Miss Carla Ellis
Position
Lecturer
Department
Afrikaans and Dutch; German and French
Address
9B
Afrikaans Dutch German and French
IB 20
UFS
Telephone
051 4012915
Office
Flippie Groenewoud Building: Block B
Information

Courses Presented

AFNT 1614: Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde

AFNT 2614: Afrikaanse morfologie en sosiolinguistiek

AFRT 1514: Basiese Afrikaanse taalpatrone en -gebruik

AFPB 1512: Doeltreffende formulering in Afrikaans

AFNH 6814: Gevorderde Studie in Sosiolinguistieke aspekte van Afrikaans en/of Nederlands

AFNE 6824: Gevorderde Studie in Morfologie in Afrikaans en/of Nederlands


Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block