ADRES

Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans
Fakulteit Geesteswetenskappe
Universiteit van die Vrystaat
Posbus 339
Bloemfontein
9300
Suid-Afrika


DEPARTEMENTSHOOF

Prof Angelique van Niekerk
+27 51 401 2816
vnieka@ufs.ac.za


DEPARTEMENTELE SEKRETARESSE

Mev I Meiring
FGG 213
+27 51 401 2816
meiringi@ufs.ac.za


FRANSE AFDELINGSHOOF

Prof N Morgan
+27 51 401 3568
morgann@ufs.ac.za


AFDELING FRANS SEKRETARESSE

Me Isabel Mostert
+27 51 401 9022
mostertimm@ufs.ac.za


DUITSE AFDELINGSHOOF

Dr C van der Berg
+27 51 401 9120
vdbergjp@ufs.ac.za


AFDELING DUITS SEKRETARESSE

Mev Ulrike Erasmus
+27 51 401 2242
erasmusuw@ufs.ac.za


Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240
Nagraads::
Marica Coetsee: +27 51 401 2369
Voorgraads:
Mrs Marizanne Cloete: +27 51 401 2592
Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Nhlamulo (Lucky) Hlongwane: +27 51 401 3519
Juanita du Plooy: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block