Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
30 July 2019 | Story Valentino Ndaba | Photo Barend Nagel
HR Kovsie Care
The great poet Virgil once said: “The greatest wealth is health.”

The World Health Organisation (WHO) recently listed burnout as an occupational phenomenon in the 11th Revision of the International Classification of Diseases. Although not classified as a medical condition, its imprint on employees’ health status is absolute. 

The hallmark of any conducive workplace is its ability to assist employees to successfully manage stress. The Occupational Development and Employee Wellness Division at the University of the Free State’s (UFS) Department of Human Resources (HR) continues to make concerted efforts to ensure the good mental and physical health of all staff members.

Solving an occupational dilemma

Burnout is characterised by feelings of energy depletion, increased mental distance from one’s job, and reduced professional efficacy. Over the past few years HR has launched various preventive programmes for support and academic staff as well as service workers.

One of these initiatives is the Power Hour sessions which are hosted at lunchtime across all campuses. These interactive platforms cover topics ranging from pain, emotional intelligence, bullying, healthy eating habits, resilience and anxiety. 

Fitness as a stress reliever

Over the years what were known as Takkie Tuesdays and Thursdays have evolved into “Take a Break & Feel the difference”. Staff members take 30-minute walks during lunchtime to boost productivity, confidence, energy levels, concentration and creativity while reducing stress symptoms and preventing lifestyle illnesses.

“Our mission is to cultivate a culture of health and wellness. We believe that when the culture is conducive it affects staff performance. The main purpose is to create an environment where people are mentally and physically well,” said Burneline Kaars, head of the wellness division.

Caring is sharing knowledge

True to its tagline “Care”, which stands for: Create, Attract, Retain, Excellence, the division works around the clock to care for staff members’ mental wellbeing. This includes referring those who need curative measures for free counselling provided by Careways.

Another way through which the division inspires employees to enrich their minds, bodies and souls is the Workout@Work programme that offers cardio exercises after office hours and the Pedometer Challenge which tracks physical movement throughout the day.

“It all boils down to being more active. It gets people to leave the office, enjoy the sun, and become more creative and energised,” says Arina Engelbrecht, Employee Wellness Specialist. News Archive

UV belê in gehalte met strategiese fokusgroepe - Volksblad
2006-02-09

Verslaggewer
DIE Universiteit van die Vrystaat (UV) gaan vanjaar R10 miljoen beskikbaar stel om sekere van sy akademiese en navorsingsaktiwiteite in strategiese fokusgroepe te bedryf.

 

Volgens prof. Frederick Fourie, rektor en visekanselier van die UV, is hierdie ’n belegging in gehalte wat sal help om die UV nasionaal en internasionaal van ander universiteite in die wêreld te onderskei.

Tydens die amptelike opening van die UV verlede week het Fourie beklemtoon dat die strategiese fokusgroepe veel meer behels as net ’n herorganisering van gevestigde navorsingsgebiede.

“Sulke fokusgroepe behels ’n gefokusde deskundigheidsgebied en nie slegs navorsing nie, maar ook sterk voorgraadse en veral nagraadse onderrig en ’n potensieel sterk wetenskaplike grondslag vir samelewingsdiens.

“Strategiese fokusgroepe sal georganiseer word op die grondslag dat hierdie kennisgebiede op kort termyn die vlagskepe van die UV kan word. Dit beteken dat hierdie die gebiede is waarin die UV nou of in die toekoms waarskynlik ’n kompeterende voorsprong sal hê.”
Hy het gesê dit is belangrik dat die UV hom in die volgende fase van sy ontwikkeling posisioneer, nie net as ’n goeie onderrig- en navorsingsuniversiteit nie, maar ook as ’n universiteit wat in strategies belangrike kennisgebiede uitblink. Dit is noodsaaklik om energie en hulpbronne so te rig.

Nie alle akademiese en navorsingsaktiwiteite gaan egter hierdeur geraak word nie. ’n Breë ondersteuningsgrondslag is die afgelope paar jaar geskep vir uitnemende navorsing deur alle akademiese personeellede in hul eie navorsingsgebiede. Dié inisiatief sal naas die nuwe fokusgroepinisiatief steeds voortgaan.

Fourie sê die strategiese fokusgroepbenadering sal in lyn wees met die benadering wat ontwerp word deur die Nasionale Navorsingsraad (NNR) om nasionale prioriteite in berekening te bring. Breedweg is die vyf strategiese gebiede vir die UV voorlopig die volgende:
1. Voedselproduksie, voedselgehalte en voedselsekuriteit vir Afrika.
2. Ontwikkeling en streeksontwikkeling binne die Afrika-konteks.
3. Maatskaplike transformasie binne die Suider-Afrikaanse en Afrika-konteks.
4. Waterhulpbron- en ekostelselbestuur.
5. Tegnologie vir die toekoms. (’n Aparte fokusgroep rakende die chemiese nywerheid kan dalk bepaal word).

“Binne elk van hierdie gebiede kan ’n aantal nisgebiede geïdentifiseer word. Die fokusgebiede dek sowel die geestes- as die natuurwetenskappe, maar uiteraard kan en moet dit nie alles vir almal probeer wees nie,” sê Fourie.

Die presiese formulering en inhoud van die fokus- en nisgebiede sal nog bepaal word tydens gesprekke op die kampus. Dit sal met die hulp van kundiges buite die UV geskied.
Hy sê dit het sin dat ’n mediumgrootte universiteit soos die UV sy menslike hulpbronne, infrastruktuur, finansiële hulpbronne en intellektuele kundigheid sal konsentreer om te verseker dat ’n bydrae gelewer word tot Bloemfontein, die Vrystaat, die land en die Afrika-vasteland.

Hy sê van die uitvloeisels kan ’n belangrike impak op nywerheidsontwikkeling hê, byvoorbeeld in die chemiese bedryf, en dit mag ook ’n grondslag skep vir samewerking met provinsiale, nasionale en internasionale vennote.

Behalwe die R10 miljoen vir die vestiging van die fokusgroepe is daar die afgelope paar jaar groot bedrae beskikbaar gestel vir talle projekte om gehalte in onderrig en leer, in navorsing en ander gebiede te verbeter.

Berig verskyn in Volksblad - Dinsdag, 7 Februarie 2006

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept