Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
25 April 2019 | Story Mamosa Makaya

Since 2016, the University of the Free State Center for Universal Access and Disability Support (CUADS) has received a grant from First National Bank worth R2 498 000, which supports tertiary bursaries for students with disabilities. Bursary holders are funded through CUADS, as the administrator of the bursaries.
  
These are students enrolled for various academic programmes who require academic assistance and/or assistive devices such as electronic handheld magnifiers, laptops, and hearing aids. The FNB grant also covers tuition, accommodation, study material and books, and meals.  The success of the grant is already evident, with one of the recipients having graduated with a Bachelor of Arts degree in December 2018. A second student was capped at the April 2019 graduations with a BSc Honours in Quantity Surveying.
 
Supporting the principles of the ITP

The UFS received the grant from FNB in instalments, starting in the 2016 academic year to date, supporting the needs of 40 disabled students. This grant and the work of CUADS speaks to and supports the principles of the Integrated Transformation Plan (ITP), namely inclusivity, transformation, and diversity. The vision of the Universal Access work stream is to enable the UFS to create an environment where students with disabilities can experience all aspects of student life equal to their non-disabled peers. The ITP provides for the recognition of the rights of people with disabilities as an important lesson in social justice and an opportunity to reinforce university values.

The successful administration of the grant to benefit past and present students is a ‘feather in the cap’ of CUADS, and is a shining example of the impact of public private investment and the endless possibilities that open up when there is a commitment to developing future leaders in academic spaces, allowing them to thrive by creating a learning environment that is welcoming and empowering. News Archive

Verklaring - Afsterwe van student
2005-03-07

Afsterwe van eerstejaarstudent - Verklaring deur Die Rektor en Visekanselier van die UV, Prof Frederick Fourie

Die bestuur van die UV is diep ontsteld oor die tragiese dood van een van ons studente, Hannes van Rensburg, die afgelope naweek. Ons het reeds met die ouers geskakel en ons innige simpatie aan hulle oorgedra.

“Ek is ook erg bekommerd oor die aard van die bewerings oor drankgebruik en -misbruik, en neem elkeen van die bewerings ernstig op.” Die UV-bestuur is, net soos besture by ander universiteite, uiters bekommerd oor die drinkkultuur onder studente, veral ook die element daarvan wat met gewaande manlikheid te doen het. Ook ander elemente van koshuiskultuur en –gesagsverhoudinge hou dalk hiermee verband.

“Ek is ook ten sterkste gekant teen praktyke wat studente dwing tot sekere gedrag soos byvoorbeeld gedwonge drankgebruik”.

Iets soos ‘n “pa-seun” aand is ‘n verskynsel wat by verskeie universiteite voorkom. By die UV is dit geensins deel van die oriënteringsfase van eerstejaars nie. Dit vind juis etlike weke na die ontheffing van die eerstejaars plaas. Dit is ‘n normale funksie waarin seniors en eerstejaars saam sosiaal verkeer in die seniorbonde van koshuise.

Die UV-bestuur het streng beheermaatreëls in plek om drankgebruik te reguleer en dit binne perke te hou. Baie word gedoen om die verantwoordelike gebruik van alkohol aan te moedig. Dit is egter nie altyd moontlik om die individuele gedrag van studente te reguleer nie.

Ek kondig dus die volgende stappe aan, wat onmiddellik van krag is:

  • Die reg van alle seniorbonde op die UV kampus om alkoholiese drank te bedien word onmiddellik teruggetrek, tot verdere kennisgewing.
  • ‘n Indringende ondersoek onder leiding van dr Ezekiel Moraka, Viserektor: Studentesake, na die omstandighede rondom hierdie tragiese gebeurtenis is reeds geloods.
  • ‘n Breër ondersoek na die drinkkultuur en verwante elemente van koshuistradisies sal deel van hierdie ondersoek wees.

Dissiplinêre stappe sal geneem word teen persone wat skuldig bevind word aan wangedrag met betrekking tot hierdie tragiese voorval.


Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
7 Maart 2005

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept