Dr Marian Human-Nel
Position
Lecturer
Department
Afrikaans and Dutch; German and French
Address
Mendi Building 12
Afrikaans Dutch German and French
QWA QWA
UFS
Telephone
058 718 5425
Office
Mendi Building 12
Information

Short CV

Opleiding:

 

1984: BA. Ed aan die Universiteit van die Vrystaat

     

1986: Hons.BArtium. (Afrikaans & Nederlands) aan UV

 

2001: MA Afrikaans (Literatuurdidaktiek) aan UV

                     Uitdagings binne die onderrigkonteks van Afrikaanse Literatuur in `n     

                     veeltalige samelewing.

 

2009: PhD Afrikaans (Literatuursosiologie) aan UV 

          Die impak van sosiopolitieke verandering op die plek van

          vroueskrywers in die Afrikaanse literêre kanon.

 

Onderrig: Afrikaans addisionele taal

 

Modules aangebied:

 

 

 • Voorgraadse taalonderrig:

  AFRT 1514 - Basiese Afrikaanse taalpatrone

  AFRT 2614 - Betekenisleer en taalfunksie & voorgesette taalgebruikskunde

  AFRT 3714 - Gevorderde Afrikaanse taalpatrone & Taalverskeidenheid in Afrikaans

 • Voorgraadse letterkunde-onderrig:

  AFRL 1624 - Basiese Afrikaanse letterkunde

  AFRL 2624 - Voorgesette Afrikaanse letterkunde

  AFRL 3724 - Gevorderde Afrikaanse letterkunde

 • Nagraadse:

              KFA 144 - Metodiek vir die onderrig van Afrikaans addisionele taal in

               samewerking met Opvoedkunde 

 • Voorgraadse taalonderrig: Basiese Afrikaanse taalpatrone, betekenisleer en taalfunksies, Voorgesette taalgebruikskunde & gevorderde Afrikaanse taalpatrone, Taalverskeidenheid in Afrikaans
 • Voorgraadse letterkunde-onderrig: Basiese Afrikaanse letterkunde, Voorgesette Afrikaanse letterkunde, Gevorderde Afrikaanse letterkunde

 • Nagraadse onderrig: Metodiek vir die onderrig van Afrikaans nie-moedertaalsprekers in samewerking met Opvoedkunde

 • Navorsingsfokus: Onderrig van Afrikaans addisionele taal (Letterkunde), Literatuursosiologie, Prosa teorie, Literêre kanonisering / marginalisering binne Afrikaanse literatuursisteem

 • Publikasies:

Literêre prestige: Die geval Eleanor Baker                                                                                                                            

19/02/2016 “litnet”

Schreiner vs. Joubert: Hul vernuwende rol in die Suid-Afrikaanse literatuursisteem

TGW, Jaargang 56, Vol. 1:169-189, Maart 2016

 

 • Resensie:

 

’n Leë plek in die Suid-Afrikaanse geskiedenis word gevulKamphoer – Francois Smith

Historia 61,1:176-178, Mei 2016

 

ALV-kongres (internasionaal):

Lewer referaat 1 September 2016 te NWU, Potchefstroom

Fiksionele wêrelde as moontlike wêreld en hul verhouding met die aktuele wêreld:

Is versoening moontlik deur die onderrig van Afrikaanse letterkunde?

 

MALUTI FM 97.1 gemeenskapradio:

14/6/16: Onderhoud oggendprogram – Afrikaans te QQ & moedertaalonderrig

WEEKLIKS:

Nuuslees Donderdae 9-uur & 11-uur

Aktuele program: KOLLIG Donderdae 09h00-12h00

Letterkunde met musiek: Fluit-fluit storietyd Donderdae 14h00-15h00

 

Publications


Publications (Short List)


Research


Area(s) of Interest


Courses Presented

AFRT 1514: Basiese Afrikaanse taalpatrone en -gebruik

AFRT 2614: Afrikaanse morfologie en semantiek vir niemoedertaalsprekers

AFRT 3714: Gevorderde Afrikaanse taalleer en taalverskeidenheid

AFRL 1624: Basiese Afrikaanse letterkunde

AFRL 2624: Voortgesette Afrikaanse letterkunde

AFRL 3724: Verdiepende Afrikaanse letterkunde

KFA 144: Metodiek van Afrikaans addisionele taal

Community Service


Service LearningFakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block