Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
03 May 2019 | Story Ruan Bruwer
Lynique Beneke
Lynique Beneke, long jump athlete of the University of the Free State and the national women’s champion seven times in a row, hopes to qualify for the World Championships.

The long jumper, Lynique Beneke, dreams of going to another Olympic Games and jumping over seven metres before she retires.

In between, there is still a World Championship later in the year for which she is trying to qualify. The qualifying standard is 6,72 m, not far from the 6,64 m she achieved at the national athletics championships at the end of April, which earned her a seventh consecutive national crown. At the time, it was the seventh best globally. She will have to qualify in Europe, as the South African season is over.

“With my faith as my biggest support, my mom and I both dreamed about me jumping exactly the same distance of 7,03 m! That is my big goal. I know I can do that,” Beneke (28) said. Her personal best is 6,81 m.

Special bond with coach


She is currently studying Education (BEd Senior and FET phase). “At this moment, I’m focusing on finishing my degree and enjoying my athletics. I want to give my athletics a fair chance, as I am only getting into prime shape now at this age. Once I’m done with athletics, I will focus on a career.”

According to Beneke, a 2016 Olympian and the Kovsie Senior Sportswoman of the Year for 2018, consistency is the name of her game. “I show up, even when I don’t feel like it. I push myself every day. I feel I have so much left in the tank, and that motivates me. All the glory to God.”

She is married to the hurdler, PC (also a Kovsie student). They moved from Gauteng to Bloemfontein at the end of 2017.

“My coach, Emmarie Fouché, was the big influence (coming here). I started working with her at the end of 2015. We work perfectly together; we are both women and have the same work ethic. She understands me. We are very close, and I think that is what makes the difference.”


News Archive

Verklaring - Afsterwe van student
2005-03-07

Afsterwe van eerstejaarstudent - Verklaring deur Die Rektor en Visekanselier van die UV, Prof Frederick Fourie

Die bestuur van die UV is diep ontsteld oor die tragiese dood van een van ons studente, Hannes van Rensburg, die afgelope naweek. Ons het reeds met die ouers geskakel en ons innige simpatie aan hulle oorgedra.

“Ek is ook erg bekommerd oor die aard van die bewerings oor drankgebruik en -misbruik, en neem elkeen van die bewerings ernstig op.” Die UV-bestuur is, net soos besture by ander universiteite, uiters bekommerd oor die drinkkultuur onder studente, veral ook die element daarvan wat met gewaande manlikheid te doen het. Ook ander elemente van koshuiskultuur en –gesagsverhoudinge hou dalk hiermee verband.

“Ek is ook ten sterkste gekant teen praktyke wat studente dwing tot sekere gedrag soos byvoorbeeld gedwonge drankgebruik”.

Iets soos ‘n “pa-seun” aand is ‘n verskynsel wat by verskeie universiteite voorkom. By die UV is dit geensins deel van die oriënteringsfase van eerstejaars nie. Dit vind juis etlike weke na die ontheffing van die eerstejaars plaas. Dit is ‘n normale funksie waarin seniors en eerstejaars saam sosiaal verkeer in die seniorbonde van koshuise.

Die UV-bestuur het streng beheermaatreëls in plek om drankgebruik te reguleer en dit binne perke te hou. Baie word gedoen om die verantwoordelike gebruik van alkohol aan te moedig. Dit is egter nie altyd moontlik om die individuele gedrag van studente te reguleer nie.

Ek kondig dus die volgende stappe aan, wat onmiddellik van krag is:

  • Die reg van alle seniorbonde op die UV kampus om alkoholiese drank te bedien word onmiddellik teruggetrek, tot verdere kennisgewing.
  • ‘n Indringende ondersoek onder leiding van dr Ezekiel Moraka, Viserektor: Studentesake, na die omstandighede rondom hierdie tragiese gebeurtenis is reeds geloods.
  • ‘n Breër ondersoek na die drinkkultuur en verwante elemente van koshuistradisies sal deel van hierdie ondersoek wees.

Dissiplinêre stappe sal geneem word teen persone wat skuldig bevind word aan wangedrag met betrekking tot hierdie tragiese voorval.


Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
7 Maart 2005

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept