Latest News Archive

Please select Category, Year, and then Month to display items
Previous Archive
20 September 2019 | Story Rulanzen Martin | Photo Charl Devenish
Kovsies Multilingual Mokete
The Multilingual Mokete embodies the ideals of the university to become inclusive, while promoting a multicultural environment.

The first Kovsies Multilingual Mokete was a celebration of language and culture; it is a commitment by the University of the Free State (UFS) to nurture an attitude of inclusiveness and acceptance on all three of its campuses. Hosted on the Bloemfontein Campus on Wednesday 18 September 2019, the mokete was a hype of activity with drama, poetry, music, dance, and scrumptious cultural cuisine.

“This initiative was coordinated to promote and celebrate all our regional languages, but also important – our regional cultures.” This was the words of Prof Francis Petersen, Rector and Vice-Chancellor of the UFS, on opening the first Kovsies Multilingual Mokete.

The Mokete stage came alive with the impeccable voices of our students and staff as they personified multilingualism through the spoken word in the form of poems, the drama production, Dogg’s Hamlet in the Scaena, praise songs, and dance. A mural featuring individual artworks was also on display during the mokete, as well as a screening of the movie, The Visitor.

The Mokete was concluded by Simple Stories, a band of former Kovsie students, with Early B as the main act.  The People’s Choice Award winner of the day was Soetbravado, winners of the UFS SingOff competition.

“I think the inaugural Multilanguage festival is full of potential. Tolerance and understanding of different cultures are what I see here. I think it’s amazing and I would recommend the UFS to continue with it,” says Jon-Dylon Petersen, former SRC member and final-year Quantity Surveying and Construction Management student. 

Kovsies First Multilingual Mokete
The traditional outfits made for a colourful Mokete. Photo:Charl Devenish

Mokete part of UFS project to foster sense of belonging


The mokete is furthermore presented in support of the Integrated Transformation Plan (ITP) work streams on Teaching and Learning, Student and Staff Experience, and the Multi-Campus Model. “As a university, we are proud of the many languages and cultures which form part of this university. It creates a level of diversity and it is through diversity that we can build strength within the university,” says Prof Petersen. 

This initiative of multilingualism is part of the university’s language policy, which promotes a sense of belonging and acceptance among people. “We want to create opportunities and platforms and campuses where everyone should feel welcome, and to create the ability for each culture and language group to also learn from one another.”

The ultimate goal is to use the multilingual initiatives to prepare our students for the multilingual and multicultural world, but also to stay connected to our own heritage and background. 

Dogg's Hamlet
The play Dogg's Hamlet was showcased in the Scaena Theatre during the Mokete. Photo: Charl Devenish

Mokete should become an annual event 


The reaction to the mokete was overwhelmingly positive and it was well received in the Kovsie community. “It’s a beautiful experience to see how academics can come to a university and showcase not only different languages, but different cultures; it’s something which should continue in the spirit of ubuntu and diversity, and can maybe become a national festival,” says Almondreaux Williams, third-year LLB student.

Not only was the mokete a celebration of multilingualism at the UFS; it was also a platform to express different cultures in the form of traditional attire.

''It’s getting people together. All of us, all the cultural groups are here together. The performances were awesome,” says Sibongile Witbooi, a third-year Geology student and Residence Committee member for Culture at Akasia residence. 

Multilingual Mokete
Authentic South African cuisine was on the menu for the day. Moketers could enjoy array of flavours from bobotie and rice to
chesanyama and pap. Photo: Charl Devenish


News Archive

You touch a woman, you strike a rock
2004-11-02

Prof. Engela Pretorius van die Departement Sosiologie in die Fakulteit Geesteswetenskappe by die Universiteit van die Vrystaat het die kwessie omtrent feminisme aangespreek tydens haar intreerede met die onderwerp, You touch a woman, you strike a rock: Feminism(s) and emancipation in South Africa .

Prof. Pretorius het gesê: “Die geskiedenis van feminisme oor die algemeen kan in drie fases verdeel word, waarna verwys word as golwe. Eerste-golf-feminisme (19de eeu) het die fokus geplaas op die beskerming van vroueregte in die openbare terrein, spesifiek die reg om te stem, die reg tot onderrig en die reg om middelklas beroepe en professies te betreë.

Vroeë tweede-golf-feminisme word onthou vir hoe dit moederskap geteoretiseer het as synde ‘n onderdrukkende instelling. Slagspreuke van die 1970s was die persoonlike is polities en susterskap is magtig. Prof. Pretorius sê beide slagspreuke bevestig die idee dat vroue universeel onderdruk en uitgebuit word en slegs deur erkenning van dié situasie kan vroue die strukture wat hul onderdruk verander.

‘n Belangrike aspek van die derde golf van die feminisme-teorie is post-moderne feminisme wat diversiteit en verskille onderstreep. Die poging van hierdie feministe is afgestem op alle vorme van onderdrukking. Vroue van kleur het ook hul ontevredenheid uitgespreek gedurende die derde-golf-feminisme. Die feminisme van vroue van kleur word gekenmerk deur verskeie kwessies en talryke intellektuele standpuntinnames wat neerslaga vind in verskillende terme, soos Afrika feminisme of ‘womanism, sê prof. Pretorius.

Afrika-feminisme dui protes aan teen die wit/westerse geskiedenis en die wit/westerse dominansie binne feminisme. Afrika-vroue het besef dat hul onderdrukking verskillend is van dié van wit vroue en daarom is ‘n ander proses van bevryding nodig. Die Westerse feministiese praktyk om swart vroue by die bestaande feministiese ontologie te voeg, is nie voldoende nie omdat hul unieke ondervindings van slawerny, kolonialisme, onderdrukking deur mans en armoede nie uitgedruk word nie.

‘Womanism’ het tot stand gekom as gevolg van ‘n eksplisiete rassekritiek teen feminisme. Dit is ten gunste van die positiewe uitbeelding van swart mense. Dit word gekenmerk deur kulturele kontekstualisasie, die sentraliteit van die gesin en die belangrikheid daarvan om mans in te sluit.

Die geskiedenis van vroue in Suid-Afrika is verwant aan hul geskiedenis van onderdrukking as gevolg van patriargie. Vroue van verskillende rasse, kulture en klasse het patriargie op verskillende wyses in en variërende mate van erns ervaar. Onder voor-koloniale patriargie het vroue min sê gehad oor huwelikskeuses omdat mans dié besluite gedomineer het.

Die Nederlandse en Britse patriargale erfenis het neerslag gevind in die ideologie van die volksmoeder. Onderwyl dit veral manlike skrywers was wat die beeld van die vrou as versorger en tuisteskepper bevorder het, het vroue self ook hieraan ‘n aandeel gehad, sodat die volksmoeder volwaardig deel geword het van die Afrikaner nasionalistiese mitologie. Alhoewel middel- en werkersklas vroue met dié beeld geïdentifiseer het, het nie alle Afrikaanse vroue die ideologie aanvaar nie.

Onder die Victoriaanse erfenis was Britse vroue beperk to die private eerder as die openbare lewe. Die skeefgetrekte onderrigsisteem wat vroue in huishoudelike loopbane gekanaliseer het, die mag van mans oor hul vroue se eiendom en ‘n tekort aan toegang tot mag en geld het verseker dat vroue by die huis gebly het.

Wit Engelssprekende-vroue het die grootste geleentheid gehad om patriargie uit te daag vanweë hul toegang tot onderwys en die blootstelling aan liberale waardes, sê prof. Pretorius. Liberale vroue soos Helen Joseph en Helen Suzman het ‘n belangrike rol gespeel om in 1930 stemreg vir wit vroue in Suid-Afrika te verseker en het voortgegaan om ‘n rol te speel in die bevryding van swart vroue gedurende die vryheidstryd.

Die feminisme wat onder swart vroue ontwikkel het, was ‘n erkenning van die gemeenskaplike stryd met swart mans om die verwydering van die juk van eksterne onderdrukking en eksploitasie. Swart vroue in aktiewe en onafhanlike politiese rolle het tegelykertyd mans se aannames omtrent hul meerderwaardigheid asook die rassewette van die staat uitgedaag. Daarom kan ons sê dat die feminisme wat hier ontwikkel het, te voorskyn gekom het as gevolg van vroue se betrokkenheid by en toewyding tot nasionale bevryding, sê prof. Pretorius.

Institusionalisering is nie herlei tot magsvoordele nie, want gelykheid is nie in beleidsprogramme geïnkorporeer nie. Die hervestiging van sleutel aktiviste van die vrouebeweging in die regering het die stryd om genderbillikheid verander na ‘n projek wat deur die regering gelei word, sê prof. Pretorius. Ongelukkig word terreine van verandering buite die grense van die regering verwaarloos. Dit kan slegs aangespreek word deur ‘n aktiewe en feministiese stem in die burgerlike samelewing.

“Dit is my oortuiging dat formele instellings vir vroue binne die staat oor die lang termyn slegs effektief kan wees indien daar ‘n effektiewe feministiese vroue-beweging buite die staat in stand gehou word wat die grondslag waarop sosiale beleid gevorm word, kan uitdaag en bevraagteken. Daarom, A luta continua (die stryd duur voort),” sê prof. Pretorius.

Mediaverklaring
Uitgereik deur: Lacea Loader
Mediaverteenwoordiger
Tel: (051) 401-2584
Sel: 083 645 2454
E-pos: loaderl.stg@mail.uovs.ac.za
2 November 2004

We use cookies to make interactions with our websites and services easy and meaningful. To better understand how they are used, read more about the UFS cookie policy. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.

Accept