Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Years
2017 2018 2019 2020
Previous Archive
29 March 2019 | Story Lacea Loader

No deregistration of students at the University of the Free State (UFS) will be effected until after the Financial Appeals Committee has concluded its process on 5 April 2019.

During a meeting between the university management and the Institutional Student Representative Council (ISRC) today, the following agreement was reached:

 1. The date for the submission of appeals has been extended to Tuesday 2 April 2019 at 12:00. No further extension will be given. The application form for the Financial Appeals Committee has previously been sent to the ufs4life email addresses of all provisionally registered students.
 2. Students who have appealed their National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) outcomes will not be deregistered while awaiting the result of the outcome of their appeal.
 3. Verified final-year students who are provisionally registered will not be deregistered. This will be subject to verification by the Financial Appeals Committee. These students must also submit an appeal.
 4. All other categories of students must submit their appeals to the Financial Appeals Committee.

NB: The documentation mentioned above must be submitted to the Student Finance Office as indicated on the financial appeals form sent to students via their ufs4life email address.

The UFS has taken a pro-poor approach to assist students who are academically deserving. With this approach, the university’s fee structure is much less than that of many public institutions of higher learning in the country. Senior students are also supported through a provisional registration process that grants them the opportunity to pay a reduced amount in order to register, enabling them to fully participate in all activities while extension is provided to secure the necessary funding for their studies.

The university has made a number of concessions to ensure that students are not financially excluded during the 2019 academic year. Many of these concessions were raised by the ISRC on behalf of students and was agreed upon by the university management.  

These concessions include:

 1. Students who have confirmed NSFAS funding for 2019 with historic debt, are to secure registration. This has taken place before the announcement on 24 March 2019 by the Minister of Higher Education and Training, Naledi Pandor, that the historic debt of NSFAS students will be settled by the department.

   

 2. Students in the missing middle who received a gap grant in 2018, have been assisted to pay a lesser amount to register fully for 2019.

   

 3. Students with historic debt who are not receiving the gap grant have also been assisted to register for 2019. Acceptable payment plans for these students have been agreed upon with the university’s Student Finance Office.

   

 4. First-time entering students were assisted with a reduced first payment to enable them to register for 2019.

   

 5. Final-year students with historic debt of less than R20 000 who could not have been assisted in any of the above concessions explained above were allowed to register.

   

 6. Students who are provisionally registered and who could not find the necessary financial means, had the opportunity to submit appeals to the Financial Appeals Committee by 29 March 2019 to secure their registration. This committee comprises representatives of the university management, as well as members of the ISRC. This committee is scheduled to meet on 5 April 2019.

The above is evidence of the multi-layered efforts by the university to support academic deserving students as far as it is practically possible in order to avoid financial exclusion. Additionally, the university’s Student Finance Office has since the beginning of the academic year communicated extensively on the process with students who are at risk of being deregistered.  

Historically, less than 0,5% of registered students at the UFS are not able to find the necessary means to secure their registration.

To support students in their academic efforts, all matters pertaining to registration should be concluded by the end of the first term. A cut-off date is set by which all registration processes – including concessions – are to be concluded. This date – 31 March 2019 – has already been set in 2018, which is the result of consultation with all relevant stakeholders, including the IRSC.

This cut-off date has now been extended to Tuesday 2 April 2019 at 12:00.

Released by:

Lacea Loader (Director: Communication and Marketing)
Telephone: +27 51 401 2584 | +27 83 645 2454
Email: news@ufs.ac.za | loaderl@ufs.ac.za
Fax: +27 51 444 6393News Archive

UV vestig hom afgelope eeu as leier op verskeie terreine
2004-05-11

Michelle O'Connor - Volksblad - 11 Mei 2004

Ondank terugslae nou 'n 'gesonde volwassene'

HOEWEL die Universiteit van die Vrystaat (UV) vanjaar sy eeufees vier en met 23 000 studente die grootste universiteit in die sentrale deel van die land is, was dié instelling se geboorte glad nie maklik nie. MICHELÉ O'CONNOR het met prof. Frederick Fourie, rektor, oor die nederige begin van dié instelling gesels.

DIE behoefte aan 'n eie universiteit in die Vrystaat het reeds in 1855, kort ná die stigting van Grey-kollege, kop uitgesteek.

Grey se manne het hulleself teen 1890 begin voorberei om die intermediêre B.A.-eksamens af te lê. Dié eksamen het hulle toegang gegee tot die tweede jaar van 'n B.A.-graad aan die destydse University of the Cape Good Hope, nou die Universiteit van Kaapstad.

"Presidente F.W. Reitz en M.T. Steyn het destyds albei die stigting van 'n universiteit hier bepleit. Die grootste rede was sodat die seuns van die Vrystaat nie weggestuur word nie.

"Dié twee se droom is op 28 Januarie 1904 bewaarheid toe ses studente hulle onder dr. Johannes Bril, as hoof/rektor van Grey-kollege, vir die graad B.A. ingeskryf het. Dié graad is aanvanklik deur die Kaapse universiteit toegeken.

"Net die klassieke tale soos Latyns en Grieks, die moderne tale, Nederlands, Duits en Engels, filosofie, geskiedenis, wiskunde, fisika, chemie, plant- en dierkunde is aanvanklik aangebied.

"Die UV se geboue het gegroei van 'n klein tweevertrek-geboutjie wat nou naby Huis Abraham Fischer staan, en verblyf in die Grey-kollege se seunskoshuis," sê Fourie.

Volgens hom is die universiteit se eerste raad en senaat tussen 1904 en 1920 saamgestel. Die eerste dosente is aangestel en die eerste geboue opgerig. "Dié tyd was egter baie moeilik.

"Die instelling het teen 1920 net 100 studente gehad en was geldelik in die knyp. Daar was geen vaste rektor nie en geen vooruitgang nie. Vrystaatse kinders is steeds na ander universiteite gestuur.

"Ds. J.D. Kestell, rektor van 1920 tot 1927, het egter dié instelling finaal gevestig.

"Hy het self studente van oor die hele Vrystaat gewerf en geld by onder meer kerke en banke ingesamel. Kestell het selfs Engelse ouers oortuig om hul kinders na die Greyuniversiteitskollege (GUK) te stuur en teen 1927 het dié instelling met 400 studente gespog.

"In die tydperk tussen 1927 en 1950 het die GUK weer verskeie terugslae beleef.

"In dié tyd was dit onder meer die Groot Depressie en die Tweede Wêreldoorlog. Die armblanke-vraagstuk het regstreeks op studente en dosente ingewerk en die politieke onderstrominge van dié tyd het die instelling ontwrig.

"Die GUK het egter oorleef en die Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat (UKOVS) is in 1935 gebore," sê Fourie.

Hy sê in dié tyd is verskeie fakulteite gevestig en teen 1950 het die UKOVS met 1 000 studente gespog.

Teen 1950 het dit 'n onafhanklike universiteit geword en die naam is verander na die Universiteit van die OranjeVrystaat (UOVS).

Dié tydperk is gekenmerk deur Afrikaner- en blanke selfvertroue en heerskappy. Studentegetalle het tot 7 000 in 1975 gegroei en heelwat vooruitgang het in dié tyd plaasgevind.

"Tussen 1976 en 1989 sukkel dieuniversiteit weer met onder meer ekonomiese krisisse, die land se politieke onstabiliteit en word die UOVS geï soleer.

"Een ligpunt in dié tyd is die toelating van die eerste swart studente, die nuwe Sasol-biblioteek en die fakulteit teologie wat die lig sien.

"Tussen 1990 en vanjaar het die UOVS verskeie op- en afdraandes beleef. Die universiteit doen nie net die eerste stappe van transformasie nie, maar begin ook aan 'n beleid van multikulturaliteit werk.

"Die UOVS se naam verander in 1996 na die Universiteit van die Vrystaat/University of the Free State en in 2001 word die Sotho-vertaling bygevoeg.

"Geldelike druk en probleme neem drasties toe en personeel word gerasionaliseer.

"Teen 2000 begin die UV met 'n draaistrategie en studentegetalle neem tot meer as 23 000 toe," sê Fourie.

Hy sê die UV het die afgelope eeu nie net verskeie terugslae oorleef nie, maar homself ook op verskeie gebiede as 'n leier gevestig.

Die universiteit behaal sy eie geldelike mikpunte, neem 'n nuwe taalbeleid van veeltaligheid aan en herbelê in personeel.

Die instelling inkorporeer die kampusse van die Vista- en Qwaqwa-universiteit en groei internasionaal.

Die UV vestig ook fondamente van 'n institusionele kultuur van verdraagsaamheid, geregtigheid en diversiteit.

"Die baba het in die afgelope eeu 'n gesonde volwassene geword."

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept