Dr Marian Human-Nel
Position
Lecturer
Department
Afrs Dutch German French
Address
Mendi Building 12
Afrikaans Dutch German and French
QWA QWA
UFS
Telephone
0587185425
Office
Mendi Building 12
Information

Short CV

Dr. Marian Human-Nel

(Verkorte CV)

 

 1. Akademiese opleiding – Universiteit van die Vrystaat:

1984: BA. Ed aan die Universiteit van die Vrystaat

     

1986: Hons.BArtium. (Afrikaans & Nederlands) aan UV

 

2001: MA Afrikaans (Literatuurdidaktiek) aan UV

                     Uitdagings binne die onderrigkonteks van Afrikaanse Literatuur in `n     

                     veeltalige samelewing.

 

2009: PhD Afrikaans (Literatuursosiologie) aan UV 

          Die impak van sosiopolitieke verandering op die plek van

          vroueskrywers in die Afrikaanse literêre kanon.

 

 1. Werksaam by die Universiteit van die Vrystaat:

   

  1983 – 1984 Transkribeer van Griekwa-Afrikaansprojek

  1985 – 1986 Navorsingsassistent

  2012-2013 – Lektor (kontrak) te QQ

  2014-2018 – Lektor (permanent) en Program koördineerder te QQ

  2019 – 2022 – Lektor en Vakhoof te QQ

  Tans – Lektor te QQ

   

 2. Geakkrediteerde navorsinguitsette:

   

  Schreiner vs. Joubert: Hul vernuwende rol in die Suid-Afikaanse literatuursisteem.

  Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 56. No. 1: Maart 2016

  (Met  H.P. Van Coller)

   

  Literêre prestige: Die geval Eleanor Baker.

  Litnet Akademies (Geesteswetenskappe)

  2018-02-18

  (Met H.P. van Coller)

   

  Vroulike karaktersubjektiwiteit: Die strategiese gebruik van nomadiese skryf deur Eleanor Baker.

  Litnet Akademies (Geesteswetenskappe)

  2020-08-06

  (Met H.P. van Coller)

   

  Fluit-fluit, storietyd: die betekenis van die kortverhaal as verhalende teks vir gemeenskapsradioluisteraars.

  Stilet, Vol. 33, No. 2. Desember 2022

   

 3. Kongresreferate:

   

  1 September 2016 ALV-kongres, Potchefstroom, NWU:

  Versoening deur die onderrig van Afrikaanse letterkunde? Die gebruik van betrokke tekste tydens die onderrig van Afrikaans aan nie-moedertaalstudente.

   

  13 September 2018 ALV-kongres, Stellenbosch, US:

  Terug na die teks – die lees van betrokke tekste as deel van die onderrig van letterkunde aan Sotho- en Zulu-studente.

   

  31 Oktober 2018 Ontlaering, Pretoria, UP:

  Afrikaans gebore en getoë Afrikataal – so ook die Letterkunde daarvan.

   

  17 September 2021 ALV-kongres, Aanlyn:

  Fluit-fluit dit is storietyd – die sintuiglike belewing van die geskrewe woord deur die voorlees van Afrikaanse tekste op ? gemeenskapradiostasie.

   

  23 Augustus 2023 ALV-kongres, Gquberga, NMU:

  Betsie wie? Elizabeth Labuchagne-Hull se komvandaan kry dubbele betekenis vir gemeenskapsradioluisteraars.

   

 4. Gemeenskapsprojek:

   

  Maluti-gemeenskapsradio – aanbied en voorlees van Afrikaanse letterkunde tekste

  Sang en Voordrag te Clarensgemeenskap

 5. Ander ervaring:

  1988 – 1998 Konsessiehouer Dream Nails, Kimberley

  2004 Remax mede-konsessiehouer, Kimberley

  2008 Weskus-gemeenskapsradio-aanbieder – In gesprek met Marian

  1999 – 2011 Onderwys Afrikaans addisionele taal & Redenaarsafrigting en -beoordeling in verskeie skole in Noord- en Wes-Kaap

  2016 – 2020, 2023 Gemeenskapradio-aanbieder, Storievoorleser & - nuusleser Maluti FM, Bethlehem

  2023 – Voorlesing van Goed, beter Betsie op Maluti FM

 6. Kort kursusse gedoen

Gedurende 1999 Kobus Neethling kreatiwiteitskursus; Doodsbegeleiding, NGKerk Vooruitsig, Kimberley

Gedurende 2008 EAAB- eiendomsagentkursus

 

 

Publications

 1. Geakkrediteerde navorsinguitsette:

 

Schreiner vs. Joubert: Hul vernuwende rol in die Suid-Afikaanse literatuursisteem.

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 56. No. 1: Maart 2016

(Met  H.P. Van Coller)

 

Literêre prestige: Die geval Eleanor Baker.

Litnet Akademies (Geesteswetenskappe)

2018-02-18

(Met H.P. van Coller)

 

Vroulike karaktersubjektiwiteit: Die strategiese gebruik van nomadiese skryf deur Eleanor Baker.

Litnet Akademies (Geesteswetenskappe)

2020-08-06

(Met H.P. van Coller)

 

Fluit-fluit, storietyd: die betekenis van die kortverhaal as verhalende teks vir gemeenskapsradioluisteraars.

Stilet, Vol. 33, No. 2. Desember 2022

 


Publications (Short List)

Schreiner vs. Joubert: Hul vernuwende rol in die Suid-Afikaanse literatuursisteem.

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 56. No. 1: Maart 2016

(Met  H.P. Van Coller)

 

Literêre prestige: Die geval Eleanor Baker.

Litnet Akademies (Geesteswetenskappe)

2018-02-18

(Met H.P. van Coller)

 

Vroulike karaktersubjektiwiteit: Die strategiese gebruik van nomadiese skryf deur Eleanor Baker.

Litnet Akademies (Geesteswetenskappe)

2020-08-06

(Met H.P. van Coller)

 

Fluit-fluit, storietyd: die betekenis van die kortverhaal as verhalende teks vir gemeenskapsradioluisteraars.

Stilet, Vol. 33, No. 2. Desember 2022


Research

Radikaal vs. beskeie – die vroegste vrouestemme teen patriargie in die Suid-Afrikaanse literatuursisteem

Explores similar social experiences of South Africa in English and Afrikaans literary systems respectively. It investigates the reflection of patriarchy as an ideological presupposition of South African society in the earliest writings of two South African writers, Olive Schreiner (1855–1920) and Maria Elizabeth Rothmann (1875–1975), M.E.R. In doing this, it offers a discussion of how these women’s involvement in South African politics sought to address the situation that political rule during the late 1800s and early 1900s created for South African women in the broader context of the South African War. The practice of gender politics as a response to these social experiences is discussed, while the contribution of Schreiner’s radical voice to the stereotyping of the Afrikaner woman is compared to the modest voice with which M.E.R. fought for the rights of these stereotyped women. The article concludes that the nature of, and similarities and differences between their “feminist voices” determined Schreiner’s and M.E.R’s contribution to their respective literary systems, as well as their contribution to Afrikaans prose.


Area(s) of Interest


Courses Presented

AFRT 1514: Basiese Afrikaanse taalpatrone en -gebruik

AFRT 2614: Afrikaanse morfologie en semantiek vir niemoedertaalsprekers

AFRL 1624: Basiese Afrikaanse letterkunde

AFRL 2624: Voortgesette Afrikaanse letterkunde

AAT- 3605 & -4705: Metodiek van Afrikaans addisionele taal

Community Service


Service LearningFakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block