Dr Karen Ferreira-Meyers
AS de Wet

Naskoolse kwalifikasies: BA en HOD (verwerf aan die Universiteit van Stellenbosch), BA Honneurs, MA en PhD verwerf aan die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, UV.

Belangstellingsvelde: Sosiolinguistiek, Kinderliteratuur, leesvaardigheid, akademiese geletterdheid.

Publiseer op die terrein van die sosiolinguistiek en leesvaardigheid, was betrokke by die 2020-Bybelvertaling; skryf ’n portret van Afrikaans vir die EuroComGerm-projek onder leiding van Janet Duke aan die Universiteit van Freiburg, Duitsland, gepubliseer 2019: "Germanische Sprachen lesen lernen." (om Germaanse tale te leer lees).

Dr Karen Ferreira-Meyers
Dr Karen Ferreira-Meyers

Dr Karen Ferreira-Meyers is woonagtig en werk in Eswatini. Sy is ‘n Senior Lektrise en Koördineerder in die Departement Linguïstiek en Moderne Tale, asook ‘n aktiewe vertaler en tolk. Haar navorsingsvelde sluit in outofiksie en outobiografie, misdaad- en speurfiksie, taalonderrig en -leer. Sy publiseer wyd (meesal navorsingssartikel en boekresensies, maar ook ‘n monografie oor Frankofone vroueskryfsters soos Beyala, Nothomb en Bouraoui). Hier volg ‘n paar van haar onlangse artikels :

2020 FERREIRA-MEYERS, K. The Other and the Self in Laurent Herrou’s Autofiction Nina Myers, in Caietele Echinox, 37 (2019), pp. 159-167.

2020 FERREIRA-MEYERS, K. Le plurilinguisme en Eswatini : un rêve ou une réalité ?, http://www.biennale-if.org/les-actes-de-la-xxviiie-biennale.html (skakel na Karen Ferreira-Meyers), 9 bladsye.

2019 FERREIRA-MEYERS, K. Le lecteur “averti” reste quand même dans l’incertitude face à l’autofiction, in Yahia Khabou, S. (éd.), La lecture des créateurs, Actes du colloque international tenu à Hammamet, les 23-25 mars 2017, Tunisie, ISBN 978-9938-03-081-5, pp. 119-130.

2019 FERREIRA-MEYERS, K. L'autofiction historique: l'exemple de Vamba Sherif, in Grell-Borgomano, I. and Devésa, J.-M., L'écriture du Je dans la langue de l'exil, Collection "Proximités - Littératures", EME Editions : Louvain-la-Neuve ISBN 978-2-8066-3689-8, pp. 149-163.

2019 FERREIRA-MEYERS, K. La migration inter-africaine et sa représentation dans le roman policier sud-africain, in Victoria Ferrety et Martine Renouprez (éds.), Les Migrations entre Méditerranée et terre promise, Vol. 2. Littérature, Philosophie et linguistique, Editorial UCA, Universidade de Cadiz – Université de Liège, ISBN9788498287776, pp. 135-148.

2019 IMPEDOVO, M. and FERREIRA-MEYERS, K. Expanding use of research-based teaching practices after an international Masters course, in Transformative Dialogues: teaching and learning eJournal, Vol 12, Uitgawe 1, April 2019, How Do We Know? What Do We Do?, 13 bladsye.

2019 FERREIRA-MEYERS, K. Medical narratives in the South African novel: Case Study of Chris Karsten’s trilogy The Skin Collector (2012), The Skinner’s Revenge (2013) and Face-Off (2014), in Arno Görgen, German Alfonso Nunez and Heiner Fangerau (eds), Handbook of Popular Culture and Biomedicine, Knowledge in the Life Sciences as Cultural Artefact, Cham: Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature, ISBN 978-3-319-90676-8, 2019, pp. 195-206.

JC Steyn
JC Steyn

JC Steyn was verbonde aan Die Volksblad, die Universiteit van Port Elizabeth (tans Nelson Mandela-Universiteit), die Randse Afrikaanse Universiteit (tans die Universiteit van Johannesburg) en die Universiteit van die Vrystaat. Hy het meer as 100 artikels in vaktydskrifte en boeke gepubliseer en is die skrywer van taalpolitieke, taal- en kultuurhistoriese boeke. Die vernaamste is Tuiste in eie taal (1980), Trouwe Afrikaners. Aspekte van Afrikanernasionalisme en Suid-Afrikaanse taalpolitiek 1875-1938 (1987) en 'Ons gaan 'n taal maal': Afrikaans sedert die Patriot-jare (2014). Ook in sy drie biografieë, Van Wyk Louw: ’n lewensverhaal (1998), Pen vegter: Piet Cillié van Die Burger (2002) en Die honderd jaar van M.E.R. (2004) gee hy aandag aan die taalstryd en die betrokkenes se opvattings oor taal. Verder het hy ook 'n digbundel en enkele prosawerke gepubliseer.

Foto - Prof van Coller
Prof HP van Coller

Hendrik Petrus (Hennie) van Coller, navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat en buitengewone professor aan die Noordwes­ Universitelt, is redakteur van die nuwe driedelige Perspektlef en profiel.

'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Hy is 'n poësievertaler (Bandelose gedigte van Luuk Gruwez, 2007) en 'n gepubliseerde digter (Soom, 2012). Sy belangrikste publikasies is die bundels opstelle, Tussenkoms en Tussenstand. Hy publiseer veral oor literêre geskiedenis, o.a. 'n hoofstuk in die Cambridge South African Literary History. Hy is tans voorsitter van die Letterkundekommissie van die Suid­ Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 'n vorige voorsitter van die akademie en ook lid van ASSAF.

Jan H. Marais prys vir ‘n lewenslange bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal

Marietjie Lambrechts
Marietjie Lambrechts

Na-skoolse kwalifikasies: B Iur LLB , MA (Taalstudie) Tans besig met MA in Kreatiewe skryfwerk, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat

Getroud met Hennie Lambrechts, argitek van Bloemfontein

Belangstellings Akademies: Literatuur (Migranteliteratuur, Intertekstualiteit), Klassieke Griekse Letterkunde en Filosofie

Ander: Organiese tuinbou, Kuns, Argitektuur, Reis en die Natuur.

Charl-Pierre Naudé
Charl-Pierre Naudé

Charl-Pierre Naudé is ’n skrywer, digter, vryskut-joernalis en -redigeerder; resensent van literêre publikasies; joernalistieke skrywer van sake rondom politiek en kultuur; en navorser van temas rakende die letterkunde, kultuur en filosofie. Hy is ook ’n bloemleser van poësie en ’n vertaler van poësie.

In 1988 behaal hy die graad B.A. (honneurs) in Filosofie aan die Universiteit Stellenbosch en in 2016 die M.A.-graad in teorie van kreatiewe skryfwerk, literêre kritiek en skeppende skryfkuns met onderskeiding aan die Universiteit van die Vrystaat.

Hy is sedert 2016 ’n navorsingsgenoot van die departement Afrikaans en Nederlands; Duits en Frans aan die UV. In die verlede lewer hy akademiese lesings aan ʼn verskeidenheid instellings in Suid-Afrika, België, Duitsland en Pole op ʼn ad-hoc basis van uitnodiging.

Hy is die outeur van die digbundels Die Nomadiese Oomblik (Tafelberg, 1995); In die geheim van die dag (Protea Boekhuis, 2005); Sien jy die hemelliggame (CBK, Zeeland, Nederland 2008); Against the light (Protea, 2007); en Al die lieflike dade (Tafelberg, 2014); en die samesteller van die bloemlesings My ousie is ’n blom (Snailpress, 2006) en Nuwe Stemme 6 met Bibi Slippers (Tafelberg, 2017). Later in 2018 verskyn ’n roman uit sy pen by Tafelberg-Uitgewers.

Hy het die Ingrid Jonker-Prys (1997), die MNET-Prys vir Afrikaanse digkuns (2005), Protea-Prys (2005) en die South African Literary Awards (SALA) se toekenning vir Afrikaanse digkuns (2015) ontvang en was in 2014/15 ’n jaarlange verblyfstipendiaat van die Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) se Kunstlerprogramm te Berlyn, Duitsland.

Sy navorsingsfokusgebied is dikwels interdissiplinêr en letterkundig/ filosofies vergelykend van aard. Tans werk hy as navorsingsgenoot oor vertaalteorie.

Prof dr hab J Koch_Small
Jerzy Koch

Jerzy Koch is sedert 1997 verbonde aan die Adam Mickiewicz-Universiteit in Poznań, Pole, waar hy ’n vasaangestelde professor en hoof van die Departement Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies in die Fakulteit Engels is. Hy was ook verbonde aan die Universiteit van Wrocław (1985-2011) waar hy die Departement vir Moderne Nederlandse Literatuur en Afrikaans binne die Leerstoel vir Nederlandse Filologie opgerig het wat nou deur een van sy leerlinge oorgeneem en gelei word.

In 1991 verwerf hy met ‘Grote Onderscheiding’ ’n Ph.D. in letterkunde en wysbegeerte aan die Katolieke Universiteit Leuven (België) met sy proefskrif oor die resepsie van Multatuli in Pole. Sedert 1992 hou hy hom besig met Afrikaans en (Suid-)Afrikaanse literatuur.

Hy was sewe jaar lank ’n gasdosent aan die Universiteit van Debrecen (Hongarye) en het ook lesings gegee in Olomouc, Wene, Leiden, Bloemfontein, Stellenbosch, Curaçao, en ander. Sedert 2014 gee hy gereeld lesings en kursusse vir studente op die sogenaamde Nederlandse Antille.

Hy is outeur van o.a. volgende boeke: Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman (2002), Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej (2008), Historia Literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans XVII-XIX wiek (2004), Historia Literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. Okres usamodzielnienia 1900-1930 (2012), A History of South African Literature. Afrikaans Literature. Part One: From the 17th to the 19th Century (2015).

Hy is outeur van artikels in o.a. Spiegel der Letteren, Hollands Maandblad, Over Multatuli, Stilet, Tydskrif vir Letterkunde, Acta Academica, Literator. Hy is oprigter en hoofredakteur van die tydskrif Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies en dien op die redaksie van LitNet.

Hy is ook aktief as vertaler van die Nederlandse en Afrikaanse literatuur (Multatuli, H. Mulisch, H. Claus, H. de Coninck, A. Krog en B. Breytenbach). Hy het in 1995 die Nijhoffprys vir sy vertaaloeuvre ontvang.

Joanita Erasmus
Joanita Erasmus

Joanita Erasmus-Alt is ʼn musiek-onderwyseres verbonde aan die Hoërskool Fichardtpark in Bloemfontein. In 2006 verwerf sy ʼn meestersgraad in musiek aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2013 word twee van haar kortverhale onder LitNet se top 15 kortverhale van die jaar geplaas. Met die voltooiing van ʼn M.A.-graad (kreatiewe skryfwerk) (met lof), ontvang sy in 2013 die Gerhard Beukes-prys vir skeppende skryfwerk van die Universiteit van die Vrystaat. In 2016 verwerf sy ʼn Ph.D.-graad in die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Vrystaat met ʼn proefskrif getiteld “Grensoorskryding in Alfabet van die voëls deur S.J. Naudé en Sondag op ʼn voëlplaas deur Johann Nell”.


Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block