Populêre Lesing

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na ‘n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Ons organiseer minstens twee keer per kwartaal so ‘n openbare en akademies-populêre lesing waarheen kollegas, studente en vriende van ons departement genooi word.

Tolkdienste is op aanvraag beskikbaar.

Plaas jou naam op die adreslys via mev M Pretorius: PretoriusM6@ufs.ac.za

Datum: Donderdag 28 November 2019
Tyd: 12:00-13:00
Plek: FGG201

AGTSTE lesing in 2019: Notre-Dame de Paris: katedraal en historiese roman
Spreker: Prof Naòmi Morgan, Dept Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, UV

Op 15 April 2019 het die ondenkbare gebeur: Die katedraal van Notre-Dame in Parys het begin brand. In hierdie laaste lesing van 2019 is dit gepas dat daar gekyk word na die redes waarom die datum beskou word as ‘n kulturele oordeelsdag. Daar sal dus gekyk word na enkele historiese gebeurtenisse wat met die katedraal geassosieer word. Omdat die lesing egter vanuit ‘n departement aangebied word wat spesialiseer in taal en literatuur, sal aandag ook geskenk word aan die historiese roman wat die katedraal wêreldwyd bekend gemaak het, Victor Hugo se Notre-Dame de Paris. Die Desembervakansie is op hande; 2019 is miskien die jaar om weer of vir die eerste keer die roman te lees wat van Notre-Dame ‘n romankarakter gemaak het?

Populêre Lesing

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na ‘n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Ons organiseer minstens twee keer per kwartaal so ‘n openbare en akademies-populêre lesing waarheen kollegas, studente en vriende van ons departement genooi word.

Tolkdienste is op aanvraag beskikbaar.

Datum: Vrydag 8 November 2019
Tyd: 10:30-11:30
Plek: FGG201

SEWENDE lesing in 2019: Hoe gaat het Nederlands om met varianten en variatie en wie bepaalt eigenlijk wat de standaardtaal is?

Spreker: Marc le Clerq, voormalige senior beleidsadviseur en waarnemende algemene sekretaris van die Nederlandse Taalunie, asook erelid van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek.

Taalwoordje

Het Nederlands is een levende taal, een dynamische taal, een taal die in contact staat met andere talen. Het Nederlands ontwikkelt zich continu. Elke dag verandert de woordenschat, elke dag doen zich nieuwe taalkundige verschijnselen voor. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat er vele soorten gebruikers van het Nederlands zijn. De leeftijd van de gebruikers speelt daarbij een rol, maar zeker ook de culturele achtergrond. Dat maakt dat er vandaag de dag verschillende “soorten Nederlands” bestaan, bijvoorbeeld jongerentaal, studententaal, straattaal en chattaal. De vraag stelt zich dan hoe tolerant de standaardtaal is ten opzichte van deze fenomenen. Hoe gaat het Nederlands om met varianten en variatie en tot slot, wie bepaalt eigenlijk wat de standaardtaal is?

Boekbekendstelling

Die boekbekenstelling van JC Steyn en Afrikaans – ‘n Viering (onder redaksie van A van Niekerk, HP van Coller en BJ Odendaal) as huldiging vir prof JC Steyn vind plaas op 16 Oktober om 17:00. Vir volledige inligting klik hier.

SESDE lesing in 2019: Musiek: Op en af, heen en weer, noot of nooit

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na ‘n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Datum: Donderdag 5 September
Tyd: 12:00-13:00
Plek: FGG201

SESDE lesing in 2019: Musiek: Op en af, heen en weer, noot of nooit
Spreker: Dr. Anneke Lamont, senior lektor, Departement Musiek, UV

Die metgesel wat die reisiger betower, ophef en inspireer, maar ook verniel, verrinneweer en verlei. Musiek – die geliefde en die onding.

Musiek as die De Profundis – die een wat uit die dieptes roep, skreeu en weergalm. Kan jy dit hoor?

Kom luister na Arvo Pärt se verstaan van hierdie kuns. Die stem van een wat roep in die woestyn, die plek van stilte.

VYFDE lesing in 2019

Hiermee word jy uitgenooi na 'n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Datum: Vrydag 26 Julie 2019
Tyd: 12:00-13:00
Plek: Flippie Groenewoudgebou, kamer 15 (Seminaarkamer van Departement Filosofie)
RSVP: Petronella Bango, Bangopj@ufs.ac.za
Spreker: Dr Jan-Ad Stemmet, dosent, Departement Geskiedenis, UV

VYFDE lesing in 2019: Boerebuuste, skurwe lieste en die plesier van sensuur ... oftewel, 'n beknopte oorsig van spraakvryheid in die Republiek

Gesprek oor die uitgewersbedryf en die publikasieproses

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na 'n informele gesprek oor die uitgewersbedryf en die publikasieproses met Fourie Botha van Penguin Random House-uitgewers.

Die informele gesprek word in Afrikaans aangebied.

RSVP: Ida Meiring
meiringi@ufs.ac.za
Tel : +27 51 401 2816
Datum: Donderdag 28 Junie 2019
Tyd: 11:30-13:00
Plek: Ekonomiese Bestuurswetenskappe-gebou, kamer A103

Queerteorie en die waarde van 'n skewe blik

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na ‘n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Datum: Vrydag 3 Mei 2019
Tyd: 11:30-12:30
Plek: FGG201

DERDE lesing in 2019

Spreker: Dr Francois Smith, skrywer en dosent, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, UV

OPSOMMING

In Johann de Lange se dagboek Gulp en Eben Venter se roman Groen soos die hemel daarbo kom cruising, oftewel die voortdurende soeke na anonieme seksontmoetings, sterk aan die bod. Word dit net om die skokwaarde daarvan gedoen, of as ‘n goedkoop manier om sensasie te wek? Dat hierdie boeke uitdagend is, is nie altemit nie. Maar is daar ‘n ander manier om hierna te kyk? Albei skrywers is immers gerekende kunstenaars wie se werk nie ligtelik opgeneem moet word nie. Die antwoord is die Queerteorie. Seker nie die enigste antwoord nie, maar indien jy hierdie skrywers se werk wil plaas in ‘n breër gender-aktivistiese diskoers, bied hierdie benaderingswyse belangrike insigte. Veral De Lange se prosa-oeuvre sou dalk hoër aangeslaan gewees het indien daar in die Afrikaanse literatuurwetenskap meer ag geslaan is op die aweregse blik van die Queerteorie.

‘n Gesprek oor Verbintenis en venster

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na ‘n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Datum: Vrydag 8 Maart 2019
Tyd: 12:00-13:00
Plek: FGG201

TWEEDE lesing in 2019: 'n Gesprek oor Verbintenis en venster: die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede: 'n literatuurgeskiedenis in Afrikaans (2019)

Spreker: Prof Hennie van Coller, voormalige hoof van die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, UV, en hoofredakteur en skrywer van Verbintenis en venster, in gesprek met prof Henning Pieterse

“Boeke op my rak”

Hiermee word jy vriendelik uitgenooi na ‘n populêre lesing aangebied deur die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

Ons organiseer minstens twee keer per kwartaal so ‘n openbare en akademies-populêre lesing waarheen kollegas, studente en vriende van ons departement genooi word.

Tolkdienste is op aanvraag beskikbaar.

Plaas jou naam op die adreslys via M Pretorius: PretoriusM6@ufs.ac.za

Datum: Vrydag 8 Februarie 2019
Tyd: 11:30-12:30
Plek: FGG202
EERSTE lesing in 2019: “Boeke op my rak”
Spreker: Dr Gilbert Gibson, bekroonde digter en medikus van Bloemfontein

OPSOMMING

Die lees en die noodwendige analise van boeke noop jou om simbole te maak sodat jy uit die blaaie iets kan interpreteer wat ‘n waarheid vestig. Hierdie interpretasie kom egter teen koste en daardie koste is dikwels die volgende boek.


Fakulteitkontakte

T: +27 51 401 2240 of humanities@ufs.ac.za

Nagraads:
Marica Coetsee: +27 51 401 2369

Voorgraads:

Katlego Mabulana: +27 51 401 2495
Juanita Hlongwane: +27 51 401 3269

Humanities photo next to contact block