CNaVT_2021

Wat zeg je? CNaVT-examen voor Nederlands

Na ‘n volledige semester Nederlands (taalverwerwing en letterkunde in die tweede studiejaar) kan studente in die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans en geleentheidstudente (UV) ook via die departement inskryf vir die internasionale eksamen in Nederlands, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

Besonderhede oor die eksamen kan bekom word by die dosent van die kursus of op die webblad: www.cnavt.org

In 2021 het agt kandidate die eksamen suksesvol afgelê.

Baie geluk aan:
Madenique van Wyk, Hanro Cloete, Janika Labuschagne, Chané Venter, Marijda Kamper, Leopold Freschow, Jaco Spies en Falko Buschke


Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block