.

Book Reviews

 

Van Jaarsveld, A

1995

" `n Kommunikatiewe benadering tot die letterkundeonderrig binne `n diverse samelewingsverband in Suid-Afrika". [A communicative approach to literature teaching within a diverse community situation in South Africa] Stilet. Vol. vii:2:117 – 125. ISSN: 1013-4573.

Accredited Article

Van Jaarsveld, A

1994

Ph.D. in Afrikaans and Dutch at the UOFS. Referensialiteit binne die onderrigkonteks van Afrikaanse Literatuur (met fokus op die Drama-genre).

PhD Thesis

Van Jaarsveld, A

1990

M.A. in Literature. Referensialiteit in "Blaaskans, die bewegings van Flip Nel" deur John Miles. [Referentiality in

“Blaaskans, die bewegings van Flip Nel” by John Miles] (With distinction).

MA Dissertation

 

 

Courses Presented

Undergraduate Program(s)

B.A. (Drama and Theatre Arts) since 2018 (Prior to 2018 in CV)

1ST YEAR MODULES

DRAT1605 – Theories of the Performing Arts 1

NQF Level:

6

Credits:

4

Unit – 5 Text Analysis Theory

2ND YEAR MODULES

DRAT2707 – Performance Art 2

NQF Level:

6

Credits:

5

Dramaturgical Text Analysis

 

2ND YEAR MODULES

DRAH2606 – Performance Art 2

NQF Level:

7

Credits:

5

South African Theatre

 

Postgraduate Program(s)

B.A. Hons (Drama and Theatre Arts) since 2018 (Prior to 2018 in CV)

MODULES

DRHR 6804

NQF Level:

8

Credits:

7

Ideologies and Research Methodology

Postgraduate Program(s)

M.A. (Drama and Theatre Arts)

MODULES

DRMM8900 – Dissertation Drama and Theatre Arts

NQF Level:

9

Credits:

180

Supervision

 

Postgraduate Program(s)

Ph.D. (Drama and Theatre Arts)

MODULES

Promotor

NQF Level:

10

Credits:

360

 

 

        

    

Postgraduate Supervision

 

Post-graduate Supervision [M.A. & Ph.D.] since 2018 (Prior to 2018 in CV)

YEAR

CANDIDATE

QUALIFICATION

ROLE

TITLE

STATUS

2018

BSwart

MA (Drama and Theatre Arts)

Supervisor

Adam Small – The Alienated writer: A critical analysis of Small and Kanna Hy Kô Hystoe (1965).

Ongoing

2018

T Heydenrych

Ph.D (Drama and Theatre Arts)

Supervisor

To tell our Storie”: Reflections on a Queer Adaptation of Hamlet in Twenty-first Century South Africa.

Ongoing

2018

C Steyn

Ph.D (Drama and Theatre Arts)

Supervisor

‘n Sisteemteoretiese benadering tot die Afrikaanse filmbedryf.

Ongoing

2019

C Nortier

MA (Drama and Theatre Arts)

Supervisor

No Title yet

Ongoing

 

 

External Moderation and Assessment

External Assessor Reports since 2018 (Prior to 2018 in CV)

YEAR

CANDIDATE

INSTITUTION

DEGREE

COMPLETED

2019

SJ Lubbe

 

North West University

MA

Complete

2019

ES de Klerk

 

North West University

PhD

Complete

               

 

 

Committees, Boards and Professional Memberships

 

Committees

YEAR

ORGANIZATION

ROLE

From 2019

Scientific Committee – The Arts

Member

From 2017

South African Association for Neerlandistiek

 

Board Member

From 2016

SA Academy’s selection committee for the Daleen Bekker Prize

 

Member

From 2016

SA Academy’s Letterkundekommissie

 

Board Member

From 2016

Fonds Neerlandistiek

 

Board Member

From 2012

IVN [Internasionale Vereniging vir Neerlandistiek]

 

Member

From 2004

South African Academy for Arts and Science – working community, Bloemfontein

 

Board Member

From 2004

South African Academy for Science and Arts

 

Member

From 2002

The Association Netherlands – South Africa

 

Member

From 2000

The Afrikaans Literature Association

 

Member

From 1991

FAK [Federation of Afrikaans Cultural Associations]

Member

From 1991

Faculty Board – The Humanities

Member

 


Publications (Short List)

 

Area(s) of Interest

Afrikaans and/or Dutch drama studies - This field of study is based on the study of approaches in the literature, with specific reference to the drama as genre. It includes semiotics, hermeneutics, reception theory, and others. A field of study that could fit in with this involves the dramatological analysis of specific texts against the background of named approaches. A combination of the above-mentioned would form a more complete unit with a fundamental theoretical basis, together with practical applications and interpretations of applicable drama texts. The study of certain drama mediums such as the traditional stage drama, the radio drama, the television drama, cabaret, one-man shows and community theatre, with practical applications to relevant texts are also presented.

Afrikaans and/or Dutch film studies  - This field of study is based on the study of Afrikaans and/or Dutch film with practical applications to relevant film texts. Here the distinctive characteristics of for instance the traditional stage drama, the radio drama, the television drama, cabaret, one-man shows and community theatre could be studies comparatively. Thereafter different types of texts could be measured and evaluated on grounds of their specific distinctive characteristics.

Theatre and Film Criticism - This field of study is based on the study of critical methodology within a theatre and cinematographic context. It provides a series of theoretical aids that are needed for well-considered cultural self-reflection, as well as critical thinking and textual analysis. The main aim of this module it to lead students through a process that enables them to evaluate and interpret critically, but also to generate knowledge within a contemporary South African context and even outside those borders regarding theatre and film criticism.

Courses Presented

 


FACULTY CONTACT

T: +27 51 401 2240 or humanities@ufs.ac.za

Postgraduate:
Marizanne Cloete: +27 51 401 2592

Undergraduate:
Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful, to better understand how they are used and to tailor advertising. You can read more and make your cookie choices here. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept