Publications: 1990 - 1992

1990

 • "Atletiektalent verdwyn" Sportbulletin. Instituut vir Sportnavorsing en -opleiding. Universiteit van Pretoria. Jaargang 13, nr. 3. Julie 1990. Prof N.A.J. Coetzee
 • "Movement and the child." The Natal Physical Educator. XII: 60-63. 1990. Prof N.A.J. Coetzee
1991

 • SA Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoeding en Ontspanning. Skoolvandalisme, skoolhoofde en die aanwending van skoolfasiliteite vir gemeenskapsrekreasie, 13 (2):1-9. Dr H.J. Bloemhoff
 • SA Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoeding en Ontspanning. Die werkbevrediging van blanke Liggaamlike Opvoeding - leerkragte in die Oranje-Vrystaat. 14 (2):9-19. Dr H.J. Bloemhoff
 • Weich DJV, Bester FCJ, Brüssow MW. Die long en veroudering / The lung and ageing CME 8: 7. Prof N.A.J. Coetzee
 • Brüssow MW. A morphometric analysis of the influence of serotonin vapor inhalation on growth of the respiratory membrane in rats. Tesis. UOVS. Bloemfontein.
 • #"Die stand van grondslaestudie in Menslike Bewegingskunde aan sommige universiteite in die R.S.A." Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Hoër Onderwys. 5(1). 1991. Prof N.A.J. Coetzee
 • "Relasies van menswees as opvoedingsopgaaf - 'n Christelike perspektief." Roeping en Riglyne. VCHO. 39(2): 1991. Prof N.A.J. Coetzee
 • "Sport: 'n Bate of Karikatuur van die Samelewing." Roeping en Riglyne. VCHO. 39(4): 1991. Prof N.A.J. Coetzee
 • #"Spel as opvoedingsmoontlikheid." Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Opvoedkunde. Vol. 11(4). Prof N.A.J. Coetzee
1992

 • Brüssow MW. Effect of amino acid supplementation on exercise performance. RSA Patent 94/5197.
 • #"Die Kind en sy Bewegingsfunksie." Tydskrif vir Christelike Wetenskap. 28(1): 1992. Prof N.A.J. Coetzee
 • #"Bewegingsopvoeding in Fundamentele perspektief." Fokus 2000 Tydskrif vir Opvoedkunde. 20(1 en 2): 1992. Prof N.A.J. Coetzee
Key

 • # SAPS / AND/ OR reviewed by external referees

FACULTY CONTACT

Central Information Office
T: +27 51 401 3739
F: +27 86 579 5154

E: StudentAdminFHS@ufs.ac.za

Student Administration
Faculty Administration

Health sciences block next to contact

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful, to better understand how they are used and to tailor advertising. You can read more and make your cookie choices here. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept