Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
22 April 2021 | Story NONSINDISO QWABE | Photo Thabo Kessah
Faith Mudzingiri.

Sharing her father’s love for the field of commerce, Faith Mudzingiri, daughter of Dr Calvin Mudzingiri, Assistant Dean of the Faculty of Economic and Management Sciences, is one of the more than 1 500 students who received their qualifications during the University of the Free State Qwaqwa Campus virtual graduation ceremony. Faith obtained her BCom General Management degree during the virtual ceremony on 21 April.

In 2020, Mudzingiri topped the academic charts as the best student across all faculties on the campus.

Following in the footsteps of her father

An accounting enthusiast from an early age, Faith said her father has been her biggest motivation. Having a parent in such a critical position can come with immense pressure to perform, but she said “watching him inspired me a lot. For me to be here, is because I’ve learned from him that hard work pays off”.

Mudzingiri said while she was grateful for the accomplishment of being the Dux student for 2020, her academics did not get off to a good start in 2017 when she began her first year.

“As an international student coming from Zimbabwe, I struggled a lot in my first year. I had difficulty finding my feet in the new environment. Things got better in my second year, but in my third year I reminded myself why I was here and why I started this degree. I knew I wanted to graduate in record time, and so had to put in the work.”

Still set on achieving her accounting dream, Mudzingiri is now pursuing a BCom Accounting degree on the Bloemfontein Campus. “I would love to become a tax accountant and start my own accounting firm one day.”

News Archive

UV betreur afsterwe van baanbreker
2006-06-21

Die hoofbestuur van die Universiteit van die Vrystaat (UV) het met hartseer verneem van die afsterwe van dr. Barnie Human.

 Dr. Human het ‘n B Com- en honneursgraad aan die UV verwerf.  Sy  bande met die UV strek oor amper veertig jaar.   Hy was vanaf 1967-1995 lid van die UV-Raad en was vir meer as dertig jaar betrokke by fondswerwingsprojekte vir die Ontwikkelingstrustfonds van die UV.  In 1977 is hy verkies tot nasionale voorsitter van die UOVS Oudstudente Reünie, voorloper van die latere Kovsie-Alumni Bond.  Hy is in 1981 deur sy alma mater vereer met ‘n eredoktorsgraad in ekonomie. 

 Dr. Human, wat deurlopend baie aktief betrokke by die aktiwiteite van die Kovsie- Alumni Bond, het in 1985 die Bond se hoofbestuurstoekenning ontvang vir uitsonderlike diens gelewer aan die UV.  Hy is ook in 1993 aangewys as ere-trustee van die Ontwikkelingstrustfonds.

 In Oktober 2004 het die UV hom vereer met ‘n Eeufeesmedalje vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die UV se fondsinsamelingsaksies, veral ten opsigte van die vestiging van fisiese fasiliteite op die Hoofkampus in Bloemfontein.  Sy geldelike bydrae het die UV in staat gestel om die Callie Human-sentrum te bou.  Die sentrum is ter nagedagtenis van sy seun, Callie wat in 1967 in ‘n motorfietsongeluk oorlede is, opgerig.

 “Dr. Human was ‘n ware steunpilaar vir die UV.  Ons is dankbaar dat ons hom in 2004 daarvoor kon vereer met ‘n Eeufeesmedalje voor sy afsterwe,” sê prof. Frederick Fourie, Rektor en Visekanselier van die UV.

 “Ons simpatiseer ook met mev. Swannie Human en die egpaar se dogter, mev. Christina Strydom.  Dr. Human laat nie net ‘n leemte in die Bloemfonteinse sakewêreld nie, maar ook in die harte van die mense aan die UV wat hom geken het en saam met hom gewerk het,” sê prof. Fourie.

 Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel:  (051) 401-2584
Sel:  083 645 2454
E-pos:    loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
21 Junie 2006

 

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept