Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Years
2017 2018 2019 2020
Previous Archive
29 January 2019 | Story Xolisa Mnukwa | Photo Anja Aucamp
Prof Francis Petersen speech
“We can create an institution that operates and lives in the times of embracing and celebrating diversity, inclusivity, and academic excellence by ensuring that students own their time at university,” said Prof Francis Petersen.

25 January 2019 marked the official welcoming of the University of the Free State’s (UFS) first-year students, as they moved into their respective residences and were warmly welcomed on the UFS Bloemfontein Campus. This day also marked the start of the registration process for first-year students.

According to first-year Psychology student Keisha Claasen, who moved into her residence earlier on 25 January, her first experience of the UFS was daunting but exciting, as she had never been in a similar environment. According to Given Gwerera, who dropped his son off at the Karee residence earlier the day, “the UFS is an institution with great culture and an overall good academic record.” He further explained that he trusts his son to make full use of the opportunities presented to him, as he has a cool head on his shoulders.

On the evening of 25 January, an eager group of millennials, joined by their parents, took the first sip from their cup of varsity life as they assembled on the Red Square of the Bloemfontein Campus to meet the Rector and Vice-Chancellor, Prof Francis Petersen, members of Rectorate, the deans of all faculties, and the Student Representative Council (SRC) of the UFS.

“2019 will be a year of continued change; the UFS is thrilled about the prospect of bringing about opportunities for adaptation and realignment to the future,” said Prof Francis Petersen.

He further explained that the university prides itself in moulding its students into well-rounded individuals who will develop into globally competitive graduates as required in a diversity of landscapes. Prof Petersen urged first-years to remain open to the technological developments that go with globalisation, because of its permanent effects on society today.

First-years were further advised to take advantage of the rich pool of academic research and knowledge that is characteristic of the university and is piloted by UFS scholars, by engaging with and learning from them.

The inspiring night concluded on a colourful note, as the audience enjoyed an artistic laser show in front of the Main Building. Caption:

“UFS academics conduct research that forces the world to take note,” said Prof Francis Petersen at the official first-year welcoming ceremony on the UFS Bloemfontein Campus.

News Archive

Verklaring - Afsterwe van student
2005-03-07

Afsterwe van eerstejaarstudent - Verklaring deur Die Rektor en Visekanselier van die UV, Prof Frederick Fourie

Die bestuur van die UV is diep ontsteld oor die tragiese dood van een van ons studente, Hannes van Rensburg, die afgelope naweek. Ons het reeds met die ouers geskakel en ons innige simpatie aan hulle oorgedra.

“Ek is ook erg bekommerd oor die aard van die bewerings oor drankgebruik en -misbruik, en neem elkeen van die bewerings ernstig op.” Die UV-bestuur is, net soos besture by ander universiteite, uiters bekommerd oor die drinkkultuur onder studente, veral ook die element daarvan wat met gewaande manlikheid te doen het. Ook ander elemente van koshuiskultuur en –gesagsverhoudinge hou dalk hiermee verband.

“Ek is ook ten sterkste gekant teen praktyke wat studente dwing tot sekere gedrag soos byvoorbeeld gedwonge drankgebruik”.

Iets soos ‘n “pa-seun” aand is ‘n verskynsel wat by verskeie universiteite voorkom. By die UV is dit geensins deel van die oriënteringsfase van eerstejaars nie. Dit vind juis etlike weke na die ontheffing van die eerstejaars plaas. Dit is ‘n normale funksie waarin seniors en eerstejaars saam sosiaal verkeer in die seniorbonde van koshuise.

Die UV-bestuur het streng beheermaatreëls in plek om drankgebruik te reguleer en dit binne perke te hou. Baie word gedoen om die verantwoordelike gebruik van alkohol aan te moedig. Dit is egter nie altyd moontlik om die individuele gedrag van studente te reguleer nie.

Ek kondig dus die volgende stappe aan, wat onmiddellik van krag is:

  • Die reg van alle seniorbonde op die UV kampus om alkoholiese drank te bedien word onmiddellik teruggetrek, tot verdere kennisgewing.
  • ‘n Indringende ondersoek onder leiding van dr Ezekiel Moraka, Viserektor: Studentesake, na die omstandighede rondom hierdie tragiese gebeurtenis is reeds geloods.
  • ‘n Breër ondersoek na die drinkkultuur en verwante elemente van koshuistradisies sal deel van hierdie ondersoek wees.

Dissiplinêre stappe sal geneem word teen persone wat skuldig bevind word aan wangedrag met betrekking tot hierdie tragiese voorval.


Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
7 Maart 2005

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept