Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
14 December 2020
Prof Abdon Atangana
Prof Abdon Atangana is known for his work in developing a new fractional operator used to model real-world problems arising in the fields of science, technology, and engineering. He was recently awarded the TWAS Mohammad A. Hamdan Award by The World Academy of Sciences.

Prof Abdon Atangana, Professor of Applied Mathematics in the Institute for Groundwater Studies at the University of the Free State (UFS), was awarded the TWAS Mohammad A. Hamdan Award by The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries.

It is the first time that the TWAS Mohammad A. Hamdan Award was bestowed. According to a statement issued by TWAS, this award is given for outstanding mathematical work carried out by a scientist working and living in Africa or the Arab region. It states that the award can be given for work in pure mathematics, applied mathematics, probability, or statistics. Prof Atangana received the award for his contribution to fractal mathematics and partial differential equations.

Making a difference in society

He is known for his research in developing a new fractional operator, the Atangana-Baleanu operator, which is used to model real-world problems. With this operator, he not only describes the rate at which something will change, but also account for disrupting factors that will help to produce better projections.

His work can be applied to make complicated predictions in the fields of science, technology, and engineering. His models can, for instance, help to predict the spread of infectious diseases among people in a settlement, forecasting the number of people who will be infected each day, the number of people who will recover, and the number of people who will die.

Prof Atangana’s models can also help to advise people drilling for water by predicting how groundwater is flowing in a complex geological formation. These are only two examples of how his work can be applied to make a difference in society.

The award from TWAS is the third prestigious commendation he has received in the past month. He was recently named as one of the top 1% scientists on the global Clarivate Web of Science list. His name also appeared on a global list of leading scientists published by Stanford University in the United States. The list is the result of a study published in PLOS Biology, a peer-reviewed open-access journal.

World’s most accomplished scientists

Honours awarded by TWAS and its partners are among the most prestigious for research in the developing world. They recognise outstanding achievements and contributions to science and acknowledge the best work by scientists from the global South.

TWAS, founded in 1983 by a group of scientists under the leadership of Pakistani physicist and Nobel laureate, Abdus Salam, believes that developing nations – by growing strength in science and engineering – will be able to address challenges such as hunger, disease, and poverty, through their knowledge and skills.

TWAS is represented in 100 countries, and of the more than a thousand elected fellows, 14 are Nobel laureates. Eighty-four percent of these fellows are from developing nations. TWAS fellows are also some of the world’s most accomplished scientists.

News Archive

UV vestig hom afgelope eeu as leier op verskeie terreine
2004-05-11

Michelle O'Connor - Volksblad - 11 Mei 2004

Ondank terugslae nou 'n 'gesonde volwassene'

HOEWEL die Universiteit van die Vrystaat (UV) vanjaar sy eeufees vier en met 23 000 studente die grootste universiteit in die sentrale deel van die land is, was dié instelling se geboorte glad nie maklik nie. MICHELÉ O'CONNOR het met prof. Frederick Fourie, rektor, oor die nederige begin van dié instelling gesels.

DIE behoefte aan 'n eie universiteit in die Vrystaat het reeds in 1855, kort ná die stigting van Grey-kollege, kop uitgesteek.

Grey se manne het hulleself teen 1890 begin voorberei om die intermediêre B.A.-eksamens af te lê. Dié eksamen het hulle toegang gegee tot die tweede jaar van 'n B.A.-graad aan die destydse University of the Cape Good Hope, nou die Universiteit van Kaapstad.

"Presidente F.W. Reitz en M.T. Steyn het destyds albei die stigting van 'n universiteit hier bepleit. Die grootste rede was sodat die seuns van die Vrystaat nie weggestuur word nie.

"Dié twee se droom is op 28 Januarie 1904 bewaarheid toe ses studente hulle onder dr. Johannes Bril, as hoof/rektor van Grey-kollege, vir die graad B.A. ingeskryf het. Dié graad is aanvanklik deur die Kaapse universiteit toegeken.

"Net die klassieke tale soos Latyns en Grieks, die moderne tale, Nederlands, Duits en Engels, filosofie, geskiedenis, wiskunde, fisika, chemie, plant- en dierkunde is aanvanklik aangebied.

"Die UV se geboue het gegroei van 'n klein tweevertrek-geboutjie wat nou naby Huis Abraham Fischer staan, en verblyf in die Grey-kollege se seunskoshuis," sê Fourie.

Volgens hom is die universiteit se eerste raad en senaat tussen 1904 en 1920 saamgestel. Die eerste dosente is aangestel en die eerste geboue opgerig. "Dié tyd was egter baie moeilik.

"Die instelling het teen 1920 net 100 studente gehad en was geldelik in die knyp. Daar was geen vaste rektor nie en geen vooruitgang nie. Vrystaatse kinders is steeds na ander universiteite gestuur.

"Ds. J.D. Kestell, rektor van 1920 tot 1927, het egter dié instelling finaal gevestig.

"Hy het self studente van oor die hele Vrystaat gewerf en geld by onder meer kerke en banke ingesamel. Kestell het selfs Engelse ouers oortuig om hul kinders na die Greyuniversiteitskollege (GUK) te stuur en teen 1927 het dié instelling met 400 studente gespog.

"In die tydperk tussen 1927 en 1950 het die GUK weer verskeie terugslae beleef.

"In dié tyd was dit onder meer die Groot Depressie en die Tweede Wêreldoorlog. Die armblanke-vraagstuk het regstreeks op studente en dosente ingewerk en die politieke onderstrominge van dié tyd het die instelling ontwrig.

"Die GUK het egter oorleef en die Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat (UKOVS) is in 1935 gebore," sê Fourie.

Hy sê in dié tyd is verskeie fakulteite gevestig en teen 1950 het die UKOVS met 1 000 studente gespog.

Teen 1950 het dit 'n onafhanklike universiteit geword en die naam is verander na die Universiteit van die OranjeVrystaat (UOVS).

Dié tydperk is gekenmerk deur Afrikaner- en blanke selfvertroue en heerskappy. Studentegetalle het tot 7 000 in 1975 gegroei en heelwat vooruitgang het in dié tyd plaasgevind.

"Tussen 1976 en 1989 sukkel dieuniversiteit weer met onder meer ekonomiese krisisse, die land se politieke onstabiliteit en word die UOVS geï soleer.

"Een ligpunt in dié tyd is die toelating van die eerste swart studente, die nuwe Sasol-biblioteek en die fakulteit teologie wat die lig sien.

"Tussen 1990 en vanjaar het die UOVS verskeie op- en afdraandes beleef. Die universiteit doen nie net die eerste stappe van transformasie nie, maar begin ook aan 'n beleid van multikulturaliteit werk.

"Die UOVS se naam verander in 1996 na die Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State en in 2001 word die Sotho-vertaling bygevoeg.

"Geldelike druk en probleme neem drasties toe en personeel word gerasionaliseer.

"Teen 2000 begin die UV met 'n draaistrategie en studentegetalle neem tot meer as 23 000 toe," sê Fourie.

Hy sê die UV het die afgelope eeu nie net verskeie terugslae oorleef nie, maar homself ook op verskeie gebiede as 'n leier gevestig.

Die universiteit behaal sy eie geldelike mikpunte, neem 'n nuwe taalbeleid van veeltaligheid aan en herbelê in personeel.

Die instelling inkorporeer die kampusse van die Vista- en Qwaqwa-universiteit en groei internasionaal.

Die UV vestig ook fondamente van 'n institusionele kultuur van verdraagsaamheid, geregtigheid en diversiteit.

"Die baba het in die afgelope eeu 'n gesonde volwassene geword."

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept