Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Years
2017 2018 2019 2020
Previous Archive
07 May 2019 | Story Valentino Ndaba | Photo Charl Devenish
Noko Masalesa
Noko Masalesa, Director of Protection Services, in conversation with students and stakeholders to plan a safe way forward.

Safety and security are human rights that constitute social justice. At the centre of the agenda at the University of the Free State’s (UFS) Social Justice Week held on the Bloemfontein Campus from 17-22 April 2019 were discussions about off-campus safety. Stakeholders agreed on an upgrade to security measures in order to ensure the success and wellbeing of the student population.

A call to students

Prof John Mubangizi, Dean of the Faculty of Law, in his capacity as representative of the UFS Rector and Vice-Chancellor, Prof Francis Petersen, expressed his view on institutions of higher learning no longer functioning as ivory towers. “For any initiative to succeed, collaboration is necessary between key roleplayers,” he said.

He aptly pointed out that: “We cannot underscore the importance of safety and security, not only for the university but also for the communities around us. What the university does benefits the community and vice versa. I pledge the university’s commitment to play a leading part to ensure that the collaboration works,” said Prof Mubangizi.

Beefing up security: Who is involved?

In view of the collaborative effort Prof Mubangizi alluded to, the engagement was twofold. First was the roundtable discussion facilitated by Protection Services which then escalated into a public dialogue where students had the opportunity to interact with external delegates.

The South African Police Services, Community Police Forum, Private Security, Mangaung Metropolitan Municipality, Provincial Commissioner, and Deputy Minister of Police were well represented in this critical conversation. Internally, members of Protection Services, Housing and Residence Affairs, Student Affairs, Institute for Social Justice and Reconciliation, Student Representative Council, and the Department of Criminology heard the plight of off-campus safety faced by students.

Changes in the horizon

The discussions culminated with recommendations which will see the future of student safety take a different direction. According to Skhululekile Luwaca, former SRC president, these include “the municipality’s commitment to immediately address issues such as street lights and enforcing by-laws, ensuring an integrated accreditation system, and drafting a policy for off-campus accommodation, running more crime awareness campaigns, and giving police patrols more visibility.”

In addition to resolving to set up a student safety forum with all the stakeholders, the Mangaung Metropolitan Municipality has invited the UFS to join Reclaim the City – a safety forum where practical solutions to crime are devised and implemented on a weekly basis.


News Archive

Twee broers lewer intreerede
2004-06-10

‘n Unieke geleentheid sal homself môre, 9 Junie 2004, voordoen wanneer twee broers - proff Francois en Janse Tolmie - tydens dieselfde geleentheid hul intreeredes aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) sal lewer.

Prof Francois Tolmie is verbonde aan die UV se Departement Nuwe Testament en die onderwerp van sy lesing is Die impak van die metodologie op die verstaan van die Nuwe Testament. Prof Janse Tolmie, sy jonger broer, is verbonde aan die UV se Departement Rekenaarwetenskap en Informatika en die onderwerp van sy lesing is Die rol van inligtingstegnologie in kennisbestuur.

Hoewel die studievelde vér verwyderd staan, klop die twee broers se missies wat betref die terugploeg van die verworwe vakkennis ten bate van die gemeenskap. Prof Francois Tolmie is nóú betrokke by dowes en Prof Janse Tolmie tap weer kunsmatige intelligensie ten bate van die mediese wetenskap en geestesgesondheid.

Prof Francois Tolmie verwerf die grade BA, BA Honneurs (Grieks), MA (Grieks), B Th en M Th almal cum laude aan die UV. In 1992 verwerf hy 'n D Th (Nuwe Testament) en in 2004 'n Ph D (Grieks) aan dieselfde universiteit. Na sy militêre diens as kapelaan in Walvisbaai aanvaar hy 'n beroep na die NG-gemeente Walvisbaai. Hy begin sy akademiese loopbaan op 1 April 1990 as senior lektor in die Departement Nuwe Testament en word in 1999 tot medeprofessor en in 2003 tot professor bevorder.

Sy navorsingspesialiteit is die Johannesevangelie en die Brief aan die Galasiërs. Hy is tesourier van die Nuwe Testamentiese Werksgemeenskap van Suid-Afrika, lid van die Society of Biblical Literature en die Studiorum Novi Testamenti Societas, redakteur van Acta Theologica en assistent-redakteur van Neotestamentica. Hy het reeds 34 artikels in geakkrediteerde tydskrifte gepubliseer, asook drie populêr-wetenskaplike boeke en talle bydraes in populêr-wetenskaplike boeke. Hy het twee akademiese boeke in die buiteland gepubliseer - onderskeidelik in Nederland en in die VSA. Later vanjaar verskyn 'n derde akademiese boek in Duitsland. Hy is ook een van die vertalers van die Afrikaanse Bybel vir Dowes.

Prof Janse Tolmie verwerf die grade B Sc, B Sc (Hons) en M Sc (Cum Laude) in Rekenaarwetenskap aan die UV.

Hy is vanaf 1989 betrokke by die UV en was ook ’n dosent aan die Militêre Akademie in Saldanhabaai in 1990/91 en het klas gegee by DePaul Universiteit in Chicago in 2002.

In 1992 is hy vir ses maande gesekondeer na ’n patologiese firma, Van Drimmelen en Vennote, in Johannesburg vir die ontwikkeling van kennisgebaseerde sagteware. Met hierdie projek word hy een van slegs ’n handjievol navorsers in die wêreld wat daarin kon slaag om ’n mediese kundigheidstelsel te ontwikkel wat werklik gebruik word.

Hy verwerf sy Ph D in 1994 en in 1994/95 doen hy navorsing aan die Besigheidskool van Carleton Universiteit in Ottawa, Kanada. Hy word in 1997 bevorder tot mede-professor en in 2003 tot volprofessor. Vanaf 2003 tree hy op as departementele voorsitter van die UV se Departement Rekenaarwetenskap en Informatika.

Hy het meer as 30 publikasies al die lig laat sien, insluitend verskeie internasionale kongresbydraes en artikels in geakkrediteerde joernale. Hy was ook vir 2 siklusse geëvalueer by die NRF. Sy portfolio sluit in die ontwikkeling van sagteware of prototipes vir groot maatskappye soos Van Drimmelen en Vennote en Bayer Diagnostics (VSA). Sy privaatbesigheid fokus op die ontwikkeling van nismarksagteware vir tersiêre instellings. Die sagteware word tans gebruik deur afdelings aan verskeie universiteite in Suid-Afrika.

Die geleentheid vind om 19:00 in die CR Swart-ouditorium op die kampus plaas.

MEDIAVERKLARING

Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
 

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept