Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Years
2017 2018 2019 2020
Previous Archive
04 June 2019 | Story Valentino Ndaba | Photo Charl Devenish
Prof Cathryn Tonne
Air pollution not only costs lives, it costs money too. Pictured is Prof Cathryn Tonne presenting a guest lecture on air pollution at the Bloemfontein Campus.

Health effects associated with ambient air pollution (AAP) have been well documented. Subsequently, the relationship between pollution and financial outcomes have also become a focus for case studies globally. An Environmental Research journal article revealed that “low and middle-income countries are disproportionately affected by the global burden of adverse health effects caused by AAP”. 

A high price to pay

In 2012, high concentrations of air pollution caused 7.4% of all deaths, costing South Africa up to 6% of its Gross Domestic Product. According to the recent International Growth Centre study conducted by senior University of Cape Town researchers, this is a direct consequence of the country’s heavy dependence of fossil fuels, a source of health-damaging air pollution and greenhouse pollutants.

Stunted human and economic growth

These South African statistics are attested to by Prof Cathryn Tonne who recently presented a guest lecture on air pollution which was hosted by the University of the Free State (UFS) Business School.

“Air pollution can affect economic development through several pathways, and health is an important one. Air pollution is linked to shorter life expectancy, chronic disease, asthma exacerbation and many other health outcomes that result in absenteeism from work and school. These have large direct costs to the health system.” 

Prof Tonne says that air pollution exposure in children is linked to reduced cognitive development, with important impacts on human capital. As a result, children are not reaching their full potential in terms of neurodevelopment, which has an effect on their income prospects and the economy as a whole. 

Resolving a looming disaster

Technology may be employed to radically clean the air. Cities need to lead in the reduction of air pollution by promoting renewable energy, using active transport such as walking or cycling, and investing in infrastructure to make this safe and attractive. 

With researchers playing a major role in strengthening the case for aggressive air pollution control, the government needs to implement policies in order to control sources of air pollution. This global health and economic issue also requires individuals and communities to play their part to improve air quality.

News Archive

UV belê in gehalte met strategiese fokusgroepe - Volksblad
2006-02-09

Verslaggewer
DIE Universiteit van die Vrystaat (UV) gaan vanjaar R10 miljoen beskikbaar stel om sekere van sy akademiese en navorsingsaktiwiteite in strategiese fokusgroepe te bedryf.

 

Volgens prof. Frederick Fourie, rektor en visekanselier van die UV, is hierdie ’n belegging in gehalte wat sal help om die UV nasionaal en internasionaal van ander universiteite in die wêreld te onderskei.

Tydens die amptelike opening van die UV verlede week het Fourie beklemtoon dat die strategiese fokusgroepe veel meer behels as net ’n herorganisering van gevestigde navorsingsgebiede.

“Sulke fokusgroepe behels ’n gefokusde deskundigheidsgebied en nie slegs navorsing nie, maar ook sterk voorgraadse en veral nagraadse onderrig en ’n potensieel sterk wetenskaplike grondslag vir samelewingsdiens.

“Strategiese fokusgroepe sal georganiseer word op die grondslag dat hierdie kennisgebiede op kort termyn die vlagskepe van die UV kan word. Dit beteken dat hierdie die gebiede is waarin die UV nou of in die toekoms waarskynlik ’n kompeterende voorsprong sal hê.”
Hy het gesê dit is belangrik dat die UV hom in die volgende fase van sy ontwikkeling posisioneer, nie net as ’n goeie onderrig- en navorsingsuniversiteit nie, maar ook as ’n universiteit wat in strategies belangrike kennisgebiede uitblink. Dit is noodsaaklik om energie en hulpbronne so te rig.

Nie alle akademiese en navorsingsaktiwiteite gaan egter hierdeur geraak word nie. ’n Breë ondersteuningsgrondslag is die afgelope paar jaar geskep vir uitnemende navorsing deur alle akademiese personeellede in hul eie navorsingsgebiede. Dié inisiatief sal naas die nuwe fokusgroepinisiatief steeds voortgaan.

Fourie sê die strategiese fokusgroepbenadering sal in lyn wees met die benadering wat ontwerp word deur die Nasionale Navorsingsraad (NNR) om nasionale prioriteite in berekening te bring. Breedweg is die vyf strategiese gebiede vir die UV voorlopig die volgende:
1. Voedselproduksie, voedselgehalte en voedselsekuriteit vir Afrika.
2. Ontwikkeling en streeksontwikkeling binne die Afrika-konteks.
3. Maatskaplike transformasie binne die Suider-Afrikaanse en Afrika-konteks.
4. Waterhulpbron- en ekostelselbestuur.
5. Tegnologie vir die toekoms. (’n Aparte fokusgroep rakende die chemiese nywerheid kan dalk bepaal word).

“Binne elk van hierdie gebiede kan ’n aantal nisgebiede geïdentifiseer word. Die fokusgebiede dek sowel die geestes- as die natuurwetenskappe, maar uiteraard kan en moet dit nie alles vir almal probeer wees nie,” sê Fourie.

Die presiese formulering en inhoud van die fokus- en nisgebiede sal nog bepaal word tydens gesprekke op die kampus. Dit sal met die hulp van kundiges buite die UV geskied.
Hy sê dit het sin dat ’n mediumgrootte universiteit soos die UV sy menslike hulpbronne, infrastruktuur, finansiële hulpbronne en intellektuele kundigheid sal konsentreer om te verseker dat ’n bydrae gelewer word tot Bloemfontein, die Vrystaat, die land en die Afrika-vasteland.

Hy sê van die uitvloeisels kan ’n belangrike impak op nywerheidsontwikkeling hê, byvoorbeeld in die chemiese bedryf, en dit mag ook ’n grondslag skep vir samewerking met provinsiale, nasionale en internasionale vennote.

Behalwe die R10 miljoen vir die vestiging van die fokusgroepe is daar die afgelope paar jaar groot bedrae beskikbaar gestel vir talle projekte om gehalte in onderrig en leer, in navorsing en ander gebiede te verbeter.

Berig verskyn in Volksblad - Dinsdag, 7 Februarie 2006

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept