Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
03 April 2019 | Story Xolisa Mnukwa | Photo Vhugala Nthakheni
Uhuru Qwaqwa Arrival
The #UFSWalkToUhuru team arrives at the UFS Qwaqwa Campus on Friday 22 March.

The University of the Free State (UFS) Division of Student Affairs, in collaboration with the UFS Office for International Affairs, have joined hands to drive a fundraising and student-accessibility initiative dubbed, ‘The Walk to Uhuru’ (#UFSWalktoUhuru), which is aimed at raising funds and advocating for the educational rights of the less privileged. 

The project aims to raise funds in excess of R2 million from the public and stakeholders affiliated with the UFS (Kovsie staff and students). The project derives from the 2018/2019 UFS Institutional Student Representative Council (ISRC) mandate ‘Students Must Graduate’. The ISRC mandate aims to source funding opportunities for UFS students to register, and to complete their studies across all three campuses in 2020 and beyond.

The first leg of the project, a 350 km walk from the Bloemfontein to the Qwaqwa Campus, has already taken place and concluded on Friday, 22 March 2019 as planned. The #UFSWalkToUhuru team successfully completed the first leg of their journey to academic freedom for financially disadvantaged students at the UFS. The Uhuru team is now focusing its attention on the second leg and is determined to take on Mount Kilimanjaro (Uhuru) from 20 June to 20 July 2019.

The team sat down for a debriefing session to unpack the overall experience and result of the first half of the initiative, and they all agreed that the walk to Qwaqwa was an enlightening experience. It was a walk that comprised learning opportunities, team building, and goal crushing.

According to Rethabile Motseki, member of the #UFSWalkToUhuru team, the walk to Qwaqwa made a significant impact on the project, as the university community is now aware of the significant goals that the team is trying to accomplish. The team has also resumed their fitness-training programme to ensure that they are ready to take on the Uhuru climb in June.

A media briefing will take place shortly (date to be confirmed) to detail the ongoing fundraising initiatives rolled out by the #UFSWalkToUhuru team.  We implore you, and the nation as a whole, to help establish a better future for disadvantaged UFS students by donating to the initiative.

Students, staff, and the public can support the cause and make contributions/donations to the initiative by visiting the UFS Walk to Uhuru #givengain account page.

For more information, contact UFS SRC President, Sonwabile Dwaba, on DwabaSJ@ufs.ac.za  or Rethabile Motseki on MotsekiR@ufs.ac.za  

News Archive

UV belê in gehalte met strategiese fokusgroepe - Volksblad
2006-02-09

Verslaggewer
DIE Universiteit van die Vrystaat (UV) gaan vanjaar R10 miljoen beskikbaar stel om sekere van sy akademiese en navorsingsaktiwiteite in strategiese fokusgroepe te bedryf.

 

Volgens prof. Frederick Fourie, rektor en visekanselier van die UV, is hierdie ’n belegging in gehalte wat sal help om die UV nasionaal en internasionaal van ander universiteite in die wêreld te onderskei.

Tydens die amptelike opening van die UV verlede week het Fourie beklemtoon dat die strategiese fokusgroepe veel meer behels as net ’n herorganisering van gevestigde navorsingsgebiede.

“Sulke fokusgroepe behels ’n gefokusde deskundigheidsgebied en nie slegs navorsing nie, maar ook sterk voorgraadse en veral nagraadse onderrig en ’n potensieel sterk wetenskaplike grondslag vir samelewingsdiens.

“Strategiese fokusgroepe sal georganiseer word op die grondslag dat hierdie kennisgebiede op kort termyn die vlagskepe van die UV kan word. Dit beteken dat hierdie die gebiede is waarin die UV nou of in die toekoms waarskynlik ’n kompeterende voorsprong sal hê.”
Hy het gesê dit is belangrik dat die UV hom in die volgende fase van sy ontwikkeling posisioneer, nie net as ’n goeie onderrig- en navorsingsuniversiteit nie, maar ook as ’n universiteit wat in strategies belangrike kennisgebiede uitblink. Dit is noodsaaklik om energie en hulpbronne so te rig.

Nie alle akademiese en navorsingsaktiwiteite gaan egter hierdeur geraak word nie. ’n Breë ondersteuningsgrondslag is die afgelope paar jaar geskep vir uitnemende navorsing deur alle akademiese personeellede in hul eie navorsingsgebiede. Dié inisiatief sal naas die nuwe fokusgroepinisiatief steeds voortgaan.

Fourie sê die strategiese fokusgroepbenadering sal in lyn wees met die benadering wat ontwerp word deur die Nasionale Navorsingsraad (NNR) om nasionale prioriteite in berekening te bring. Breedweg is die vyf strategiese gebiede vir die UV voorlopig die volgende:
1. Voedselproduksie, voedselgehalte en voedselsekuriteit vir Afrika.
2. Ontwikkeling en streeksontwikkeling binne die Afrika-konteks.
3. Maatskaplike transformasie binne die Suider-Afrikaanse en Afrika-konteks.
4. Waterhulpbron- en ekostelselbestuur.
5. Tegnologie vir die toekoms. (’n Aparte fokusgroep rakende die chemiese nywerheid kan dalk bepaal word).

“Binne elk van hierdie gebiede kan ’n aantal nisgebiede geïdentifiseer word. Die fokusgebiede dek sowel die geestes- as die natuurwetenskappe, maar uiteraard kan en moet dit nie alles vir almal probeer wees nie,” sê Fourie.

Die presiese formulering en inhoud van die fokus- en nisgebiede sal nog bepaal word tydens gesprekke op die kampus. Dit sal met die hulp van kundiges buite die UV geskied.
Hy sê dit het sin dat ’n mediumgrootte universiteit soos die UV sy menslike hulpbronne, infrastruktuur, finansiële hulpbronne en intellektuele kundigheid sal konsentreer om te verseker dat ’n bydrae gelewer word tot Bloemfontein, die Vrystaat, die land en die Afrika-vasteland.

Hy sê van die uitvloeisels kan ’n belangrike impak op nywerheidsontwikkeling hê, byvoorbeeld in die chemiese bedryf, en dit mag ook ’n grondslag skep vir samewerking met provinsiale, nasionale en internasionale vennote.

Behalwe die R10 miljoen vir die vestiging van die fokusgroepe is daar die afgelope paar jaar groot bedrae beskikbaar gestel vir talle projekte om gehalte in onderrig en leer, in navorsing en ander gebiede te verbeter.

Berig verskyn in Volksblad - Dinsdag, 7 Februarie 2006

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept